Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέρισμα 0,71 ευρώ
Πως διαβάζει η αγορά τα αποτελέσματα του ΟΤΕ
Πέμπτη, 22/02/2024

Η Eurobank Equities διατηρεί την τιμή στόχο των 15,1 ευρώ για τη μετοχή και σύσταση hold και επισημαίνει ότι η αύξηση της συνολικής αμοιβής των μετοχών κατά 6% σε ετήσια βάση δεν προκαλεί κάποια θετική έκπληξη στην αγορά και είναι μάλλον μικρή για να «κινηθεί» η μετοχή (σ.σ. ο τίτλος υποχωρεί 1% στη σημερινή συνεδρίαση).

«Ο ΟΤΕ έχει παραδοσιακά υιοθετήσει μια συνετή προσέγγιση στα μερίσματα της αλλά δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε γιατί η πληρωμή της ταμειακής ροής είναι στο 95% και όχι 100%, ειδικά με δεδομένο το ότι ο ισολογισμός δεν είναι επιβερυμένος με χρέος. Η πολιτική επιστροφής μετρητών μας φαίνεται υπερβολικά συντηρητική, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο καθαρός δανεισμός έχει πράγματι μειωθεί κατά 131 εκατ. ευρώ τα τελευταία 2 χρόνια.

Συνολικά, τα νέα σχετικά με την επιστροφή μετρητών είναι μάλλον ουδέτερα κατά την άποψή μας και δεν είναι πιθανό να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση των μετοχών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι: 1) υπάρχουν άλλες ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες με υψηλότερες αποδόσεις μετρητών που προσφέρονται (π.χ. ΟΠΑΠ, Jumbo), 2) αρκετές άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών προσφέρουν επίσης απόδοση ταμειακών ροών σε υψηλό μονοψήφιο ή υψηλότερο ποσοστό (π.χ. DT, BT). Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής του ΟΤΕ ήταν απογοητευτική και έχει αφήσει τη μετοχή σε αποτίμηση 4,7 φορές τον δείκτη EV/EBITDA, discount 20% περίπου έναντι του κλάδου της ΕΕ. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής υποδεικνύει περιορισμένο καθοδικό κίνδυνο. Δυσκολευόμαστε να δούμε καταλύτες εκτός από την πιθανή πώληση της Ρουμανίας το 2024, η οποία θα σήμαινε το τέλος της ετήσιας ταμειακής εξάντλησης των 20-30 εκατ. ευρώ και θα οδηγούσε σε εφάπαξ εξοικονόμηση φόρων που θα μπορούσε να ενισχύσει τις αποδόσεις των μετόχων το 2025», συμπεραίνει η Eurobank Equities.

H Optima Bank στο πρώτο σύντομο της σχόλιο επισημαίνει ότι:

  • Το προτεινόμενο μέρισμα ύψους 0,71 ευρώ ανά μετοχή, (+19% σε ετήσια βάση, μερισματική απόδοση 5,1%), 10% πάνω από την εκτίμηση της Optima για 0,64 ευρώ ανά μετοχή και 6% πάνω από την αγορά για 0,67 ευρώ ανά μετοχή.
  • Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 531,7 εκατ. ευρώ (+36,8% σε ετήσια βάση), 4% πάνω από την εκτίμηση της Optima για 513 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών για 533 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 3.469 εκατ. ευρώ (+0,4% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima και του consensus για 3.451 εκατ. ευρώ.
  • Τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 1.343 εκατ. ευρώ (-0,4% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την εκτίμηση της Optima για 1.339 εκατ. ευρώ.
  • Οι κατευθυντήριες γραμμές για φέτος αφορούν ταμειακές ροές ύψους 470 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος σε μετρητά και πρόγραμμα επενδύσεων 610 με 620 εκατ. ευρώ.

Η Wood & Company σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μετόχων θα είναι της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ, με το μέρισμα στα 297 εκατ. ευρώ ή μέρισμα ανά μετοχή 0,71 ευρώ και επαναγορά μετοχών 153 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους στις 10 Ιουλίου 2024, μετά την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024.

«Ο ΟΤΕ είναι πεπεισμένος ότι θα επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη το 2024, με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς. Ο Όμιλος έχει συνάψει συμβόλαιο για ένα μεγάλο μέρος των προμηθειών ενέργειας για το 2024, αυξάνοντας την ορατότητα για τις μελλοντικές δαπάνες, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Το 2024 ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδομή FTTH, το δίκτυο 5G και την ψηφιοποίηση όλων των σημείων επαφής με τον πελάτη, ενώ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε παρακείμενες υπηρεσίες», εξηγεί η Wood & Company.

Η Citigroup επαναλαμβάνει την σύσταση «αγορά» με τιμή στόχο τα 21 ευρώ ή άνω του 50% περιθώριο ανόδου. Το επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να είναι σταθερό έως μειωμένο και κάτω από τα προηγούμενα επίπεδα των προβλέψεων. Οι φόροι είναι το μοναδικό ζήτημα για το 2024. Με ένα υψηλότερο επίπεδο διανομής, η Citi πιστεύει ότι η υποστήριξη για τις μετοχές θα πρέπει να βελτιωθεί. Ο ΟΤΕ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία εξόδου από τη Ρουμανία, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τη δημιουργία ταμειακής ροής. Η τράπεζα εκτιμά πολύ καλύτερη δυναμική τιμολόγησης στην αγορά το 2024, η οποία θα οδηγήσει σε συνεχή αύξηση των επιδόσεων της πρώτης γραμμής στην Ελλάδα. Το έμμεσο κόστος έχει ένα κόστος ύψους 15 εκατ. ευρώ από το υψηλότερο κόστος ενέργειας, αλλά ο ΟΤΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει επιτάχυνση από την αύξηση των EBITDA κατά 1% το 2023.

