Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Έντονη κριτική για τα 15 λεπτα προϊόντα στην Αγορά Εξισορρόπησης
Τρίτη, 23/04/2024

Eντονη κριτική στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τον τρόπο εισαγωγής των “15λεπτων προϊόντων” στην Αγορά Εξισορρόπησης ασκούν οι μεγάλες καθετοποιημένες εταιρίες ηλεκτρισμού, καθώς ανησυχούν ότι το σχήμα που προτείνει ο Διαχειριστής οδηγεί τις παραγωγικές μονάδες σε απώλεια εσόδων.  

Τόσο η ΔΕΗ, όσοι και οι εταιρίες Μυτιληναίος, Elpedison και ‘Ηρων στις θέσεις που διατύπωσαν στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την “τροποποίηση του χρονικού ορίζοντα επίλυσης της ΔΕΠ σε 15 λεπτά” ζητούν ο Διαχειριστής να λύσει τα προβλήματα πολυπλοκότητας στην Αγορά Εξισορρόπησης και να προωθήσει τα προϊόντα των “15 λεπτών” με τρόπο που να ενισχύει την ευελιξία και να μην προκαλεί απώλειες εσόδων.  

Η ΔΕΗ χαρακτηρίζει τεχνικό το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την πολυπλοκότητα του μοντέλου επίλυσης της αγοράς και  τονίζει  ότι η επίλυση του «είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΑΔΜΗΕ», ο οποίος αντί να το λύσει θέτει εκτός Αγοράς Εξισορρόπησης συγκεκριμένες μονάδες. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην κατάργηση ή τον  περιορισμό της συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων και υποστηρίζει ότι ο ΑΔΜΗΕ αδυνατεί να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα και αντ’ αυτού προτείνει μια λύση που αντιβαίνει στην ισότιμη και με όρους αγοράς συμμετοχή των μονάδων. Θεωρεί επίσης ότι,  ο συγκεκριμένος χειρισμός μπορεί να δημιουργήσει αναντιστοιχία μεταξύ των σταδίων του επιχειρησιακού σχεδιασμού (ΔΕΠ) και της πραγματικής λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Ανίστοιχο προβληματισμό με αυτό της ΔΕΗ θέτει και η Elpedison, επικεντρώνοντας την κριτική της  στις μονάδες που διαθέτουν εναλλακτικό καύσιμο. Οπως υποστηρίζει η εταιρία, η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ δημιουργεί ρυθμιστικό κενό σχετικά με την συμμετοχή των μονάδων αυτών στην Αγορά Εξισορρόπησης και σημειώνει ότι η κατάργηση τους ως εικονικές οντότητες στη ΔΕΠ, θα αποκλείσει τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για την ανάκτηση του κόστους λειτουργίας τους με το εναλλακτικό καύσιμο. Επισημαίνει ότι σε αντίθεση με τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου πολλαπλών αξόνων, οι μονάδες με εναλλακτικό καύσιμο δεν επιβαρύνουν την επίλυση του αλγορίθμου, καθώς εξαιρούνται από τη συμμετοχή στη λύση, εκτός αν τεθεί συγκεκριμένο επίπεδο συναγερμού από τον ΔΕΣΦΑ. 

Η  Μυτιληναίος διατυπώνει την αντίθεσή της με τη μείωση του μέγιστου αριθμού βημάτων προσφορών ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης από 10 σε 4. Επισημαίνει ότι όσο μειώνονται τα βήματα, μειώνεται και η ικανότητα βελτιστοποίησης της υποβολής προσφορών των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα για τις νέες μονάδες παραγωγής,  με εγκατεστημένη ισχύ  της τάξεως των 800 MW. Εξηγεί ότι εφόσον ένα βήμα προσφοράς προβλέπεται υποχρεωτικά στο τεχνικό τους ελάχιστο (200-300 MW), απομένουν περίπου 500-600 MW για να προσφερθούν με μόλις 3 βήματα.  ‘Ετσι, η όλη διαδικασία καταλήγει σε μικρότερο αριθμό βημάτων από αυτόν που προβλέπεται στον υπερεθνικό ανταγωνισμό, κατά τη συμμετοχή στις κοινές πανευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI/PICASSO. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει ο ΑΔΜΗΕ να εξετάσει όλες τις δυνατότητες ώστε ο αριθμός των βημάτων να παραμείνει ως έχει, δηλαδή στα 10  βήματα και αν αυτό δεν είναι εφικτό, η όποια μείωση να μην οδηγήσει σε αριθμό βημάτων μικρότερο των 8.

Όσον αφορά στη μείωση των μονάδων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επίλυση της ΔΕΠ,  η Μυτιληναίος υπενθυμίζει ότι σύντομα πέραν των υφιστάμενων μονάδων θα συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης χαρτοφυλάκια ΑΠΕ, Απόκρισης Ζήτησης και μονάδες Αποθήκευσης. Έτσι, η μείωση του αριθμού των μονάδων που συμμετέχουν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσκαιρη,  επιλύοντας τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα αλλά αγνοώντας τις μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν.

