Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Εισαγωγή νέων προιόντων
Τετάρτη, 05/07/2023

Την εισαγωγή νέων προϊόντων στις αγορές ηλεκτρισμού και  φυσικού αερίου, εξετάζουν το Χρηματιστήριο Ενέργειας και η EnExClear, η εταιρία εκκαθάρισης συναλλαγών του ΕΧΕ, σύμφωνα με τις ετήσιεσς χρηματοοικονομικές τους εκθέσεις που αναμένεται να εγκριθούν στην γενική συνέλευση των μετόχων, την ερχόμενη Δευτέρα 10 Ιουλίου.

Πάντως για την EnExClear, το 2022 δεν ήταν μία από τις καλές χρονιές, αφού τα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της μειώθηκαν σημαντικά, στα 293.352 ευρώ από 530.288 ευρώ το 2021. ‘Ισως γι’ αυτό το λόγο σκοπεύει να εισηγηθεί την αναπροσμογή των χρεώσεών του.

Αντίθερα, η χρήση 2022 για τον όμιλο Χρηματιστήριο Ενέργειας έκλεισε με οριακή βελτίωση. Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1.752.268 ευρώ και της εταιρίας στα 1.458.872 ευρώ, από 1.748.223 και 1.217.935 αντίστοιχα το 2021.

Ανάμεσα στου στόχους που έχει θέσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας για το 2023 είναι να ολοκληρώσει όλους τους απαραίτητους κανονισμούς και τις τεχνικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή της Απόκρισης Ζήτησης (Demand Response) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά.

Επίσης σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ έχει προχωρήσει στις απαραίτητες εισηγήσεις για την εισαγωγή της Αποθήκευσης Ενέργειας,  καθώς και του πλαισίου συμμετοχής στις αγορές του  Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τους αντίστοιχους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης της αποθήκευσης. Ταυτόχρονα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο υλοποιεί τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές δράσεις για την εισαγωγή προϊόντων διάρκειας 15 λεπτών  (15’min MTUs) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά, ενώ ολοκληρώνει τις ενέργειες προκειμένου να αναλάβει το ρόλο του Market Coupling Coordinator για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και τις Πανευρωπαϊκές Δημοπρασίες.

Στους στόχους περιλαμβάνονται ακόμα η διερεύνηση εισαγωγής νέων προϊόντων και η διεύρυνση του ωραρίου συναλλαγών , η περιφερειακή συνεργασία και η διασυνδεσιμότητα με άλλες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας επιδιώκει  τη διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων και για την αγορά φυσικού αερίου σε συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ, καθώς  και τα μέλη του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η εισαγωγή προϊόντων φυσικής παράδοσης μεγαλύτερης διάρκειας (εβδομάδα, μήνας), ενώ σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ προωθεί μέτρα ενίσχυσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στο Βάθρο Εμπορίας και στην υλοποίηση μέτρων διασφάλιαης του εφοδιασμού.

Μία από τις αλλαγές που εξετάζονται είναι η τροποποίηση των προϋποθέσεων εγγραφής στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους  ενδιαφερόμενους να αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους, έχοντας αναθέσει την ευθύνη εξισορρόπησης σε τρίτο συμβαλλόμενο  μέρος.

Επίσης, το ΕΧΕ στοχεύει στην προσέλκυση συμμετεχόντων από  την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Παράλληλους στόχους θέτει για το 2023  και η n En Ex Clear για την υποστήριξη νέων προϊόντων και αγορών. Σε συνεργασία με το ΕΧΕ εξετάζει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης σε νέες αγοράς, όπως για παράδειγμα στη σχεδιαζόμενη πλατφόρμα των PPAs ( διμερή μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρισμού) , ή την προσθήκη νέων προϊόντων σε ήδη υπάρχουσες αγορές, όπως  τα Intra Day Auctions στην Ενδοημερήσια Αγορά ή τα 15λεπτα προϊόντα.