H Alpha Finance επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 18,08 ευρώ με σύσταση αγοράς (buy) και σημειώνει ότι θα επανέλθει με ένα επικαιροποιημένο σύνολο εκτιμήσεων. Αναφορικά με τις πληρωμές των μετόχων αναμένονται στα 450 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 297 εκατ. ευρώ σε μετρητά και περίπου 153 εκατ. ευρώ σε επαναγορά μετοχών, που συνεπάγεται μέρισμα της τάξεως του 0,71 ανά μετοχή και μερισματική απόδοση περίπου 5% στα τρέχοντα επίπεδα τα τιμής της μετοχής. Σε σχέση με τις προοπτικές, η AF εκτιμά ότι η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξηση των εσόδων κατά το τρέχον έτος, παρά τις πιέσεις στα έσοδα από τη χονδρική, με αύξηση των λειτουργικών κερδών, πρόβλεψη για διαμόρφωση των ταμειακών ροών στα 470 εκατ. ευρώ, προσγείωση των επενδύσεων στο εύρος των 610 με 620 εκατ. ευρώ, με υψηλότερες πληρωμές στο 95% έναντι 84-85% τα τελευταία δύο χρόνια.

Σχετικοί όροι:
ΟΤΕ
Συναφείς αναρτήσεις
Η ΔΕΗ συνέχισε και το 2023 τη θετική πορεία των προηγούμενων ετών, επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα σύμφωνα με τη στρατηγική ...
Στο 9μηνο
Εσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 9,97 δισ. ευρώ έναντι 12,66 δισ. κατέγραψε στο 9μηνο η Μότορ Όιλ, σύμφωνα με τις ...
Στα 111,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη β' 3μήνου
Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2023, με βάση τα Διεθνή ...
Καθαρά κέρδη 181,5 εκατ. ευρώ
Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία στο α’ εξάμηνο παρουσιάζει η ΔΕΗ, σύμφωνα τα οικονομικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ειδικότερα, το ...
Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών
Τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου του 2023 ανακοίνωσε η Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC). • ...
"Ταβάνωσαν" όμως, τα αποτελέσματα
Το Α’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν σε €803,6 εκατ. ...
Στα 310 εκατ. ευρώ στο δ' 3μηνο
Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2022, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ...
0,57 ευρώ το μέρισμα
Αύξηση εσόδων στα 3,455 δισ. ευρώ (+3,6%) και προσαρμοσμένα EBITDA 1,348 δισ. ευρώ (+4%) παρουσίασε ο όμιλος ΟΤΕ για το ...
Στρατηγικής σημασίας η επένδυση στην Ελλάδα
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟTΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων, έλαβε την παρακάτω ...
 
 
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Κωτσόβολος από την Currys plc με την οποία επιταχύνει σημαντικά τον μετασχηματισμό της σε έναν ...
Την προσφορά του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, πρώην Πρόεδρου του ΣΕΒ, που έφυγε πολύ νωρίς, και που σφράγισε με την παρουσία του την ελληνική επιχειρηματική ...
Τα Public γνωρίζουν πως οι καταναλωτές συνεχώς αναζητούν καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν απόλυτη ευελιξία πληρωμών, γι’ αυτό και ξεχωρίζουν για ακόμη μια φορά ...
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επένδυση ύψους €250 εκατ. της North Star Entertainment για τη δημιουργία του νέου πόλου ψυχαγωγίας και φιλοξενίας στο Μαρούσι, καθώς το Υπουργείο ...
Mε ταχείς ρυθμούς αυξήθηκε η συνεισφορά των ΑΠΕ στα οικονομικά αποτελέσματα  της Motor Oil το 2023, μία ιδιαίτερη χρονιά για τις πετρελαϊκές εταιρίες ...
Τη σχέση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Άνθρωπο πραγματεύτηκε το 5ο Ετήσιο Συμπόσιο του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of ...
Mνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) και του Εθνικoύ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών ...
Μία πρωτοποριακή επένδυση, άνω των 500 εκατ. ευρώ, για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS) δρομολογεί ο όμιλος Τιτάν στο εργοστάσιο ...
Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee συνεχίζει να στηρίζει τις δράσεις του “The Love Van”, με την χρηματοδότηση της νέας πρωτοβουλίας “The Love Van goes to school”.Η νέα ...
Για την αξία που προσθέτει στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την κοινωνία το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, καθώς ...
Στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τις δαπάνες του Δεκεμβρίου 2023, αποκαλύφθηκε πλήρως το μέγεθος της υποχρηματοδότησης που αφορά στις κατηγορίες των ...
Η MYTILINEOS Energy & Metals και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν μακροπρόθεσμη διμερή συμφωνία (PPA) για την παραγωγή και απορρόφηση «πράσινης» ενέργειας συνολικής ισχύος 210 MW από το υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών ...