Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Tροποποίηση του Μεταβατικού  Μηχανισμού  Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης
Περιορισμός των αποκλίσεων για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης
Τετάρτη, 02/03/2022

Στον περιορισμό των αποκλίσεων για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης μέσω της αυστηροποίησης όρων και συντελεστών στοχεύει η τροποποίηση του Μεταβατικού  Μηχανισμού  Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, που σχεδιάζει ο ΔΑΠΕΕΠ

Πρόκειται για το Μηχανισμό, ο οποίος θα εφαρμόζεται μέχρι οι ΑΠΕ να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης όταν θα λειτουργεί συνεχώς η ενδοημερήσια αγορά., όπως αναφέρει η σχετική μελέτη του ΔΑΠΕΕΠ, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ.

Ας σημειωθεί ότι οι αποκλίσεις είναι ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν τις επιβαρύνσεις στο τελικό κόστος εξισορρόπησης, το οποίο προστίθεται στη χονδρική τιμή ηλεκτρισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται καθημερινά στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Η ύπαρξη συνεχούς  Ενδοημέρησιας  Αγοράς θα παρέχει στις ΑΠΕ τη δυνατότητα διόρθωσης της θέσης τους ως και μία ώρα πριν τη φυσική παράδοση, πράγμα που ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου.

Οι αλλαγές στον Μεταβατικό Μηχανισμό που προτείνει η μελέτη  θέτουν αυστηρότερα όρια και συντελεστές για τις αποκλίσεις, πράγμα που ,όπως επισημαίνει,  κρίνεται εύλογο “ώστε να δημιουργείται κίνητρο για περαιτέρω μείωση των αποκλίσεων που προκαλούν οι ΑΠΕ,  (δεδομένου ότι)  η  ημερομηνία κατάργησης των ευνοϊκών συνθηκών για τις ευθύνες εξισορρόπησης από τις ΑΠΕ στις αγορές έχει χρονικά μετατεθεί σημαντικά σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό¨.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των πρώτων 9 μηνών του 2021 το συνολικό κόστος για τους σταθμούς ΑΠΕ και τους φορείς εκπροσώπησής τους (ΦΟΣΕ) από την εφαρμογή του υφιστάμενου μηχανισμού έφθασε στα  14,24 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο διαμορφώνεται από τους τρεις βασικούς συντελεστές - χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ- όπως αποκαλούνται, που χρησιμοποιεί ο Μηχανισμός. Πρόκεται  για :

1) Την  Χρεοπίστωση  (IMBC_B) των χαρτοφυλακίων των Φορέων

Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) σε κανονική και δοκιμαστική λειτουργία μονάδων με Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ). Το κόστος της για τους 9μηνο 2021 θα ήταν 13,5 εκατ. ευρώ.

2) Τη προσαύξηση ΠΑΕΣΑ (Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στις Αγορές) που λαμβάνουν οι Σταθμοί ΑΠΕ, (κόστος 9μηνου 2021 ίσο με  0,54 εκατ. ευρώ) και

3)  Τη χρέωση του Μεταβατικού Μηχανισμού (ΜΜΒΑΠ που επιβάλλεται σε ΦΟΣΕ και σε απευθείας συμμετέχοντες στις Αγορές σταθμούς ΑΠΕ. (κόστος 0,21 εκατ. ευρώ για το 9μηνο 2021)

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η μελέτη θεωρεί ότι η χρέωση του Μεταβατικού Μηχανισμού  για τις ΑΠΕ με υποχρεωτική συμμετοχή στις αγορές ηλεκτρισμού  είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή αναλογικά με το

κόστος της ευθύνης εξισορρόπησης που επιφέρουν. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει μία σειρά από αλλαγές, όπως :

- Τροποποίηση της μεθοδολογίας χρέωσης του Μηχανισμού  ως προς τις κατηγορίες μεγεθών χαρτοφυλακίων.

- Καθορισμό αυστηρότερων συντελεστών και ορίων της μεθοδολογίας χρέωσης του Μηχανισμού.

- Διάκριση συντελεστών Αιολικής και Φωτοβολταϊκής  παραγωγής,  ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αντίστοιχες δυνατότητες πρόβλεψης έγχυσης ενέργειας, όπως αποτυπώνονται στα δεδομένα από τη συμμετοχή των ΑΠΕ στις αγορές.

Προκειμένου πάντως να τροποποιηθεί η  μεθοδολογία χρέωσης του Μηχανισμού (ΜΜΒΑΠ) ως προς τις κατηγορίες μεγεθών των χαρτοφυλακίων, θα χρειαστεί να τροποποιηθεί πρώτα  το  Άρθ.13 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, καθώς το εν λόγω άρθρο επιτρέπει μόνο τροποποίηση των αριθμητικών τιμών του Πίνακα Συντελεστών και όχι της δομής του (μεγέθη χαρτοφυλακίων, κλπ.).

