Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προκήρυξη διαγωνισμού για τις βασικές υποθαλάσσιες γραμμές μεταφοράς Κόρινθος-Κως και Κως-Ρόδος
ΑΔΜΗΕ: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
Παρασκευή, 21/04/2023

Tις διαδικασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα έχει ξεκινήσει  ο ΑΔΜΗΕ, με την προκήρυξη διαγωνισμού προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες θαλάσσιες έρευνες ερευνηθεί για τις βασικές υποθαλάσσιες γραμμές μεταφοράς που αφορούν στις διαδρομές Κόρινθος -Κως και Κως- Ρόδος.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 25 Απριλίου και ώρα 14.00, λήγει η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών στο διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ για την  Εκπόνηση Θαλάσσιας Έρευνας, όσον αφορά στο Έργο «Μελέτη, Προμήθεια Και Εγκατάσταση Υποβρυχίων Καλωδίων ΣΡ για τις Καλωδιακές Γ.Μ. Υ/Γ ΣΡ στην Κόρινθο Υ/Β ΣΡ Κόρινθος – Κως Υ/Γ ΣΡ στην Κω (Α’ Φάση) και Υποβρυχίων Καλωδίων XLPE 150 kV για τις Καλωδιακές Γ.Μ. Μαστιχάρι-Σορωνή (Α’ Φάση)».

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και το αποκλειστικό κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου ή των αναδόχων στα τμήματα Κόρινθος-Κως και Μαστιχάρι (Κως)-Σορωνή (Ρόδος) είναι η φθηνότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός του έργου, δηλαδή της μελέτης και της αναγνωριστικής ωκεανογραφικής-βυθομετρικής έρευνας στις δύο διαδρομές, ανέρχεται σε 6.400.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η τιμή αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 15 μήνες από την υπογραφή της.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν μία ώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Από προηγούμενες έρευνες και μελέτες που έχει κάνει ο ΑΔΜΗΕ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο σημείο για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με τη ηπειρωτικό δίκτυο είναι η Κόρινθος. Στο πλαίσιο αυτό το ενισχυμένο ΚΥΤ Κορίνθου, θα συνδεθεί με το Σύστημα 400 kV με τα ΚΥΤ Κουμουνδούρου και Μεγαλόπολης. Ως σημείο σύνδεσης στα Δωδεκάνησα έχει προταθεί η Κως και συγκεκριμένα τοποθεσία κοντά στον υποσταθμό Μαστιχάρι. Το σημείο αυτό κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο αφενός γιατί είναι το πιο κοντινό για σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) και αφετέρου λόγω της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας των χώρων για την εγκατάσταση του AC/DC,  σε σχέση με τη Ρόδο η οποία είναι το κέντρο βάρους του φορτίου των Δωδεκανήσων.

Το όλο έργο έχει ενταχθεί στο  Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή, περιόδου 2023-2032.  Ο ΑΔΜΗΕ έχει προκρίνει την απ’ ευθείας διασύνδεση του Ν.Α.Αιγαίου με το ΕΣΜΗΕ,  με σύνδεσμο HVDC μεταφορικής ικανότητας 2 x 450 MW, ως τη βέλτιστη λύση, καθώς πέραν των άλλων επιτρέπει και τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το όλο σχήμα της διασύνδεσης, όπως περιγράφεται από τον ΑΔΜΗΕ αποτελείται από :

› Ένα Σταθμός Μετατροπής AC/DC τεχνολογίας VSC (Voltage Source Converter) συνολικής ισχύος 900 MW (2 x 450 MW), με συμμετρική διπολική λειτουργία, πλησίον του ΚΥΤ Κορίνθου, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων για τη σύνδεσή του στην πλευρά 400 kV του ΚΥΤ Κορίνθου.

› Ένα Σταθμό Μετατροπής AC/DC τεχνολογίας VSC συνολικής ισχύος 900 MW (2 x 450 MW), με συμμετρική διπολική λειτουργία στην Κω (πλησίον του Υ/Σ Μαστιχάρι), συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων εγκαταστάσεων σύνδεσης σε αυτό τον Υ/Σ.

› Δύο υποβρύχια καλώδια HVDC, συνολικής ισχύος 900 MW (2 x 450 MW), που θα ενώνουν το  ΕΣΜΗΕ  με την  Κω,  μήκους περίπου 380 χλμ.

› Τρία Υ/Β καλώδια AC 150 kV ικανότητας 250 MVA έκαστο από τη Ρόδο (ΑΗΣ Σορωνής) ως την  Κω (Υ/Σ Μαστιχάρι) μήκους περίπου 100 χλμ.

