Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρέη προμηθευτών ενέργειας: Ανησυχία από την συνεχή αύξηση
Πόσα χρωστάνε στο ΔΕΔΔΗΕ οι πάροχοι ενέργειας
Δευτέρα, 20/06/2022

Συνεχή αύξηση παρουσιάζουν οφειλές των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προς τον ΔΕΔΔΗΕ και ενδεχομένως άλλους φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν τα τέλη υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς ρεύματος, όσο αυξάνονται και πληθύνονται οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί των καταναλωτών, εξ αιτίας της εκτόξευσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η νομική αμφισβήτηση δε της ρήτρας αναπροσαρμογής εκτιμάται ότι  έχει επαυξήσει τους κόκκινους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος Απριλίου, οι διακανονισμένες και μη οφειλές των προμηθευτών προς τον ΔΕΔΔΗΕ ανέρχονταν:

Για την  Elpedison το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 20.347.725 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.455.913 ευρώ δεν έχουν διακανονιστεί. Τα 8.788.735 ευρώ έχουν διακανονιστεί και καλύπτονται με εγγυήσεις και 1.103.076 ευρώ έχουν διακανονιστεί και καταβάλλονται κανονικά με δόσεις. Επιπλέον 11.920.166 ευρώ είναι οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμες.        

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ήρων Θερμοηλεκτρική ανέρχεται σε 19.194.532 ευρώ, εκ των οποίων 69.078 ευρώ δεν έχουν διακανονιστεί, 17.000.403 ευρώ  καλύπτονται από εγγυήσεις και 2.125.050 ευρώ πληρώνονται εντός προθεσμιών με δόσεις. Επιπλέον στην εταιρία αναλογούν 13.473.171 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της NRG ανέρχεται σε 18.074.413 ευρώ, εκ των οποίων μη διακανονισμένες είναι μόνο 135 ευρώ. Τα 17.042.003 ευρώ είναι οφειλές που καλύπτονται με εγγυήσεις και 1.032.273 ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις. Επίσης στην εταιρία αναλογούν 6.578.398 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Volterra ανέρχεται σε 17.741.433 ευρώ εκ των οποίων 4.444.025 ευρώ δεν έχουν διακανονιστεί, 8.806.991 ευρώ καλύπτονται με εγγυήσεις και 4.490.416 ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις. Επιπλέον 1.900.422 ευρώ είναι οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΕΝ ανέρχεται σε 11.648.434 ευρώ, εκ των οποίων μη διακανονισμένες είναι 1.157.638 ευρώ. Τα 6.756.938 ευρώ είναι οφειλές που καλύπτονται με εγγυήσεις και 3.733.857 ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις. Στην εταιρία αναλογούν 1.913.690 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΚΕΝ αναλογούν και 1.244.617 ευρώ διακανονισμένες οφειλές, των οποίων οι όροι διακανονισμού δεν τηρούνται πάντα.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Watt and Volt ανέρχεται σε 12.592.212 ευρώ, εκ των οποίων μη διακανονισμένες είναι 3.118.518 ευρώ. Τα  8.419.851 ευρώ είναι οφειλές που καλύπτονται με εγγυήσεις και 1.053.842  ευρώ πληρώνονται κανονικά με δόσεις. Στην εταιρία αναλογούν 8.239.326 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Η ΔΕΗ δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ 72.590.469 ευρώ είναι οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Μηδενικές είναι και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Μυτιληναίος στην οποία αναλογούν 11.531.710 ευρώ οφειλές που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Αντίστοιχη είναι για την Φυσικό Αέριο Ελλάδος, την Ζενίθ και τα ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές της Φυσικό Αέριο Ελλάδος είναι 3.310.713 ευρώ, της Ζενίθ 3.449.034 ευρώ και των ΕΛΤΑ 706.354 ευρώ.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΕΛΙΝΟΙΛ ανέρχεται σε 23.612 ευρώ οι οποίες δεν έχουν διακανονιστεί, ενώ επιπλέον 359.439 ευρώ είναι νέες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.    

Η EUNICE έχει σύνολο ληξιπρόθεσμών οφειλών που δεν έχουν διακανονιστεί 90.875 ευρώ ενώ οφειλές 86.389 ευρώ δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες

Μηδενικές είναι και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΒΙΕΝΕΡ στην  οποία έχουν τιμολογηθεί επιπλέον 56.378 ευρώ που δεν είναι ληξιπρόθεσμα.