Συνολικά για τις τροποποιήσεις στον αλγόριθμο ΔΕΠ,  η Μυτιληναίος αναφέρει ότι θα πρέπει να διασφαλίζουν πως οι συμμετέχοντες θα λειτουργούν εντός ενός ρυθμιστικού πλαισίου,  το οποίο δε θα περιορίζει την αποδοτικότητά τους και ως εκ τούτου την αποδοτικότητα της αγοράς εν συνόλω.

Ενστάσεις για τη μείωση του αριθμού των βημάτων εκφράζει και η Ήρων, ζητώντας να αυξηθούν από 5 σε 8, ενώ για την εισαγωγή των 15λεπτων προϊόντων θεωρεί ότι απαιτούνται αλλαγές τόσο από τον ΑΔΜΗΕ όσο και από τους Διαχειριστές των γειτονικών χωρών, για την επεξεργασία των προϊόντων αυτών στην Αγορά Εξισορρόπησης αλλά και  για τη μη υπονόμευση των διασυνοριακών συναλλαγών. 

Ακάμα η ‘Ηρων επισημαίνει ότι η εξέλιξη της αγοράς θα επιφέρει την εισαγωγή ολοένα και περισσότερων οντοτήτων διαφορετικού προφίλ και τεχνικών ελαχίστων, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι η προτεινόμενη μοντελοποίηση αντανακλά τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων συνδυασμών μεταξύ των μονάδων αυτών.

Συναφείς αναρτήσεις
Εξοικονόμηση τουλάχιστον 30% στους λογαριασμούς ρεύματος των Κυπρίων καταναλωτών θα αποφέρει η λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου ...
Υψηλότερη απόδοση, από το 6,3% που προτείνει η ΡΑΑΕΥ αλλά και αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού του ρυθμιζόμενου εσόδου για ...
Παρατείνεται έως τα μέσα Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η 2η φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση ποσοστού 20% ...
Ως ο μήνας της πλεονάζουσας προσφοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, των μεγάλων περικοπών παραγωγής πράσινης ενέργειας, της μειωμένης ζήτησης και ...
Μία σημαντική πρωτοβουλία με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και συνεργειών για ένα πιο ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα ...
Το έμπρακτο ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ Great Sea Interconnector εξέφρασε το κρατικό ...
Mεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου στο 6,3%  για τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου προτείνει για ...
Στην αυριανή συνεδρίαση της Oλομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναμένεται να εγκριθεί η μεθοδολογία εσόδου για την ηλεκτρική διασύνδεση ...
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ, προϋπολογισμού άνω  των 1,7 δισ. ευρώ ,  για την προμήθεια υπόγειων ...
 
 
Eιδική πλατφόρμα για τα πράσινα PPAs, η οποία σε πρώτη φάση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, επεξεργάζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας με στόχο το νέο ...
H θερινή άνοδος της τιμής του ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά έφερε και πάλι στο προσκήνιο τα “μπλε”, σταθερά, τιμολόγια ρεύματος, αλλά και τα ...
Στη ζώνη των 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα με ανοδικές τάσεις κινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τιμές TTF του φυσικού αερίου, αντανακλώντας τις ...
Υπέρ της μηνιαίας καταμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος  από τον ΔΕΔΔΗΕ τάσσονται οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρισμού, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις όσον αφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης ...
Με αναβαθμισμένη την γεωπολιτική και διπλωματική διάσταση σχετικά με τις ενεργειακές εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη και τη σημασία τους συνολικά για τις διασυνδέσεις ...
Aπ΄ευθείας διασύνδεση των προμηθευτών ηλεκτρισμού με τη βάση της ΑΑΔΕ για τα επικαιροποιημένα στοιχεία των καταναλωτών ηλεκτρισμού ή με τη αντίστοιχη βάση του ...
Σε σημαντική αύξηση, που μπορεί να ξεπεράσει το 50% του κόστους παραγωγής των βιομηχανιών αλουμινίου, χάλυβα και τσιμέντου οδηγεί η επιβολή του νέου ...
Σημαντική αύξηση παρουσίασε η κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Υψηλή Τάση που τροφοδοτεί  κυρίως τις μεγάλες βιομηχανίες το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με ...
Tην περίφημη υπόθεση των “35 KVA”, που αφορά στην επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος μικρών επιχειρήσεων με παροχή ισχύος ως 35 KVA, κατά την ...
Mηχανισμός στήριξης της ευέλικτης ισχύος από τις μονάδες φυσικού αερίου, ανάλογο με αυτόν που φαίνεται ότι έχει προεγκριθεί  από την Κομισιόν για τη ...
Στις αρχές του επόμενου μήνα και πιο συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 2 ως 12 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές ...
Σε σταθερές και πιο προσιτές τιμές επέστρεψαν οι αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ το  τελευταίο τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας ταυτόχρονα ...