Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΣΑΗ: Υπέρ των 15λεπτων προϊόντων στις συναλλαγές ηλεκτρισμού
Πέμπτη, 22/02/2024

Yπέρ των 15λεπτων προϊόντων στις συναλλαγές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού τάσσεται ο ΕΣΑΗ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού, ζητώντας μάλιστα το μέτρο αυτό να υποστηριχθεί σε βάθος χρόνου σε όλο το φάσμα λειτουργίας των αγορών που διαχειρίζονται το Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο ΑΔΜΗΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΕΣΑΗ στις θέσεις που κατέθεσε στη διαβούλευση για τα προϊόντα αυτά, υποστήριξε ότι η θέσπισή τους στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM) και στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (IDAs) μειώνει την πολυπλοκότητα των προσφορών, χωρίς να επηρεάζει την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας στις 21 Μαρτίου θα διεξάγει webinar για τις ενδοημερήσιες δημοπρασίες, τα IDAs, στο πλαίσιο της Ενιαίας Ενδοημερήσιας Σύζευξης (SDIC)  

Ωστόσο, για την περίπτωση της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής (Continuous Intraday Trading – CIT), o ΕΣΑΗ  θεωρεί προβληματική την πρόταση για την κατάτμηση του όγκου συναλλαγών σε διαφορετικής χρονικής διάρκειας προϊόντα, δηλαδή παράλληλη διάθεση προϊόντων διάρκειας 15 λεπτών, 30 λεπτών, 60 λεπτών,  εκτιμώντας ότι θα οδηγήσει σε  χαμηλότερη συνολική ρευστότητα την εν λόγω αγορά. Επισημαίνει μάλιστα, ότι στις διασυνοριακές συναλλαγές, από τις προκαταρκτικές συζητήσεις του ΑΔΜΗΕ με τους όμορους Διαχειριστές και του ΕΧΕ με τα Χρηματιστήρια Ενέργειας των γειτονικών χωρών, προκύπτει ότι μόνο η Βουλγαρία θα μπορούσε να υποστηρίξει τη θέσπιση 15-λεπτων προϊόντων στο εν λόγω τμήμα της αγοράς (CIT),  ενώ οι υπόλοιπες όμορες χώρες -για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά- δε φαίνεται ότι μπορούν να τα υποστηρίξουν στο εγγύς μέλλον.

Για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι μπορεί να διατηρηθεί η δυνατότητα προϊόντων διαφορετικής χρονικής διάρκειας, με την προϋπόθεση όλες οι επιμέρους χρονικές κατηγορίες προϊόντων να μετατρέπονται αυτομάτως σε αντίστοιχα 15-λεπτα προϊόντα και η επίλυση τους στην πλατφόρμα  να γίνεται πλέον σε επίπεδο 15 λεπτών. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ρευστότητα και το βάθος του εν λόγω βιβλίου εντολών, καθώς βελτιώνεται η αποδοτικότητα του σχετικού αλγορίθμου.

Επιπλέον ο Σύνδεσμος των παραγωγών ηλεκτρισμού υπενθυμίζει τους περιορισμούς που θέτει η απόφαση 661/2021 της ΡΑΕ (πλέον ΡΑΑΕΥ) σχετικά με την πρόσβαση των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών. Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι το μέγιστο πλήθος εντολών πακέτου ανά θερμική μονάδα παραγωγής είναι 5 και  ότι η μέγιστη ποσότητα ανά εντολή πακέτου είναι  300MWh. Πρόκειται για παραμέτρους που είχαν θεσπιστεί πριν την έναρξη των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών («CRIDAs») και της Συνεχούς Eνδοημερήσιας Συναλλαγής («XBID») 

