Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΑΔΜΗΕ - Target Model
Χρονικές ασυμφωνίες στην εκκαθάριση των συναλλαγών
Τρίτη, 16/06/2020

«Χρονικές ασυμφωνίες διαπιστώνει ο ΑΔΜΗΕ για την εκκαθάριση των συναλλαγών της Αγοράς Εξισορρόπησης, μεταξύ του δικού του κανονισμού και του κανονισμού που εισηγείται ο ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ) ζητώντας μάλιστα από τη ΡΑΕ να ελέγξει το σύνολο  του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ για τυχόν ασυμφωνίες με τον Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, αρκετών δηλαδή από τα νέα όργανα  και τους νέους κανόνες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Target Model

Στην πρόταση  αυτή καταλήγει το κείμενο, που κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ στη δημόσια διαβούλευση, την οποία διεξήγαγε η ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ  σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του εγκεκριμένου Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης, της μίας από τις τέσσερις αγορές που δημιουργούνται στο πλαίσιο του target model και της μόνης, της οποίας την ευθύνη θα έχει ο  ΑΔΜΗΕ,  θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και υπόκειται σε αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, αναφέρει ο Διαχειριστής

Στο πλαίσιο αυτό ο ΑΔΜΗΕ διακρίνει μία «μη ευθυγράμμιση άρθρων που προκύπτουν από τους κανονισμούς για τη νέα αγορά με τη σχετική πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ».

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ « οι διαδικασίες της οριστικοποίησης των Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης και του υπολογισμού των καθαρών χρηματικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων από αυτές, θα εκτελούνται από την EnExClear σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, βάσει του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης».

Επιπρόσθετα, αναφέρει  ότι η Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης έχει οριστεί στα δεκαπέντε (15) λεπτά.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί ότι , «στον υπό διαβούλευση Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ διακρίνεται η μη ευθυγράμμιση των άρθρων αυτού με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς του ΑΔΜΗΕ και της EnExClear». Υπογραμμίζει δε ότι σε  επιμέρους άρθρα του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για τις ανάγκες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΔΑΠΕΕΠ, η παροχή των δεδομένων από τον ΑΔΜΗΕ αναφέρεται σε χρονικά πλαίσια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς του ΑΔΜΗΕ και της EnExClear. Επιπλέον, τα απαραίτητα δεδομένα για τις ανάγκες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΔΑΠΕΕΠ αναφέρονται σε διαφορετική χρονική μονάδα από ότι στον εγκεκριμένο Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τον οποίο όλα τα δεδομένα μετρήσεων αφορούν δεκαπέντε (15) λεπτά

«Άποψή μας είναι ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει οι προβλεπόμενες διαδικασίες μεταξύ των Διαχειριστών και των Φορέων της Αγοράς να είναι πλήρως εναρμονισμένες» αναφέρει ο Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρισμού, υπενθυμίζοντας ότι η εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης γίνεται σε εβδομαδιαία βάση  και επικαλούμενους τους σχετικούς κανονισμούς EnExClear (πλατφόρμα εκκαθάρισης του Χρηματιστήριου Ενέργειας) και του ΑΔΜΗΕ,  οι οποίοι τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

Στο έγγραφο προς τη ΡΑΕ ο ΑΔΜΗΕ υποστηρίζει ότι υπάρχουν και  άλλες χρονικές «ασυμφωνίες» σε επιμέρους θέματα για την εν λόγω λειτουργία και ζητεί να γίνει έλεγχος

 επί του συνόλου του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για τυχόν ασυμφωνίες με τον Κανονισμό Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η καθυστέρηση δημιουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης ήταν μία από τις βασικές αιτίες της συνολικής καθυστέρησης στην εφαρμογή του Target Model, το οποίο, μετά από σωρία αναβολών έπρεπε να ξεκινήσει να εφαρμόζεται στο τέλος του μήνα, αλλά λόγω και των καθυστερήσεων που επέφερε ο Covid-19, η έναρξη λειτουργίας του έχει πλέον μετατοπιστεί για τον Σεπτέμβριο. 

