Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νέα δάνεια και άδεια ταμεία φέρνει ο πληθωρισμός  
Παρασκευή, 30/12/2022

Πολλές βιομηχανίες κατάφεραν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στον καταναλωτή και να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την κερδοφορία, όπως οι μεταλλουργικές.

Από την άλλη, ένα στοιχείο που προβληματίζει και δημιουργεί αμφιβολίες για την κερδοφορία του δευτέρου εξαμήνου είναι οι υψηλές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, λόγω της υψηλής ζήτησης αλλά και των υψηλών τιμών για πρώτες ύλες.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός εισηγμένων να εμφανίσει αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές (εκροές) και να χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση από τις τράπεζες.

Με μία πρώτη ανάγνωση, ο καθαρός δανεισμός των εισηγμένων που δημοσίευσαν έχει αυξηθεί έναντι του τέλους του 2021 πάνω από 1,5 δισ. ευρώ και συνολικά ανήλθε στα 22,3 δισ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα 33,2 δισ. ευρώ.

Κεφάλαιο κίνησης, υψηλό κόστος ενέργειας που έχει μετακυλιστεί στην πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες αναμένεται να αποτυπωθούν στα οικονομικά αποτελέσματα. Και όχι μόνο. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 2,8% στο 9μηνο ως αποτέλεσμα των μέτρων στήριξης και των επιστροφών της κυβέρνησης για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Άρα, ο πληθωρισμός πλήττει σφόδρα κάθε παραγωγική ικμάδα της οικονομίας και κάθε ευρώ του ελληνικού νοικοκυριού.

Από εκεί και πέρα;

Οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών θα πρέπει κανονικά να φέρουν χαμόγελα στην κυβέρνηση. Ξεχωρίζουμε τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, την ευνοϊκή πορεία του τζίρου, τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Η συγκράτηση του πληθωρισμού είναι ένα νέο που -αν συνεχιστεί- θα δικαιώσει όσους υποστήριζαν ότι η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν το επιτόκιο ήταν ηθικά αβάσιμη και οικονομικά βιαστική. Διότι, όπως προκύπτει από τη συμπεριφορά των καταναλωτών, η ζήτηση στον λιανικό τομέα δεν έχει ουσιαστικά περιοριστεί. Αντίθετα, η παραγωγή είναι αυτή που έχει αρχίσει να υποφέρει λόγω του κόστους της ενέργειας και της μερικής (κατά τα φαινόμενα) καθυστέρησης ορισμένων επενδυτικών σχεδίων.

Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι στην ουσία αν οι τιμές επιστρέψουν στην ανοδική τους πορεία μετά τις γιορτές (παραδοσιακά μπορεί να δούμε μία οριακή αύξηση τον Δεκέμβριο) αυτό θα οφείλεται πρωταρχικά στα προβλήματα που θα έχει δημιουργήσει η αύξηση του κόστους της ενέργειας και του χρήματος στην παραγωγή. Η πρόβλεψη των κεντρικών τραπεζών θα έχει αυτοεκπληρωθεί.

Για τον πολίτη η οικονομία δεν είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη -αυτά μπορεί να ευημερούν-, αλλά η ποιότητα της καθημερινότητάς του, καθώς μετράνε πολλοί παράγοντες, από τα χρήματα που έχει στην τσέπη του μέχρι την ποιότητα των δημοσίων αγαθών που δικαιούται.

Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι τα αγαθά που προκύπτουν από την εντυπωσιακή άνοδο των ελληνικών και ξένων επενδύσεων πράγματι διαχέονται στην οικονομία - σε έκταση και μέγεθος. Πρόκειται για το λεγόμενο trickledown effect, που είναι παραδοσιακά δύσκολα μετρήσιμο και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο. Η κυβέρνηση ήδη διαχειρίζεται μέρος αυτού του πλούτου με τη μορφή των επιδομάτων. Πρόκειται για βραχυχρόνια λύση.