Στους στόχους περιλαμβάνεται ακόμα η εκκίνηση της δεύτερης φάσης της Αγοράς της Κύπρου και η υποστήριξη του ALPEX, του αλβανικού χρηματιστηρίου Ενέργειας Ας σημειωθεί ότι ήδη από το 2022, η En Εx Clear συνεργάζεται με το Χρηματιστηριο της Κύπρου (ΧΑΚ)  και το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εκτέλεση εκ μέρους του ΧΑΚ δραστηριοτήτων εκκαθάρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου.

Οσο για το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Αλβανίας (ALPEX), η EnExClear ανέλαβε το 2022 μετά από διαγωνισμό, την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική χώρα.

Συναφείς αναρτήσεις
Η ZeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, προσφέρει προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος για το σπίτι και την επιχείρηση, ...
Yπέρ των 15λεπτων προϊόντων στις συναλλαγές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού τάσσεται ο ΕΣΑΗ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές ...
Αγορά Επόμενης Ημέρας
Kατ΄αρχήν θετικά, αλλά και με κάποιες επιφυλάξεις φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρισμού, την ...
Αυξάνονται από την 1/1/2024  τα τέλη και οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τους συμμετέχοντες, πράγμα που ανεβάζει τα ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Σειρά ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της απόκρισης ζήτησης (demand response) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ένταξη των Φορέων ...
Ως το τέλος του έτους ο ΔΑΠΠΕΠ αναμένεται να διεξάγει την πρώτη δημοπρασία για την ανάθεση εγγυήσεων προέλευσης, ενώ ...
Oι επικείμενες αυξήσεις των τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας- στο βαθμό βέβαια ...
ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση για την περίοδο 2024-2026
Αυξήσεις σε μία σειρά από τέλη και χρεώσεις για πράξεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού εισηγείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, επικαλούμενο ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
H πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα διμερή συμβόλαια προμήθειας ρεύματος από ΑΠΕ, τα λεγόμενα ...
 
 
Η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση  της πολυετούς κρίσης και όλοι ενδιαφέρονται για το πώς πάμε στην Ελλάδα, είπε δίνοντας συγχαρητήρια στην Κεφαλαιαγοράς ...
Η Keppel DC REIT και η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) υπέγραψαν δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης ...
Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις συγκεκριμένες αποφάσεις για την έρευνα και ανάπτυξη τοπικών κοιτασμάτων, προκειμενου να ...
Ο ΔΕΣΦΑ υποστήριξε τη διήμερη εκδήλωση υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF)  και το ελληνικό Υπουργείο ...
Πσκέτο παρεμβάσεων στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού για τη καλύτερη διαχείριση της υπερπροσφοράς ρεύματος από ΑΠΕ τις μεσημεριανές ώρες  αλλά και του ενεργειακού κόστους ...
Τη δυνατότητα μεταφοράς  διοξειδίου του άνθρακα στην Αίγυπτο και την εκεί αποθήκευσή του εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας Στενότερη, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις  ...
Η Principia, στο πλαίσιο δράσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Ενεργειακή Φτώχεια - Εντοπισμός και αντιμετώπιση ενεργειακών αναγκών», που υλοποίησε ...
Εσοδα 2,979 δισ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ο όμιλος της Μότορ Όιλ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Το αντίστοιχο διάστημα του ...
Παρατείνεται έως τα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού ...
Σχέδιο δημοπρασιών, μηνιαίων, τριμηνιαίων, ημερήσιων και ενδοημερησιων για την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του  Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου ...
Ως ο μήνας της πλεονάζουσας προσφοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των μεγάλων περικοπών παραγωγής πράσινης ενέργειας, της μειωμένης ζήτησης και των εξαγωγών ρεύματος  επί ...
Πάνω από 3 δισ. ευρώ θα επενδύσει ο όμιλος Mytilineos τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ιταλία, σύμφωνα με ...