Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΟΠΑΠ: Εισέρχεται στην αγορά ηλεκτρισμού
Τετάρτη, 28/02/2024

Με τη θυγατρική εταιρία OΠΑΠ eco εισέρχεται o OΠΑΠ στην αγορά ηλεκτρισμού, με κύριο σκοπό την κάλυψη των αναγκών της μητρικής εταιρίας, των θυγατρικών και του δικτύου πρακτόρων του ΟΠΑΠ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα εταιρία θα συμμετέχει στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, και θα συνάπτει συμβάσεις αγοράς ενέργειας, με φυσική παράδοση ή ως συμβάσεις επί της διαφοράς, με σκοπό την αντιστάθμιση και διαχείριση του κινδύνου της τιμής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρει το καταστατικό της. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τις εταιρίες του ομίλου ΟΠΑΠ, καθώς και του δικτύου των πρακτόρων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ. Πρόεδρος ορίστηκε ο οικονομολόγος Pavel Mucha που από το 2019 κατέχει τη θέση του CFO στον ΟΠΑΠ,  διευθύνων σύμβουλος ο κ. Γεώργιος Βιτωράκης,  Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας συμπληρώνει ως μέλος η δικηγόρος Παρασκευή Βασιλοπούλου. 

Η νέα εταιρία θα συμμετέχει στις επιμέρους αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και συγκεκριμένα στην Αγοράς Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, την Αγορά Εξισορρόπησης και τις αγορές παραγώγων. Θα παρέχει υπηρεσίες στη μητρική εταιρία ή σε άλλες εταιρίες του ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την επένδυση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους και τον περιορισμό των επενδυτικών τους κινδύνων. 

Σύμφωνα με το καταστατικό, στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται ακόμα η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρία ή σε άλλες εταιρίες του Ομίλου ΟΠΑΠ, όσον αφορά την κεφαλαιακή τους δομή και θέματα που σχετίζονται με εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς. 

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου, ενώ κατά την πρώτη πενταετία από την σύσταση της, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορούν να αποφασίζουν για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης. 

Συναφείς αναρτήσεις
Αγορά Επόμενης Ημέρας
Παράπλευρες απώλειες...αλλά και παράπλευρες κινήσεις φαίνεται ότι συνοδεύουν την πτώση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρισμού στην Αγορά  Επόμενης Ημέρας, ...
Ανοίγει ο δρόμος για την διάθεση τιμολογίων ρεύματος σταθερής τιμής εξάμηνης ή οκτάμηνης διάρκειας, καθώς έχει ήδη υπογραφεί η ...
Aισθητή μείωση παρουσίασε η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού τον Δεκέμβριο παρά την αύξηση της ζήτησης, ενώ και ο ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
H ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αυξάνεται λόγω του κρύου, του πρώτου για τον φετινό χειμώνα, οι τιμές όμως στη χονδρική  αγορά ...
Άλλα μεγέθη, άλλα οικονομικά στοιχεία που θα απογειώσουν έσοδα και κερδοφορία για τον ΟΠΑΠ από δεύτερο τρίμηνο του 2024, ...
Στην άρση των εμποδίων για τη σύναψη μακροχρόνιων διμερών συμβόλαιων προμήθειας ηλεκτρισμού (PPAs), στις  κρατικές και άλλες  εγγυήσεις που ...
Εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών κατά 94,35% το Σεπτέμβριο
H μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, που ανακοινώθηκαν ...
Τροποποίηση Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγγυήσεων Προέλευσης
Mε μία σειρά από τέλη θα χρεώνονται οι παίκτες της αγοράς ηλεκτρισμού σε ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ αλλά και οι μεγάλοι βιομηχανικοί ...
Τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, με μερίδιο  72,78%  στους μετρητές που εκπροσωπεί στη  Μέση και ...
 
 
Επιτακτική είναι η ανάγκη για ανάπτυξη και επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος ...
Σε 12 με 18 μήνες αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το αν θα γίνει ή όχι ερευνητική γεώτρηση στα θαλάσσια μπλοκ ανοικτά ...
Ο Όμιλος ΔΕΗ και η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) για την ανάπτυξη και ...
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Τάσσος Μάνος, τόνισε ότι πρέπει να διπλασιαστούν ή ακόμα και να τετραπλασιαστούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων και ...
“Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος και θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα συνεξετάζει το κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί PPA με μεγάλες βιομηχανίες, ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα, συνεργάζονται για να ...
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector, που αφορά το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, ζήτησαν την ...
Για το γ΄τρίμηνο του έτους προγραμματίζεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση της Energean στο διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου στην θάλασσα του Μαρόκου στον Ατλαντικό, με ...
Εντός του 2024 η ΔΕΗ προγραμματίζει να ξεκινήσει την εμπορική  δραστηριότητα στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των ...
To μερίδιο της HelleniQ Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει να εξαγοράσει τελικώς το δημόσιο, μετά την αποτυχία των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της εταιρίας αερίου ...