Για να μπορούν λοιπόν οι εγχώριες μονάδες να προσφέρουν ενέργεια  με βέλτιστο τρόπο σε υπερεθνικό επίπεδο θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία και  να μην περιορίζεται η ανταγωνιστικότητά τους από το εγχώριο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Αλλά και για ένα επιπλέον λόγο  το όριο των 300MWh ανά ώρα κρίνεται χαμηλό, καθώς οι νέες θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού που εισέρχονται στην αγορά έχουν ονομαστική ισχύ άνω των 800 MW. Mε τους υφιστάμενους περιορισμούς  οι διαχειριστές των μονάδων αυτών, θα χρειάζονται κατ’ ελάχιστο 3 εντολές πακέτου για να καλύψουν το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΑΗ ζητά να αυξηθεί το μέγιστο πλήθος των εντολών πακέτου ανά θερμική μονάδα σε 8 από 5, καθώς και η  μέγιστη ποσότητα ανά εντολή πακέτου από 300MWh σε 400 MWh ανά ώρα, για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν το σύστημα στο μέγιστο βαθμό. 

Τέλος ζητά να υπάρξει το απαραίτητο χρονικό διάστημα προσαρμογής στα νέα δεδομένα,  καθώς και dry run για να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το νέο σύστημα

Συναφείς αναρτήσεις
Αρνητικές προσφορές στην Αγορά Εξισορρόπησης Ηλεκτρισμού για την καθοδική ενέργεια διεκδικούν να μπορούν να υποβάλλουν οι ιδιωτικές μονάδες ηλεκτρικής ...
Αγορά Επόμενης Ημέρας
Kατ΄αρχήν θετικά, αλλά και με κάποιες επιφυλάξεις φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρισμού, την ...
Αυξάνονται από την 1/1/2024  τα τέλη και οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τους συμμετέχοντες, πράγμα που ανεβάζει τα ...
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Σειρά ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση της απόκρισης ζήτησης (demand response) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ένταξη των Φορέων ...
Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών
Σεμινάριο για την ενημέρωση των παικτών στην αγορά ηλεκτρισμού για τις  πολύπλοκες αλλαγές  που εισάγονται με την τροποποίηση του ...
Ως το τέλος του έτους ο ΔΑΠΠΕΠ αναμένεται να διεξάγει την πρώτη δημοπρασία για την ανάθεση εγγυήσεων προέλευσης, ενώ ...
Έντονη κριτική με σκληρή γλώσσα άσκησε ο σύνδεσμος των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών  (ΕΣΑΗ) στον ΑΔΜΗΕ για το απαιτούμενο έσοδο διαχείρισης των ...
Oι επικείμενες αυξήσεις των τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας- στο βαθμό βέβαια ...
ΡΑΑΕΥ: Σε διαβούλευση για την περίοδο 2024-2026
Αυξήσεις σε μία σειρά από τέλη και χρεώσεις για πράξεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού εισηγείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, επικαλούμενο ...
 
 
Επιτακτική είναι η ανάγκη για ανάπτυξη και επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος ...
Σε 12 με 18 μήνες αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το αν θα γίνει ή όχι ερευνητική γεώτρηση στα θαλάσσια μπλοκ ανοικτά ...
Ο Όμιλος ΔΕΗ και η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) για την ανάπτυξη και ...
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Τάσσος Μάνος, τόνισε ότι πρέπει να διπλασιαστούν ή ακόμα και να τετραπλασιαστούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων και ...
“Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος και θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα συνεξετάζει το κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί PPA με μεγάλες βιομηχανίες, ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα, συνεργάζονται για να ...
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector, που αφορά το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, ζήτησαν την ...
Για το γ΄τρίμηνο του έτους προγραμματίζεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση της Energean στο διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου στην θάλασσα του Μαρόκου στον Ατλαντικό, με ...
Εντός του 2024 η ΔΕΗ προγραμματίζει να ξεκινήσει την εμπορική  δραστηριότητα στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των ...
To μερίδιο της HelleniQ Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει να εξαγοράσει τελικώς το δημόσιο, μετά την αποτυχία των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της εταιρίας αερίου ...