Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αγορά Εξισορρόπησης: Αλλαγές με στόχο τη σύνδεση με την Ευρώπη
Παρασκευή, 13/10/2023

Tη δυνατότητα να διαθέτουν οι παίκτες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού ενέργεια εξισορρόπησης στο εξωτερικό θα δώσει η σύνδεση της ελληνικής Αγοράς Εξισορρόπησης με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες PICASSO και MARI.

Πρόκειται για ένα θέμα που ήδη προωθεί ο  ΑΔΜΗΕ μέσω της εισήγησής του για την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως το τέλος Οκτωβρίου.

Στόχος είναι να προετοιμαστεί η εγχώρια  Αγορά Εξισορρόπησης για ένταξη στην πλατφόρμα PICASSO μέσα στο  πρώτο εξάμηνο του 2024, αν και η σχετική προθεσμία που έχει δώσει η  ΡΑΑΕΥ λήγει 24η Ιουλίου 2024. Πάντως  η ένταξη στην πλατφόρμα MARI προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI (Χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας, χΕΑΣ) και PICASSO (Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας, αΕΑΣ) έχουν ως στόχο την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών εξισορρόπησης. Η λειτουργία τους διευκολύνει την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της αγοράς και στην ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων.

Οι κυριότερες από τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ είναι:

- Η προσαρμογή του περιεχομένου και της μορφής των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης που υποβάλλονται στη ΔΕΠ στις απαιτήσεις για τα τυποποιημένα προϊόντα χΕΑΣ και αΕΑΣ. Προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο κατά την εκτέλεση της Διαδικασία χΕΑΣ (MARI), όπως ο τύπος της ενεργοποίησης και η δυνατότητα υποβολής από τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου σύνθετων προσφορών (multipart bids).

- Η τροποποίηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού βημάτων των προσφορών, από 10 σε 5.

Λόγω του μοντέλου κεντρικής κατανομής, απαιτείται η προσθήκη νέας διαδικασίας στο Σύστημα Αγοράς Εξισορρόπησης για την μετατροπή των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης σε τυποποιημένα προϊόντα.

- Η διαδικασία μετατροπής θα εκτελείται διακριτά για τις προσφορές χΕΑΣ και αΕΑΣ. Οι διαθέσιμες τοπικές προσφορές θα επιλέγονται, θα μετατρέπονται στη μορφή που απαιτείται και θα δημιουργούνται οι τοπικές λίστες αξιολογικής κατάταξης για χΕΑΣ και αΕΑΣ (LMOL) για ανοδική και καθοδική κατεύθυνση, οι οποίες θα αποστέλλονται στις πλατφόρμες MARI και PICASSO.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών από τον ΑΔΜΗΕ στις πλατφόρμες MARI και PICASSO είναι 12 λεπτά και 10 λεπτά πριν την έναρξη της αντίστοιχης 15-λεπτης περιόδου, αντίστοιχα.

Επειδή η διαδικασία μετατροπής είναι χρονοβόρα, προτείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στις Διαδικασίες χΕΑΣ και αΕΑΣ, αρχικά, να οριστεί 45 λεπτά πριν την έναρξη της αντίστοιχης 15-λεπτης περιόδου. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν στην τοπική λίστα αξιολογικής κατάταξης χΕΑΣ τη διαθεσιμότητα, την ποσότητα και τον τύπο ενεργοποίησης των προσφορών, και να εισάγουν τεχνικές συνδέσεις μεταξύ προσφορών σε δύο διαδοχικές 15-λεπτες περιόδους.

Η Διαδικασία χΕΑΣ τροποποιείται ώστε να περιλαμβάνει τις διαδικασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας MARI. Οι ποσότητες και οι τιμές για την ενεργοποίηση των προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης θα προσδιορίζονται, από την πλατφόρμα MARI, διακριτά για Προγραμματισμένη και Άμεση Ενεργοποίηση. Ο ΑΔΜΗΕ θα μετατρέπει τις κατακυρωμένες ποσότητες σε Εντολές Κατανομής χΕΑΣ. Οι οντότητες οφείλουν να εκτελούν τις Εντολές Κατανομής χΕΑΣ με τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με το προφίλ ενεργοποίησης των τυποποιημένων προϊόντων χΕΑΣ.

PICASSO

Η Διαδικασία αΕΑΣ τροποποιείται ώστε να περιλαμβάνει τις διαδικασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO.

Η ενεργοποίηση της Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ θα πραγματοποιείται από το σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής του ΑΔΜΗΕ, αξιοποιώντας την τοπική λίστα αξιολογικής κατάστασης προσφορών αΕΑΣ και λαμβάνοντας υπόψη το Διορθωτικό Σήμα αΕΑΣ που θα αποστέλλει η πλατφόρμα PICASSO.