Ληξιπρόθεσμο είναι και το ποσό των 91.655 ευρώ που οφείλει στον ΔΕΔΔΗΕ η “Θωμάς Σούμπασης ΜΕΠΕ”, ενώ οφείλει επιπλέον 30.044 ευρώ που δεν έχουν καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμα.

Τέλος μηδενικές είναι και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΤΕ ενώ οφείλει 54.215 ευρώ που δεν είναι ληξιπρόθεσμα.      

Προς τον ΑΔΜΗΕ πάντως, οι υποχρεώσεις των εταιριών φαίνεται πως εξυπηρετούνται αφού οι οφειλές είναι πολύ πιο περιορισμένες,  ενώ σε κάποιες εταιρίες αντιστοιχούν και επιστροφές όπως στην Elpedison 380 ευρώ, στην Ήρων 33.581 ευρώ, στην NRG 16.771 ευρώ στην Watt and Volt 21.153 ευρώ, στη ΔΕΗ 630.807 ευρώ στη Μυτιληναίος 154.703 ευρώ και στα ΕΛΤΑ 24.136 ευρώ.

Αντίθετα η VOLTERRA οφείλει στον ΑΔΜΗΕ 6.081.047 ευρώ και η ΚΕΝ 633.226 ευρώ.   

Συναφείς αναρτήσεις
  Το φθινόπωρο αναμένεται να εξετάσει η ΡΑΑΕΥ το αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ για την αύξηση του συντελεστή απόδοσης κεφαλαίου (WACC) ...
  Στο 18% του συνόλου της ενέργειας που διακινείται στο δίκτυο διανομής έχουν φθάσει οι απώλειες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ...
Νέες αυξήσεις στα τέλη χρήσης των δικτύων, τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο και του ΔΕΔΔΗΕ  που πληρώνουν όλοι καταναλωτές στους ...
Υπέρ της μηνιαίας καταμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος  από τον ΔΕΔΔΗΕ τάσσονται οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρισμού, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις όσον ...
Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η ψηφιοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας και των συστημάτων, καθώς και η αξιοποίηση σύγχρονου φορητού ...
Eπενδύσεις στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 1 δισ. ευρώ κατ’ έτος για 25 χρόνια, από το 2025 ως ...
Το  κινητό τηλέφωνο του καταναλωτή ρεύματος για τη μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού θέτει ως προϋπόθεση ο ΔΕΔΔΗΕ για ...
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2024 μέχρι ...
Υψηλότερο του στόχου ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα στα τέλη του 2023 σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της EΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με ...
 
 
Ολοκληρώθηκε το έργο των εγκαταστάσεων του Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG που ανέπτυξε ο ΔΕΣΦΑ για την προμήθεια της περιοχής της Κεντρικής και ...
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία πρόκειται να  ενταχθεί  ο ...
Στα 600 ευρώ/MWh θα φθάσει σήμερα στις 8-9 το βράδυ, η ανώτατη οριακή τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά,  μία τιμή που θυμίζει έντονα ...
Διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2023 έδωσε ο Υπουργός ...
Η διελκυνστίδα μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας (Κρήτη)- Κύπρου, Great Sea Interconnector, συνεχίστηκε χθές με την επίσημη ...
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμου θυμίζουν τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ...
Αυξητική τάση καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου ...
Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και ...
Ενα νέο κεφάλαιο για τα ΡΡΑ, τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε η γερμανική εταιρία ΡΝΑ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ...
Σε μία ατέρμονη διελκυνστίδα μεταξύ του ΔΑΠΕΕΠ και των προμηθευτών ηλεκτρισμού κοντεύει να εξελιχθεί η υπόθεση της είσπραξης  του οφειλόμενου ΕΤΜΕΑΡ από εταιρίες ...
  Ρυθμιστικό κενό που αφήνει ακάλυπτους τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, επιφέροντας οικονομική ζημία στους παρόχους διαπιστώνει στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για το net billing, ο ...
Έμφαση στην ιταλική αγορά, με εξαγορά τοπικής εταιρίας προμήθειας ηλεκτρισμού και ενδεχομένως και θερμικής μονάδας παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά που αναπτύσσει, καθώς και ...