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, μετά από  εξέταση εναλλακτικών σεναρίων,  η μελέτη καταλήγει σε μία εισήγηση, η οποία διατηρεί το μεταβατικό χαρακτήρα του μηχανισμού (ΜΜΒΑΠ), εδράζεται σε αντικειμενικό προσδιορισμό της ευθύνης εξισορρόπησης των ΑΠΕ, και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τις ανά τεχνολογία τεχνικές δυσκολίες στην πρόβλεψη έγχυσης ενέργειας ενώ οδηγεί σε μία χρέωση που μπορεί να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο στις ΑΠΕ για μείωση των παραγόμενων αποκλίσεων. Προκύπτει επίσης, ότι αν εφαρμοστεί το σύστημα αυτό ο  ΕΛΑΠΕ θα ανακτά σχεδόν το 16% της επιβάρυνσης από τις  Ευθύνες  Εξισορρόπησης των ΑΠΕ.

Συναφείς αναρτήσεις
Πάνω από 3 δισ. ευρώ θα επενδύσει ο όμιλος Mytilineos τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ...
Σαφή υποχώρηση παρουσίασε το 2023 ο όγκος συναλλαγών για τα PPAs βασικού φορτίου, τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας ρεύματος από ...
Eντονη κριτική στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τον τρόπο εισαγωγής των “15λεπτων προϊόντων” στην Αγορά Εξισορρόπησης ασκούν οι μεγάλες καθετοποιημένες ...
Σοβαρά προβλήματα με την τυποποίηση των μακροχρόνιων, συνήθως δεκαετών, συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των γνωστών πράσινων ΡΡΑ φαίνεται ...
Η ανεξέλεγκτη διείσδυση των ΑΠΕ και ειδικά των φωτοβολταϊκών  με τα τεράστια προβλήματα που προκαλεί, όπως ο “κανιβαλισμός της ...
Η παύση υποδοχής νέων αιτήσεων και έκδοσης όρων σύνδεσης για ΑΠΕ στο δίκτυο αποτελεί αυτονόητη εξέλιξη για τους Διαχειριστές ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην ...
Tην αποζημίωση των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μέσω ειδικού μηχανισμού για τις πρόσθετες περικοπές  προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του ...
 
 
Eιδική πλατφόρμα για τα πράσινα PPAs, η οποία σε πρώτη φάση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, επεξεργάζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας με στόχο το νέο ...
H θερινή άνοδος της τιμής του ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά έφερε και πάλι στο προσκήνιο τα “μπλε”, σταθερά, τιμολόγια ρεύματος, αλλά και τα ...
Στη ζώνη των 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα με ανοδικές τάσεις κινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τιμές TTF του φυσικού αερίου, αντανακλώντας τις ...
Υπέρ της μηνιαίας καταμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος  από τον ΔΕΔΔΗΕ τάσσονται οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρισμού, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις όσον αφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης ...
Με αναβαθμισμένη την γεωπολιτική και διπλωματική διάσταση σχετικά με τις ενεργειακές εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη και τη σημασία τους συνολικά για τις διασυνδέσεις ...
Aπ΄ευθείας διασύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρισμού με τη βάση της ΑΑΔΕ για τα επικαιροποιημένα στοιχεία των καταναλωτών ηλεκτρισμού ή με τη αντίστοιχη βάση του ...
Σε σημαντική αύξηση, που μπορεί να ξεπεράσει το 50% του κόστους παραγωγής των βιομηχανιών αλουμινίου, χάλυβα και τσιμέντου οδηγεί η επιβολή του νέου ...
Σημαντική αύξηση παρουσίασε η κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Υψηλή Τάση που τροφοδοτεί  κυρίως τις μεγάλες βιομηχανίες το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με ...
Tην περίφημη υπόθεση των “35 KVA”, που αφορά στην επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος μικρών επιχειρήσεων με παροχή ισχύος ως 35 KVA, κατά την ...
Mηχανισμός στήριξης της ευέλικτης ισχύος από τις μονάδες φυσικού αερίου, ανάλογο με αυτόν που φαίνεται ότι έχει προεγκριθεί  από την Κομισιόν για τη ...
Στις αρχές του επόμενου μήνα και πιο συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 2 ως 12 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές ...
Σε σταθερές και πιο προσιτές τιμές επέστρεψαν οι αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ το  τελευταίο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας ταυτόχρονα ...