Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Aλλαγές στην πλατφόρμα Picasso μετά την εκτίναξη τιμών στην ενέργεια εξισορρόπησης
Τρίτη, 02/04/2024

Kαθυστέρηση στην ένταξη της Aγοράς Eξισορρόπησης ηλεκτρισμού στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Picasso, εξ αιτίας των δυσλειτουργιών που παρουσιάζει ή ίδια η πλατφόρμα και εν όψει της αναμόρφωσης ορισμένων  κανονισμών της,  που ήδη έχει δρομολογήσει ο Ρυθμιστής Ενέργειας της ΕΕ (ACER)  διαβλέπουν στελέχη του ΑΔΜΗΕ.

«Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι για τη συμμετοχή μας, αλλά πρώτα πρέπει να διερευνηθούν τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί» δήλωσε σε πρόσφατο συνέδριο ο γενικός διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ Δημήτρης Μίχος.

Με βάση τον ισχύοντα προγραμματισμό, η προθεσμία ένταξης της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης στην πλατφόρμα PICASSO, όπως έχει εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ, λήγει στις  24 Ιουλίου  2024.

Πάντως, πέραν του ζητήματος με την πλατφόρμα Picasso, το 2023 έφερε ιδιαίτερες  προκλήσεις για τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στην εξισορρόπηση του συστήματος κυρίως εξ αιτίας της αθρόας διείσδυσης των ΑΠΕ, πράγμα που  δημιούργησε την ανάγκη για ένα εργαλείο εμφάνισης την πλεονάζουσα ενέργειας, ώστε να δίνεται έγκαιρα σήμα προς τους παραγωγούς, είπε ο κ. Μίχος. Από την άλλη πλευρά,  το διασυνοριακό εμπόριο, στο οποίο πραγματοποιούνται ανταλλαγές ενέργειας εξισορρόπησης με την Βουλγαρία, έδωσε τη δυνατότητα να επιτραπεί ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή ΑΠΕ σε περιόδους, που δεν υπάρχει πολλή κατανάλωση

Oσον αφορά την Picasso, ο ACER, o Eυρωπαίος Ρυθμιστής Ενέργειας, έχει ξεκινήσει διαδικασία  για την αλλαγή των τεχνικών ορίων στις τιμές της ενιαίας αγοράς εξισορρόπησης,  καθώς και για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τιμών στη πλατφόρμα Picasso, μετά την εκτίναξη των τιμών εξισορρόπησης και άλλων δυσλειτουργιών που έχουν εντοπιστεί από τους ήδη συμμετέχοντες. Μάλιστα η Ιταλία έχει  κάνει ιδιαίτερες αναφορές στο όλο ζήτημα.

Οι διαχειριστές των αγορών εξισορρόπησης της Ευρώπης έχουν προτείνει  μείωση των τεχνικών ορίων τιμής για την ισχύ εξισορρόπησης σε 15.000 ευρώ/MWh, από 99.999 ευρώ/MWh, όπως δήλωσε ο Acer, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που «τρέχει»  ως  τις 23 Απριλίου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι- σε περίπτωση πο γίνει δεκτή η πρόταση- οι πάροχοι των υπηρεσιών εξισορρόπησης μετά από τον Ιούλιο 2026 θα πρέπει να διατηρούν τις προσφορές τους σε ένα εύρος τιμής -/+ 15.000 ευρώ /MWh. Για την ενδιάμεση περίοδο ως τον Ιούλιο 2026 έχει προταθεί οι προσφορές να κινούνται στο -/+  10.000 ευρώ/MWh

Τα τεχνικά όρια προσδιορίζονται από κανονισμούς της ΕΕ για την  εναρμόνιση του τρόπου υπολογισμού των τιμών εξισορροπητικής ισχύος στις διάφορες αρμόδιες πλατφόρμες της ΕΕ.

Ειδικά για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα εξισορρόπησης Picasso, οι Διαχειριστές έχουν προτείνει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της διασυνοριακής οριακής τιμής.

Η πλατφόρμα έχει τεθεί κάτω από  αυξημένο έλεγχο, καθώς οι τιμές εκτινάχθηκαν αρκετές φορές, πράγμα που προκάλεσε διαμαρτυρίες, ιδιαίτερα από τον Διαχειριστή της Ιταλίας, την Terna, που πρώτη εντόπισε και δημοσιοποίησε το γεγονός.  ‘Ηδη αρκετές χώρες – μέλη της ΕΕ ανέβαλαν την ένταξη στο σύστημα μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Picasso, ο αλγόριθμος για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της ενέργειας εξισορρόπησης εκτελείται προτού οι τοπικοί Διαχειριστές συχνότητας φορτίου  ενεργοποιήσουν τις ανάγκες τους για ενέργεια εξισορρόπησης.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις μεταξύ των προσφορών που επιλέγονται από τον αλγόριθμο Picasso και των προσφορών που ενεργοποιούνται από τους Διαχειριστές, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να οριστεί διασυνοριακή οριακή τιμή από μια προσφορά που επιλέχθηκε στο Picasso,  αλλά δεν ενεργοποιήθηκε από τον τοπικό Διαχειριστή. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Διαχειριστές έχουν προτείνει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τιμών,  ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις προσφορές που ενεργοποιούνται.

