Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαίοι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών
Στήριξη θερμική και οικονομική από Ε.Ε.
Παρασκευή, 27/10/2023

Τη στήριξη της ΕΕ, θεσμική και οικονομική, ζητούν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών, οι οποίοι έχουν πληγεί από την απότομη μείωση των τιμών των φωτοβολταϊκών πλαισίων, εξ αιτίας των φθηνότερων εισαγωγών από την Κίνα.

Στο πλάσιο αυτό, 18  ευρωπαϊκοί και εθνικοί σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών, περιλαμβανομένου και του ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) απέστειλαν κοινή επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος - Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη και την υφυπουργό Αλεξάνδρα Σδούκου, ζητώντας την υποστήριξή τους για μία σειρά από παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας  ταυτόχρονα την πλήρη αντίθεσή τους με την επιβολή δασμών.

Ανάλογη επιστολή έχει σταλεί στους αρμόδιους υπουργούς και των άλλων χωρών της ΕΕ

Οι εκπρόσωποι της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας, χωρίς να αναφέρονται στα κινζικά φωτοβολταϊκά ή τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, τονίζουν στην επιστολή ότι οι τελευταίους μήνες χαρακτηρίζονται από   απότομες μειώσεις στις τιμές των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

“Αν και η μείωση του κόστους είναι πολύ ευπρόσδεκτη είδηση ​​για την επιτάχυνση μιας οικονομικά αποδοτικής ενεργειακής μετάβασης, δημιουργεί εν τούτοις μια επισφαλή κατάσταση για τους ευρωπαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών” επισημαίνει η επιστολή, προσθέτοντας ότι ορισμένες από τις εταιρίες του κλάδου κινδυνεύουν με πτώχευση, όπως συνέβη πρόσφατα με την ingots Norwegian Crystals.

‘Ετσι σε μία περίοδο που οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, ενθαρρυμένοι από τους στόχους της ΕΕ για το 2030 όπως περιγράφονται στο Net Zero Industry Act (NZIA- Βιομηχανική Πράξη για το Καθαρό Μηδέν) και την την ευρεία πολιτική υποστήριξη για την αναβάθμιση μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας φωτοβολταϊκών σε τουλάχιστον 30 GW ως το 2030, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί η ευρωπαϊκή φιλοδοξία για εγχώρια παραγωγή φωτοβολταϊκών, χωρίς τη λήψη  μέτρων.

Οι Σύνδεσμοι υπογραμμίζουν την κρίσιμη και επείγουσα ανάγκη η ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ισχυρή και αξιόπιστη βιομηχανική στρατηγική για τα φωτοβολταϊκά και προτείνουν τα εξής μέτρα:

  1. Tα κράτη μέλη να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει περαιτέρω το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ (προσωρινό μηχανισμό αντιμετώπισης της κρίσης και της μετάβασης) και ειδικότερα να επιτρέψει στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το λειτουργικό κόστος των εργοστασίων – δηλαδή τις λειτουργικές δαπάνες.
  2. Tα κράτη μέλη να εγκρίνουν γρήγορα τον NZIA και να δημιουργήσουν συγκεκριμένα συστήματα δημοπρασιών ανθεκτικότητας τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, το άρθρο 20 του NZIA θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διοργανώνουν ειδικές δημοπρασίες περιορισμένου αλλά αυξανόμενου όγκου που αντικατοπτρίζουν τις αυξανόμενες ευρωπαϊκές παραγωγικές ικανότητες σύμφωνα με τους στόχους του NZIA και της European Solar Industry Alliance (ESIA) για τουλάχιστον 30 GW έως το 2030 σε ολόκληρη την ΕΕ (αντιστοιχούν στο 40% της αγοράς φωτοβολταϊκών). Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο καθορισμός κριτηρίων προεπιλογής για φωτοβολταϊκά, καθώς αυτά θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ταχύτητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της ενεργειακής μετάβασης και της εγκατάστασης ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη.
  3. Τα κράτη μέλη να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνοδεύσει τo πλαίσιo των  κρατικών ενισχύσεων με ένα πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης σε επίπεδο ΕΕ που είναι αφιερωμένο στην εφοδιαστική αλυσίδα των  φωτοβολταϊκών. Αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να συνδεθεί με το Ταμείο Καινοτομίας και τα υπάρχοντα εθνικά ταμεία/μηχανισμούς ή μέσα στήριξης.
  4. Τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για τη στήριξη της παραγωγής φωτοβολταϊκών. Καλά παραδείγματα αυτής της δυνατότητας μπορούν να βρεθούν στην Ιταλία και την Ολλανδία.