› Ένα Υ/Β καλώδιο AC 150 kV ικανότητας 200 MVA, μεταξύ Καρπάθου – Ρόδου (ΘΗΣ Ν. Ρόδου), μήκους  περίπου 88 χλμ.

› Δύο νέοι Υ/Σ GIS 150 kV, ένας στην Κάρπαθο και ένας στην Κω (Μαστιχάρι)

Ας σημειωθεί  ότι για τη σύνδεση της Κω με τη Ρόδο, ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει δύο εναλλακτικές διαδρομές. Η μία, η λεγόμενη “ανατολική όδευση”, μήκους περίπου 100 χλμ, μπορεί να είναι η συντομότερη αλλά η περιοχή διερευνάται λόγω αυξημένης πιθανότητας ύπαρξης θερμικών πεδίων, που ενδεχομένως εμποδίζουν την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων. Γι αυτό το λόγο εξετάζεται και η δυτική όδευση, μήκους 145 χλμ. Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με βάση τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ, θα υλοποιηθούν σε τρία στάδια, από το 2027 έως και το 2029.  Ως το 2027 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κορίνθου με την Κω και η διασύνδεση Κω – Ρόδου.

Ο προϋπολογισμός των δύο μεγάλων έργων (Δωδεκάνησα και Β,Α. Αιγαίο) εκτιμάται σε 2,35 δισ. ευρώ και η σταδιακή υλοποίηση γίνεται με στόχο τη διασύνδεση (ακτινικά σε πρώτη φάση) κατά το δυνατό περισσότερων νησιών, ώστε να εξασφαλισθούν άμεσα οικονομικά οφέλη από τη μείωση των δαπανών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και την αύξηση των τελών χρήσης του δικτύου.

Συναφείς αναρτήσεις
Παρατείνεται έως τα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% ...
Ως ο μήνας της πλεονάζουσας προσφοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των μεγάλων περικοπών παραγωγής πράσινης ενέργειας, της μειωμένης ζήτησης και ...
Μία σημαντική πρωτοβουλία με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και συνεργειών για ένα πιο ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα ...
Το έμπρακτο ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ Great Sea Interconnector εξέφρασε το κρατικό ...
Mεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου στο 6,3%  για τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου προτείνει για ...
Στην αυριανή συνεδρίαση της Oλομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναμένεται να εγκριθεί η μεθοδολογία εσόδου για την ηλεκτρική διασύνδεση ...
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ, προϋπολογισμού άνω  των 1,7 δισ. ευρώ ,  για την προμήθεια υπόγειων ...
To κόστος του Great Sea Interconnector, στο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και κυρίως τα ποσά που θα πρέπει ...
Ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα συμβάλει στο «πρασίνισμα» του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης, δίνοντας πρόσβαση σε νέες πηγές ...
 
 
Η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση  της πολυετούς κρίσης και όλοι ενδιαφέρονται για το πώς πάμε στην Ελλάδα, είπε δίνοντας συγχαρητήρια στην Κεφαλαιαγοράς ...
Η Keppel DC REIT και η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) υπέγραψαν δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης ...
Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις συγκεκριμένες αποφάσεις για την έρευνα και ανάπτυξη τοπικών κοιτασμάτων, προκειμενου να ...
Ο ΔΕΣΦΑ υποστήριξε τη διήμερη εκδήλωση υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF)  και το ελληνικό Υπουργείο ...
Πσκέτο παρεμβάσεων στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού για τη καλύτερη διαχείριση της υπερπροσφοράς ρεύματος από ΑΠΕ τις μεσημεριανές ώρες  αλλά και του ενεργειακού κόστους ...
Τη δυνατότητα μεταφοράς  διοξειδίου του άνθρακα στην Αίγυπτο και την εκεί αποθήκευσή του εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας Στενότερη, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις  ...
Η Principia, στο πλαίσιο δράσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Ενεργειακή Φτώχεια - Εντοπισμός και αντιμετώπιση ενεργειακών αναγκών», που υλοποίησε ...
Εσοδα 2,979 δισ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ο όμιλος της Μότορ Όιλ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Το αντίστοιχο διάστημα του ...
Παρατείνεται έως τα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού ...
Σχέδιο δημοπρασιών, μηνιαίων, τριμηνιαίων, ημερήσιων και ενδοημερησιων για την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του  Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου ...
Ως ο μήνας της πλεονάζουσας προσφοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των μεγάλων περικοπών παραγωγής πράσινης ενέργειας, της μειωμένης ζήτησης και των εξαγωγών ρεύματος  επί ...
Πάνω από 3 δισ. ευρώ θα επενδύσει ο όμιλος Mytilineos τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ιταλία, σύμφωνα με ...