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
AΔMHE
Tο μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ που αφορά στον Ιούνιο είναι αποκαλυπτικό ως προς τις ανατροπές του μίγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ...
ΑΔΜΗΕ
Στον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων σχεδιάζει να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ πριν τα  τέλη του έτους, ...
Δημοπρασίες ΑΔΜΗΕ
Πολύ κοντά στο ανώτατο όριο των 45.000 ευρώ/MW ανά έτος διαμορφώθηκε η τελική τιμή στη δεύτερη δημοπρασία του ΑΔΜΗΕ ...
Διακοψιμότητα
Δώδεκα βιομηχανικές μονάδες, που διεκδικούσαν συνολικά 189 MW, δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» τις προσφορές τους στη δημοπρασία διακοπτόμενου φορτίου τύπου ...
Target model
Σε πλήρη ετοιμότητα για τη λειτουργία του Dry Run, της δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων της Αγοράς ...
ΑΔΜΗΕ
Τις συμβάσεις για μία ακόμα ηλεκτρική διασύνδεση, τη γραμμή της Σκιάθου στο σύστημα των 150kV μέσω της Εύβοιας, ένα ...
ΑΔΜΗΕ
Πραγματοποιείται αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου η δημοπρασία διακοπτόμενου φορτίου Τύπου 1 (ΥΔΦ 1 ) και ακολουθεί την επόμενη ακριβώς ...
ΡΑΕ
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις: Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία ...
ΑΔΜΗΕ
Οι Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Ιταλίας (TERNA SpA), της Ρουμανίας (Transelectrica) και της Βουλγαρίας (ESO-EAD) ...

Τεύχος 19

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (μίας χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ) στη βιομηχανία, με την δημοσίευση στην Εφημερίδα ...
Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Mε έλλειμμα που μπορεί να φθάσει περίπου στα 155 εκατ. ευρώ ή στα 224,40 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστει και το απόθεμα ασφαλείας των ...
AΔMHE
Tο μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ που αφορά στον Ιούνιο είναι αποκαλυπτικό ως προς τις ανατροπές του μίγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το φυσικό αέριο και ...
Μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων
Από αύριο, 1η Αυγούστου 2020, δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου των καυσίμων θα είναι απευθείας οι καταναλωτές. Δηλαδή οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των 34 ...
Ήρων
Η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ με τα νέα προγράμματα EcoDrive, καλωσορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας στις πρωτοβουλίες ...
ΑΔΜΗΕ
Στον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων σχεδιάζει να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ πριν τα  τέλη του έτους, κάνοντας έτσι το τέταρτο ...
Ηλεκτρική ενέργεια
Πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 13,5% τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με τον τον αντίστοιχο μήνα το 2019 κατέγραψαν τα στοιχεία ...
Δημοπρασίες ΑΔΜΗΕ
Πολύ κοντά στο ανώτατο όριο των 45.000 ευρώ/MW ανά έτος διαμορφώθηκε η τελική τιμή στη δεύτερη δημοπρασία του ΑΔΜΗΕ για τα διακοπτόμενα φορτία ...
Βλάβη στον Ελληνοβουλγαρικό Αγωγό
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της βλάβης στον Ελληνοβουλγαρικό αγωγό και την προσωρινή διακοπή της ροής φυσικού αερίου από και προς τη γειτονική χώρα, ...
Σε χαμηλά επίπεδα τα περιθώρια των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου
Δραματικές επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου είχε η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς η ζήτηση και οι τιμές κατέρρευσαν, ενώ  τα  περιθώρια διύλισης στην Ευρώπη ...
ΕΤΜΕΑΡ
Θέμα ημερών φαίνεται ότι είναι η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τις βιομηχανίες,  ή μάλλον η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον υφυπουργό ...
ΔΕΣΦΑ
Έληξε ο συναγερμός που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, σε συνέχεια του συμβάντος που προκλήθηκε στον αγωγό φυσικού αερίου της Βουλγαρίας ...

motori.gr