Σε περίπτωση αποσύνδεσης από την πλατφόρμα PICASSO θα ενεργοποιείται εφεδρική διαδικασία ενεργοποίησης αΕΑΣ όπως προβλέπεται και για την χΕΑΣ.

Τέλος, για την εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης, τροποποιείται ο υπολογισμός της ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ ώστε να λαμβάνονται υπόψη διακριτά οι ποσότητες χΕΑΣ για Προγραμματισμένη και Άμεση ενεργοποίηση, βάσει των κατακυρωμένων από τη Διαδικασία χΕΑΣ ποσοτήτων των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης. Η τιμή εκκαθάρισης αΕΑΣ υπολογίζεται διακριτά ανά κατεύθυνση, για κάθε λεπτό μίας Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ως η σταθμισμένη μέση τιμή των τιμών εκκαθάρισης αΕΑΣ που προκύπτουν ανά κύκλο της διαδικασίας αΕΑΣ προς την σχετική κατεύθυνση. Για την αποζημίωση των παρόχων λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης για αΕΑΣ και η τιμή εκκαθάρισης αΕΑΣ της σχετικής κατεύθυνσης.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Eντονη κριτική στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τον τρόπο εισαγωγής των “15λεπτων προϊόντων” στην Αγορά Εξισορρόπησης ασκούν οι μεγάλες καθετοποιημένες ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην ...
Kαθυστέρηση στην ένταξη της Aγοράς Eξισορρόπησης ηλεκτρισμού στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Picasso, εξ αιτίας των δυσλειτουργιών που παρουσιάζει ή ίδια ...
Αρνητικές προσφορές στην Αγορά Εξισορρόπησης Ηλεκτρισμού για την καθοδική ενέργεια διεκδικούν να μπορούν να υποβάλλουν οι ιδιωτικές μονάδες ηλεκτρικής ...
Σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο για τον νέο κανονισμό της αγοράς εξισορρόπησης, εν όψει της συμμετοχής των παικτών της αγοράς ηλεκτρισμού ...
Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών
Σεμινάριο για την ενημέρωση των παικτών στην αγορά ηλεκτρισμού για τις  πολύπλοκες αλλαγές  που εισάγονται με την τροποποίηση του ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Ως πολύ αυστηρά, αν και προς τη σωστή κατεύθυνση,  κρίνονται τα νέα όρια που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ για τις ...
Φρένο στην αύξηση του κόστους στην Αγορά Εξισορρόπησης, που έχει ανέβει σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο, αυξάνοντας την τελική τιμή ...
Eνα πρόσθετο κόστος, που έχει φθάσει στα 27 ευρώ/MWh, καλούνται να πληρώσουν όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση ...
 
 
Eιδική πλατφόρμα για τα πράσινα PPAs, η οποία σε πρώτη φάση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, επεξεργάζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας με στόχο το νέο ...
H θερινή άνοδος της τιμής του ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά έφερε και πάλι στο προσκήνιο τα “μπλε”, σταθερά, τιμολόγια ρεύματος, αλλά και τα ...
Στη ζώνη των 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα με ανοδικές τάσεις κινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τιμές TTF του φυσικού αερίου, αντανακλώντας τις ...
Υπέρ της μηνιαίας καταμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος  από τον ΔΕΔΔΗΕ τάσσονται οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρισμού, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις όσον αφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης ...
Με αναβαθμισμένη την γεωπολιτική και διπλωματική διάσταση σχετικά με τις ενεργειακές εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη και τη σημασία τους συνολικά για τις διασυνδέσεις ...
Aπ΄ευθείας διασύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρισμού με τη βάση της ΑΑΔΕ για τα επικαιροποιημένα στοιχεία των καταναλωτών ηλεκτρισμού ή με τη αντίστοιχη βάση του ...
Σε σημαντική αύξηση, που μπορεί να ξεπεράσει το 50% του κόστους παραγωγής των βιομηχανιών αλουμινίου, χάλυβα και τσιμέντου οδηγεί η επιβολή του νέου ...
Σημαντική αύξηση παρουσίασε η κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Υψηλή Τάση που τροφοδοτεί  κυρίως τις μεγάλες βιομηχανίες το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με ...
Tην περίφημη υπόθεση των “35 KVA”, που αφορά στην επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος μικρών επιχειρήσεων με παροχή ισχύος ως 35 KVA, κατά την ...
Mηχανισμός στήριξης της ευέλικτης ισχύος από τις μονάδες φυσικού αερίου, ανάλογο με αυτόν που φαίνεται ότι έχει προεγκριθεί  από την Κομισιόν για τη ...
Στις αρχές του επόμενου μήνα και πιο συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 2 ως 12 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές ...
Σε σταθερές και πιο προσιτές τιμές επέστρεψαν οι αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ το  τελευταίο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας ταυτόχρονα ...