Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νέες αυξήσεις στα τέλη χρήσης των δικτύων, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ 
Πέμπτη, 20/06/2024

Νέες αυξήσεις στα τέλη χρήσης των δικτύων, τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο και του ΔΕΔΔΗΕ  που πληρώνουν όλοι καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος, προιωνίζονται οι  αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού του επιτρεπόμενου και του απαιτούμενου εσόδου των δυο Διαχειριστών.

Ας σημειωθεί δε ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι προτάσεις της ΡΑΑΕΥ για τη τροποποίηση της μεθοδολογίας, που έχουν έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έχουν ήδη προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των Διαχειριστών, καθώς η Aρχή επιχειρεί να βάλει ένα φρένο στο ύψος της τελικής αύξησης.

Η διαβούλευση για το έσοδο του ΑΔΜΗΕ λήγει στις 26 Ιουνίου, ενώ αύριο  Παρασκευή , 21 Ιουνίου λήγει η αντίστοιχη διαβούλευση για τον ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος της Αρχής είναι στην ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης να εξεταστούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη μεθοδολογία υπολογισμού του επιτρεπόμενου εσόδου των δύο Διαχειριστών.

Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις της ΡΑΑΕΥ αφορούν στις λειτουργικές δαπάνες που θα μπορούν να ενσωματώνονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση κάθε Διαχειριστή και στην κοινωνικοποίηση του 50% του κόστους σύνδεσης των έργων ΑΠΕ που θα συνδέονται στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Πρόκειται για αλλαγές που είναι κοινές στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι  δύο Διαχειριστές και οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα του επιτρεπόμενου εσόδου και άρα του τέλους χρήσης των δικτύων που θα πληρώνει ο καταναλωτής.

Ας σημειωθεί ότι ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του ΔΕΔΔΗΕ, η Macquarie έχει αντιδράσει στην πρόταση της ΡΑΑΕΥ, ενώ τριβές αναμένονται και με τον ΑΔΜΗΕ για το ίδιο ζήτημα

‘Αλλωστε η κοινωνικοποίηση του 50% του κόστους σύνδεσης των έργων ΑΠΕ στο σύστημα μεταφοράς έχει ήδη προκαλέσει την αντίθεση του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ζητά να ενταχθεί το 100% του κόστους, προκειμένου αυτό να ανακτάται ολόκληρο από τους καταναλωτές, μέσω των  τελών  χρήσης του συστήματος

Η ΡΑΑΕΥ όμως, προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστής περιουσιακής βάσης για το συγκεκριμένο κόστος.

‘Οπως αναφέρει το τελικό κείμενο που δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση : «Επενδύσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 5037/2023, και οι οποίες υλοποιούνται από Χρήστες εντάσσονται, κατά το τμήμα που βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ, σε Ειδική Περιουσιακή Βάση» και ότι γι αυτή την Ειδική Περιουσιακή Βάση «αποδίδεται εύλογη απόδοση».

Σε ότι αφορά τις εύλογες λειτουργικές δαπάνες σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης της ΡΑΑΕΥ σε αυτές δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

  • κόστη χρηματοδότησης, καθώς και τόκοι ή/και μισθώματα από μακροχρόνιες χρηματοδοτικές μισθώσεις,
  • φόροι επί των κερδών του Διαχειριστή,
  • μη εύλογο ή αυξημένο περιθώριο για υπηρεσίες ή αγαθά που τυχόν παρέχονται από Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Διαχειριστή,
  • προβλέψεις για την κάλυψη είτε κινδύνων, όπως, ενδεικτικά, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις, ή άλλες διεκδικήσεις, είτε δαπανών που αφορούν σε αποζημιώσεις προσωπικού,
  • δαπάνες που κρίνεται ότι δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με την άσκηση της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Μεταφοράς,
  • το μέρος των λειτουργικών δαπανών που έχει χρηματοδοτηθεί από πάσης φύσεως επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Διαχειριστής.

Για τον καθορισμό του ύψους των Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών προβλέπεται η εφαρμογή μεθοδολογίας ανώτατου εγκεκριμένου ύψους εσόδου (revenue cap) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Διαχειριστή και ειδικότερα την εξοικονόμηση των Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών.

