Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στα 1,80 ευρώ ανά μετοχή αγοράζει η τράπεζα
Eurobank: Ξεκίνησε η διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ
Δευτέρα, 25/09/2023

Η αποεπένδυση του Δημοσίου από τη Eurobank γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοινώσεων από την τράπεζα και το ΤΧΣ. Συγκεκριμένα, η Eurobank εξαγοράζει τις μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο χαρτοφυλάκιό του (που αντιστοιχούν στο 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου) αντί του ποσού των 1,80 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοινώνει την πρόθεσή του να πωλήσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ήτοι πενήντα δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα
τρεις (52.080.673) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι "Μετοχές" και έκαστη εξ αυτών η "Μετοχή"), μέσω μιας διαδικασίας διάθεσης ανοικτής σε επιλέξιμους επενδυτές.

Η ανταγωνιστική διαδικασία θα περιλαμβάνει μια διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία θα ξεκινήσει στις 25.09.2023 στις 10:30 ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί στις 06.10.2023 στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την UBS χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 22.09.2023 το ΤΧΣ έλαβε από την Eurobank αρχική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των Μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών (targeted share buy-back) η οποία κατόπιν συζητήσεων ανέρχεται σε 1,80 ευρώ και στις 24.09.2023 το ΤΧΣ και η Eurobank συνήψαν μία Υπό Όρους Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών  για την πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών, η οποία πώληση και μεταβίβαση υπόκειται στις ακόλουθες αναβλητικές αιρέσεις:

α) τη μη επιλογή από το ΤΧΣ προτιμώμενου πλειοδότη μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και

β) η τρέχουσα τιμή (spot price) της Μετοχής κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία λήξης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  να είναι χαμηλότερη από, ή ίση με, την Προσφορά ή, σε περίπτωση που η Τρέχουσα Τιμή είναι υψηλότερη από την Προσφορά, η Eurobank να ασκήσει το δικαίωμα αναθεώρησης της Προσφοράς ώστε να προσφέρει την Τρέχουσα Τιμή.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δεν περιορίζουν το δικαίωμα της Eurobank να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.

Όταν ολοκληρωθεί η ανταγωνιστική διαδικασία, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει την προσφορά μαζί με τυχόν προσφορές επιλέξιμων επενδυτών, αποκλειστικά επί τη βάσει της αξίας των προσφορών.

Τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν στις, ή περίπου στις, 06.10.2023 και το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 09.10.2023. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η UBS Europe SE ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης και η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος του ΤΧΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω πρόσωπα, τα οποία θα είναι σε θέση να παράσχουν όλες τις απαραίτητες επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την ανταγωνιστική διαδικασία.
H ανακοίνωση της Eurobank

Η Eurobank για το θέμα επαναγοράς των μετοχών της  που κατέχει το ΤΧΣ προχώρησε σε ανακοίνωση η οποία αναφέρει:

Σε συνέχεια της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ("Eurobank") ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους ("Conditional SPA") με το ΤΧΣ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,401% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι "Μετοχές") στην τιμή των €1.80 ανά Μετοχή (η "Προσφορά").
Σύμφωνα με τους όρους του Conditional SPA, το ΤΧΣ θα ξεκινήσει διαδικασία διάθεσης μετοχών ανοικτή σε επιλέξιμους επενδυτές (η "Ανταγωνιστική Διαδικασία"), και οι Μετοχές θα πωληθούν και μεταβιβαστούν στην Eurobank εφόσον:

α) το ΤΧΣ δεν επιλέξει άλλο προτιμητέο πλειοδότη μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και

β) η χρηματιστηριακή τιμή κατά τη λήξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η Ανταγωνιστική Διαδικασία ("Χρηματιστηριακή Τιμή") είναι χαμηλότερη ή ίση με την Προσφορά ή σε περίπτωση που η Χρηματιστηριακή Τιμή είναι υψηλότερη από την Προσφορά, εφόσον η Eurobank ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσής της να προσφέρει την Χρηματιστηριακή Τιμή.

Τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν την ή κοντά στην 6η Οκτωβρίου 2023 και το αργότερο έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης κατά την 9η Οκτωβρίου 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ανταγωνιστική Διαδικασία είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (https://hfsf.gr).

