Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φυσικό Αέριο - McKinsey
Το μέλλον του LNG παραμένει θετικό
Τετάρτη, 19/08/2020

Παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε ο Covid-19 και την τρέχουσα υπερπροσφορά φυσικού αερίου, το μέλλον του υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένει θετικό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της McKinsey.

Tα στοιχεία δείχνουν πώς μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, πολλοί αγοραστές διατήρησαν την αισιοδοξία τους για τη ζήτηση όσον αφορά στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) , για ορισμένους, μάλιστα, οι προσδοκίες μεγάλωσαν.

Εν τω μεταξύ κάποιες τάσεις, όπως η αναμενόμενη εξάρτηση από τη σποτ και την βραχυπρόθεσμη αγορά και την αυξανόμενη προτίμηση για συμβόλαια αερίου τιμολογούμενα με βάση το LNG φάνηκαν να ισχυροποιούνται.

Η έρευνα έδειξε ότι βραχυπρόθεσμα οι αγοραστές περιόρισαν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά στη ζήτηση LNG σε σχέση με την προ-κορωνοϊού εποχή. Στις περισσότερες αγορές παρατηρήθηκε βραχυπρόθεσμα μείωση της βιομηχανικής ζήτησης, καθώς και της κατανάλωσης για ηλεκτροπαραγωγή λόγω του lockdown. ‘Ομως οι αγοραστές παρέμειναν θετικοί όσον αφορά` στη μεσο-μακροπρόθεσμη ζήτηση.

Σε πολλές βασικές αγορές, τα θεμελιώδη δεδομένα για την ανάπτυξη της ζήτησης του LNG, όπως η φθίνουσα εγχώρια παραγωγή και η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, έμειναν αμετάβλητα. Εντωμεταξύ οι χαμηλές τιμές  επέτρεψαν την επαύξηση της διείσδυσης του LNG στις αγορές. Για παράδειγμα, η πλειονότητα των αγοραστών σε όλες τις περιοχές της Ασίας και κυρίως στην Κίνα και τη Νότιο Ασία,  εξέφρασαν στην έρευνα της McKinsey  την εκτίμηση ότι η ζήτηση θα αυξηθεί.

Στο πιθανό σενάριο ότι οι τιμές του  LNG θα μείνουν σε χαμηλά επίπεδα για τα επόμενα τρία χρόνια., το 90% των αγοραστών εκτιμούν θετική αντίδραση της αγοράς, ιδιαίτερα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπου το αέριο υποκαθιστά άλλα καύσιμα, όπως ο άνθρακας/λιγνίτης. Και πάλι οι Ασιάτες είναι οι πιο αισιόδοξοι: Το 60% των Κινέζων αγοραστών αναμένουν αύξηση της ζήτησης κατά 11 ως 20% , ενώ το 60% των αγοραστών από τη Νότιο Ασία περιμένουν αύξηση άνω του 20% .

Πιο συγκρατημένοι είναι οι Ευρωπαίοι. Οι αγοραστές στην ΕΕ βλέπουν περιορισμένο ανοδικό δυναμικό στη ζήτηση, ακόμα και αν οι τιμές διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα για μία  τριετία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης ισχυρής αύξησης της ζήτησης, καθώς οι χαμηλές τιμές έχουν ήδη προκαλέσει την αντικατάσταση του άνθρακα από το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή, οπότε δεν διαφαίνεται να υπάρχει πρόσθετο ισχυρό περιθώριο ανόδου της ζήτησης.

Τιμολόγηση με βάση την αγορά και Διαχείριση κινδύνου

Οι περισσότεροι αγοραστές επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης της εξάρτησης από σποτ και βραχυπρόθεσμα φορτία καθώς και με την ενσωμάτωση πρόσθετης ευελιξίας στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Η ανάπτυξη των σποτ και των βραχυπρόθεσμων συμβολαίων αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της αγοράς LNG τα πέντε τελευταία χρόνια. Η έρευνα της McKinsey έδειξε ότι οι αγοραστές περιμένουν ότι η τάση αυτή όχι απλώς θα συνεχιστεί αλλά θα επιταχυνθεί. Οι αγοραστές εκτιμούν ότι περίπου το 60% του χαρτοφυλακίου τους θα αποτελείται από σποτ και βραχυπρόθεσμες παραδόσεις. Πρόκειται για μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα αποτελέσματα ανάλογης έρευνας το 2018, όταν το σχετικό ποσοστό ήταν μόνον 40% . Η υπερπροσφορά που υπάρχει σήμερα δίνει μεγαλύτερη άνεση στους αγοραστές και ενισχύει την πεποίθηση ότι μπορούν εύκολα να βρουν φορτία αερίου όποτε τα χρειαστούν. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της εξάρτησης από τη σποτ και τη βραχυπρόθεσμη αγορά.