Επίσης, οι Διαχειριστές έχουν προτείνει  τη δυνατότητα χρήσης ελαστικής ζήτησης για εξισορρόπηση μέσω του Picasso, προκειμένου να μπορούν να τιμολογούν ένα τμήμα της ζήτησης  και ως εκ τούτου να καθορίζουν ένα όριο πέραν του οποίου δεν είναι πρόθυμοι να ενεργοποιήσουν την ενέργεια εξισορρόπησης. ‘Ετσι μπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση της αντιστάθμισης μεταξύ της αποδοτικότητας κόστους και της διατήρησης της συχνότητας υψηλής ποιότητας, όπως αναφέρει το Montel.

Aς σημειωθεί τέλος, ότι ο Acer διοργανώνει δημόσιο διαδικτυακό σεμινάριο στις 8 Απριλίου για τις προτάσεις των Διαχειριστών, ενώ ο Ευρωπαίος Ρυθμιστής θα πρέπει να λάβει τις τελικές αποφάσεις ως τις  7 Αυγούστου.

Συναφείς αναρτήσεις
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην ...
Oι απότομες και έντονες αυξομειώσεις των τιμών ηλεκτρισμού στην πλατφόρμα Picasso, στην οποία πραγματοποιούνται διασυνοριακές συναλλαγές εξισορρόπησης και στην ...
Αρνητικές προσφορές στην Αγορά Εξισορρόπησης Ηλεκτρισμού για την καθοδική ενέργεια διεκδικούν να μπορούν να υποβάλλουν οι ιδιωτικές μονάδες ηλεκτρικής ...
Σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο για τον νέο κανονισμό της αγοράς εξισορρόπησης, εν όψει της συμμετοχής των παικτών της αγοράς ηλεκτρισμού ...
Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών
Σεμινάριο για την ενημέρωση των παικτών στην αγορά ηλεκτρισμού για τις  πολύπλοκες αλλαγές  που εισάγονται με την τροποποίηση του ...
Tη δυνατότητα να διαθέτουν οι παίκτες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού ενέργεια εξισορρόπησης στο εξωτερικό θα δώσει η σύνδεση της ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Ως πολύ αυστηρά, αν και προς τη σωστή κατεύθυνση,  κρίνονται τα νέα όρια που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ για τις ...
Φρένο στην αύξηση του κόστους στην Αγορά Εξισορρόπησης, που έχει ανέβει σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο, αυξάνοντας την τελική τιμή ...
Eνα πρόσθετο κόστος, που έχει φθάσει στα 27 ευρώ/MWh, καλούνται να πληρώσουν όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση ...
 
 
Επιτακτική είναι η ανάγκη για ανάπτυξη και επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα ...
Προς ένα έλλειμμα μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 “τρέχει” ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος ...
Σε 12 με 18 μήνες αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το αν θα γίνει ή όχι ερευνητική γεώτρηση στα θαλάσσια μπλοκ ανοικτά ...
Ο Όμιλος ΔΕΗ και η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement - CFA) για την ανάπτυξη και ...
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Τάσσος Μάνος, τόνισε ότι πρέπει να διπλασιαστούν ή ακόμα και να τετραπλασιαστούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων και ...
“Η πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος και θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα συνεξετάζει το κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, ...
Η τροπολογία που προτεραιοποιεί στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο για τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ, για τα οποία έχουν υπογραφεί PPA με μεγάλες βιομηχανίες, ...
Η Sympower, κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας, και η Heidelberg Materials Hellas, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα, συνεργάζονται για να ...
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector, που αφορά το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, ζήτησαν την ...
Για το γ΄τρίμηνο του έτους προγραμματίζεται η επιβεβαιωτική γεώτρηση της Energean στο διαπιστωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου στην θάλασσα του Μαρόκου στον Ατλαντικό, με ...
Εντός του 2024 η ΔΕΗ προγραμματίζει να ξεκινήσει την εμπορική  δραστηριότητα στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των ...
To μερίδιο της HelleniQ Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει να εξαγοράσει τελικώς το δημόσιο, μετά την αποτυχία των προσπαθειών ιδιωτικοποίησης της εταιρίας αερίου ...