Σχετικοί όροι:
ΤΧΣ
Συναφείς αναρτήσεις
Με +1,9% η ευρωζώνη
Όπως αποτυπώνεται στους εθνικούς λογαριασμούς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ελληνική οικονομία, μετά το ισχυρό σοκ του πρώτου ...
Για το 1,4%
Tην διαδικασία αποεπένδυσης του Δημοσίου από την Eurobank γνωστοποίησαν με ανακοινώσεις τους, η τράπεζα και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ...
Στα 686 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο ά 6μηνο
Αύξηση 56,2% στα καθαρά έσοδα από τόκους το πρώτο εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 684 εκατ. ...
Διανομή του 25% των φετινών κερδών
«Ήρθε η ώρα της ανταμοιβής των μετόχων. Εφεξής η κατάλληλη ανταμοιβή τους θα βρίσκεται στο κέντρο του σχεδιασμού», δήλωσε ...
Μελέτη
Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank εξέδωσε Σημείωμα με τίτλο «Εκτιμήσεις του μεγέθους της παραοικονομίας ...
Οι τιμές του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να διαμορφώνονται σε υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα, όσο αναπροσαρμόζεται ...
Kαι σύσταση αγοράς
Στα 13,9 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Aegean η Eurobank Equities, δίνοντας σύσταση αγορά για τον τίτλο. Η χρηματιστηριακή ...
Πάνω από τις προβλέψεις η κερδοφορία
Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 55,6% στα 503 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Eurobank, με τα ...
Νέα τιμή στόχος
Nέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Eurobank δίνει η Morgan Stanley σε έκθεσή της. Ο επενδυτικός οίκος δίνει υψηλότερη ...
 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, συμμετέχει στην εκ νέου ενεργοποίηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ...
H NBG Pay, πρωτοπόρος εταιρεία τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν το παλιό τερματικό POS τους, με ένα ...
Την υψηλότερη κερδοφορία (RoTE 14,3%) τριμήνου για το 2023 πέτυχε η Alpha Bank κατά το Δ ́ τρίμηνο, ωθώντας τη συνολική κερδοφορία του έτους ...
Ένα εκατομμύριο πελάτες αριθμεί πλέον στην Ελλάδα η Revolut, η διεθνής εφαρμογή χρηματοοικονομικών με περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Πρόκειται για σημαντικό ...
Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη δωδεκαμήνου 2023 στα €103 εκατ. έναντι €42,4 εκατ. τo 2022 ανακοίνωσε η Optima καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 143%. Ο δείκτης βασικών ...
Πάνω από 2 δισ. στα νοικοκυριά
Μεγάλη μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και των τραπεζικών δανείων καταγράφει τον Ιανουάριο η Τράπεζα της Ελλάδος.  Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία ...
H κυρία Ισμήνη Παπακυρίλλου
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB υποδέχθηκε τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, η οποία ανέλαβε επισήμως καθήκοντα χθες Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024. Ο Πρόεδρος ...
Η Optima bank εμπλουτίζει τις επιλογές πληρωμών που έχουν οι πελάτες της στη διάθεσή τους. Με την προσθήκη νέων λειτουργιών, χαρακτηριστικά των οποίων ...
Προχωρά και σε επαναγορά ομολογιών
Εντολή σε έξι επενδυτικούς οίκους για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Subordinated Tier 2, καθώς και την επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ λήξεως τον ...
Υπουργείο Ανάπτυξης
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για παράνομη επιβάρυνση δανειολήπτη στεγαστικού δανείου επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, μετά από εξέταση σχετικής ...
Τον Οκτώβριο
Αναστροφή της εικόνας του Σεπτεμβρίου καταγράφουν τα στοιχεία της Tράπεζας της Ελλάδος. Στον τομέα των καταθέσεων καταγράφεται μείωση κατά 2.143 εκατ. ευρώ, τον ...
Αρχίζει στις 14/11 - 16/11
Ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη η διαδικασία διάθεσης μετοχών της ΕΤΕ  από το ΤΧΣ με το εύρος διάθεσης να ορίζεται μεταξύ 5 ...