Ας σημειωθεί τέλος ότι οι Σύνδεσμοι τάσσονται κατά της επιβολής δασμών και άλλων εμπορικών φραγμών, χαρακτηρίζοντας στην επιστολή τα μέτρα αυτά ως συνταγή αποτυχίας για την Ευρώπη .

“Οι δασμοί και άλλα εμπορικά εμπόδια θέτουν σε κίνδυνο τη σημερινή ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φωτοβολταϊκών και το υπάρχον φωτοβολταϊκό οικοσύστημά της στην Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει εγκαταστάτες, επενδυτές καθώς και πολλούς κατασκευαστές εξοπλισμού. Θέτει επίσης σε κίνδυνο τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για τη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας και θα στερούσε από τους καταναλωτές τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας, οι οποίες καθιστούν τα φωτοβολταϊκά μία από τις πιο ελκυστικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας,  τόσο για τις αποκεντρωμένες όσο και τις βιομηχανικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Ζητάμε από τα κράτη μέλη να απορρίψουν τέτοιες αντιαναπτυξιακές προτάσεις” αναφέρει  η επιστολή

Οπως τονίζουν οι Σύνδεσμοι, οι πρόσφατες μειώσεις τιμών στα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι συνέπεια της δυναμικής της αγοράς (με συνδυασμό πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας από την πλευρά της προσφοράς και υπερβολικών παραγγελιών από την πλευρά της ζήτησης)

“Η καλύτερη στρατηγική είναι να ανταμείψουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλιακής ενέργειας για αυτά που είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην Ευρώπη: ένα πιο ανθεκτικό και λιγότερο γεωπολιτικά εξαρτημένο ενεργειακό σύστημα, σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής” καταλήγει η κοινή επιστολή

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Το υψηλό ενεργειακό κόστος της  βιομηχανίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, ανάγεται πλέον σε ζήτημα που τίθεται στην ...
Εμπόδια στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), κυρίως μέσω της απαγόρευσης επανεξαγωγής LNG  από ευρωπαϊκά λιμάνια,  επιχειρεί να ...
Η αφρικανική σκόνη που μας επισκέπτεται όλο και συχνότερα κάθε χρόνο, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ...
Η σεζόν για τη θέρμανση ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 31 Μαρτίου και σύμφωνα με την επίτροπο ενέργειας Κάντρι Σίμσον ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί ...
Επτά έργα ελληνικού ενδιαφέροντος και ανάμεσα τους το GRECY, η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου- Ελλάδος που προωθεί ο όμιλος Κοπελούζου, ...
Στην υπογραφή δανειακών συμβάσεων με τους ενεργειακούς ομίλους RWE και ΔΕΗ έχουν προχωρήσει οι Alpha Bank, Eurobank και Εθνική ...
Σε εξαγωγές ηλιακής ενέργειας σε βάρος της τσέπης του  Ελληνα καταναλωτή οδηγεί η υπερπροσφορά  ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με ...
Τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας και την πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς προανήγγειλε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ...
 
 
Σε placement 4,5 εκατ. μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,2% του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες η Mytilineos. Πρόκειται για μετοχές που ανήκούν ...
Θετικές επιδόσεις για ένα ακόμα τρίμηνο καταγράφει η ΔΕΗ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιχείρηση, η μείωση των λειτουργικών κινδύνων ...
Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.  ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €338 εκατ. ...
Προχωρά ο διαγωνισμός για τη διάθεση ποσοστού 20% της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ», με στόχο έως τις 21 Ιουνίου να έχουν ...
Το 59%  των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας κάλυψε τον Απρίλιο το ρωσικό αέριο - αγωγού από το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο, ...
Σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο  αποτελεί για τις βιομηχανίες η προμήθεια  ηλεκτρισμού μέσω  μακροχρόνιων διμερών συμβολαίων με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ιδιαίτερα όταν αφορούν στην κάλυψη ενέργειας ...
Στο στόχο της enaon EDA, πρώην ΔΕΠΑ Υποδομών που πλέον ανήκει στην Italgas, να φθάσει ως το τέλος του 2025 στο επίπεδο των ...
Kαινοτόμες λύσεις για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη βελτίωση της λειτουργίας του προωθεί ο ΔΕΣΦΑ μέσω του  δesfa+ Innovation Center, του ειδικού ...
Την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια και κεντρική Ευρώπη έως την Ουκρανία προωθεί ...
Mεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου στο 6,3%  για τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου προτείνει για την περίοδο 2024-2025 η ...
Το  κινητό τηλέφωνο του καταναλωτή ρεύματος για τη μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού θέτει ως προϋπόθεση ο ΔΕΔΔΗΕ για να προχωρήσει στην όλη  ...
Περιορισμένο μέχρι στιγμής εμφανίζεται το ενδιαφέρον για τα δύο προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας, που κανονικά λήγουν την Τετάρτη 15 ...