Στο ρυθμό μεταβολής των λειτουργικών δαπανών περιλαμβάνονται παράμετροι όπως: Ο πληθωρισμός,  oι πραγματικές τιμές βασικών πόρων,  η αύξηση του όγκου της δραστηριότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Το σχέδιο της απόφασης προβλέπει επίσης ότι,  ο Διαχειριστής επωφελείται από το σύνολο της τυχόν εξοικονόμησης επί των εγκεκριμένων ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών κατόπιν έγκρισης της ΡΑΑΕΥ. ‘Οπως αναφέρει:

i. Οι μόνιμες αποδοτικές εξοικονομήσεις αναφέρονται σε μειώσεις των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών που αναμένεται να συνεχιστούν στο μέλλον.

ii. Αντίθετα, η προσωρινή εξοικονόμηση αναφέρεται σε μειώσεις του λειτουργικού κόστους που δεν αναμένεται να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα και προκύπτουν από βραχυπρόθεσμα μέτρα που παρέχουν οφέλη για περιορισμένη περίοδο. Αν η Ρυθμιστική Αρχή κρίνει ότι κάποιες από τις εξοικονομήσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τότε μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή.

Συναφείς αναρτήσεις
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία ...
Nέα προθεσμία ως τις 14 Αυγούστου για την αναθεώρηση στης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σχετικά με ...
  Το φθινόπωρο αναμένεται να εξετάσει η ΡΑΑΕΥ το αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ για την αύξηση του συντελεστή απόδοσης κεφαλαίου (WACC) ...
Τη διακοπή του πρότζεκτ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ, του Great Sea Interconnector αν η Κύπρος δεν ...
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε απόγευμα ομόφωνα χθες το απόγευμα να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα του ...
Στις 430 GWh έφθασαν οι περικοπές της παραγωγής των ΑΠΕ το πρώτο πεντάμηνο του 2024, ποσότητα αυξημένη κατά 88,6% ...
Ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το έργο Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί η ...
  Στο 18% του συνόλου της ενέργειας που διακινείται στο δίκτυο διανομής έχουν φθάσει οι απώλειες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ...
Από περικοπές στην ηλεκτροδότηση ως και την πλήρη διακοπή της κυκλικά ανά περιοχή, καθώς και  περικοπές στην παραγωγή ηλεκτρισμού ...
 
 
Ολοκληρώθηκε το έργο των εγκαταστάσεων του Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG που ανέπτυξε ο ΔΕΣΦΑ για την προμήθεια της περιοχής της Κεντρικής και ...
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία πρόκειται να  ενταχθεί  ο ...
Στα 600 ευρώ/MWh θα φθάσει σήμερα στις 8-9 το βράδυ, η ανώτατη οριακή τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά,  μία τιμή που θυμίζει έντονα ...
Διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2023 έδωσε ο Υπουργός ...
Η διελκυνστίδα μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας (Κρήτη)- Κύπρου, Great Sea Interconnector, συνεχίστηκε χθές με την επίσημη ...
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμου θυμίζουν τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ...
Αυξητική τάση καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου ...
Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και ...
Ενα νέο κεφάλαιο για τα ΡΡΑ, τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε η γερμανική εταιρία ΡΝΑ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ...
Σε μία ατέρμονη διελκυνστίδα μεταξύ του ΔΑΠΕΕΠ και των προμηθευτών ηλεκτρισμού κοντεύει να εξελιχθεί η υπόθεση της είσπραξης  του οφειλόμενου ΕΤΜΕΑΡ από εταιρίες ...
  Ρυθμιστικό κενό που αφήνει ακάλυπτους τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, επιφέροντας οικονομική ζημία στους παρόχους διαπιστώνει στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για το net billing, ο ...
Έμφαση στην ιταλική αγορά, με εξαγορά τοπικής εταιρίας προμήθειας ηλεκτρισμού και ενδεχομένως και θερμικής μονάδας παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά που αναπτύσσει, καθώς και ...