Για τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια οι προτιμήσεις των αγοραστών συνεχίζουν να μεταβάλλονται όσον αφορά στους δείκτες που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια, στη διάρκεια και τις προϋποθέσεις. Επτά είναι τα βασικά κριτήρια:

-Eλαστικότητα στον προορισμό ή τον όγκο

-Τιμολόγηση με βάση την αγορά

-Αξιοπιστία προμηθευτή

-Ευελιξία στην πληρωμή

-Υψηλή ποιότητα του αερίου

-Επενδυτική συμμετοχή

-Διαφάνεια όσον αφορά στην ένταση εκπομπής ρύπων

Η εξάλειψη από τα μακροχρόνια συμβόλαια όρων που σχετίζονται με τον προορισμό του φορτίου και η αύξηση της ευελιξίας όσον αφορά στους όγκους προκειμένου να υπάρχει εύκολη προσαρμογή των αγοραστών στις διακυμάνσεις της αγοράς και της ζήτησης θεωρούνται ως εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες, από όλους τους αγοραστές, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής ή κατηγορίας αγοραστή.

Για σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές και τις κινεζικές εταιρίες ο παράγων τιμολόγησης με βάση την αγορά αποτελεί επίσης κρίσιμο στοιχείο. Η  τιμολόγηση μακροπρόθεσμων συμβολαίων με βάση τις τιμές του Henry Hub και των ευρωπαϊκών hubs αποτελεί ήδη στάνταρ στις πρακτικές που ακολουθεί η αγορά αερίου.

Από την άλλη πλευρά η έρευνα της Mckinsey δείχνει ότι από χρόνο σε χρόνο μειώνεται η σημασία της αξιοπιστίας του προμηθευτή, καθώς αυξάνεται η ρευστότητα αερίου στην αγορά. Εξακολουθεί πάντως να παραμένει ως προτεραιότητα για το 50% των αγοραστών παγκοσμίως και κυρίως στην Ιαπωνία, την  Κορέα και την Νοτιονανατολική Ασία.

Από τα υπόλοιπα κριτήρια, οι ευέλικτες πληρωμές, η υψηλή ποιότητα του αερίου, η επενδυτικές συμμαχίες και η διαφάνεια όσον αφορά στις εκπομπές ρύπων μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για ορισμένες κατηγορίες αγοραστών, άλλα όχι για όλους.

Ελλάδα

Από τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά του LNG δεν εξαιρείται η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε το Platts οι εισαγωγές LNG στη χώρα μας σχεδόν διπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το 2019. Οι προμήθειες σε LNG έφτασαν το 1,9 δισ. κυβικά μέτρα, αέριο που κυρίως κάλυψε τις αυξημένες ανάγκες των ηλεκτροπαραγωγών, καθώς η συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού μπορεί να μειώθηκε, όμως περιορίστηκε στο ελάχιστο, σε μονοψήφιο ποσοστό η  παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ,  με το αέριο και τις  ΑΠΕ να υποκαθιστούν  τον λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Οι εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ υπερτριπλασιάστηκαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους, φθάνοντας στο 1 δισ. κυβικά μέτρα, καλύπτονας πάνω από το 50% των συνολικών εισαγωγών LNG. Εισαγωγές  υγροποιημένου αερίου έγιναν επίσης από το Κατάρ, την Αλγερία και τη Νιγηρία. 

Ας σημειωθεί ότι το 2019 ήταν η χρονιά που για πρώτη φορά οι εισαγωγές LNG ξεπέρασαν το αέριο που εισάγεται μέσω αγωγών, φθάνοντας συνολικά στα  2,8 δισ. κυβικά μέτρα. Επίσης, η ΔΕΠΑ έχει χάσει τα πρωτεία ως εισαγωγέας αερίου (LNG και αγωγούς),  τάση που ισχυροποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σχετικοί όροι:
LNG
Συναφείς αναρτήσεις
Κομισιόν
Αρνητικά πρωτεία στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου κατέχει η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για την ...
Οι εξαγωγές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη εμφάνισαν άνοδο της τάξης του 30,7%
Kατά 23,4% αυξήθηκαν οι εισαγωγές ρωσικού αερίου στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά ...
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ
Αγωγό φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, μήκους 122 χλμ, προς την Πτολεμαϊδα, την Κοζάνη και το Αμύνταιο, αγωγό στη Δυτική ...
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο
Οι εκφορτώσεις LNG στα διάφορα τερματικά της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ρεβυθούσας, αναμένεται στο διάστημα 1-14 Απριλίου να ξεπεράσει τον μέσο ...
Μνημόνιο συνεργασίας
Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. ΑΕ) και του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ...
Φυσικό Αέριο
Απόδοση από 8,18% για το 2019 ως 7,03% το 2022 για τη ΔΕΔΑ προβλέπει η απόφαση της ΡΑΕ για ...
Μέχρι το 2025
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της ΔΕΔΑ, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ,  που ...
Χρηματιστήριο ενέργειας
To φθινόπωρο θα αρχίσει να λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά φυσικού αερίου, μέσω της δεύτερης πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως ...
Τα νέα προϊόντα προσφέρουν διπλό κέρδος έως 30% στις χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο, για όλους!
Η ΔΕΗ ανανέωσε τα προϊόντα φυσικού αερίου και τα προσάρμοσε στις ανάγκες του σπιτιού, της πολυκατοικίας, της επιχείρησης προσφέρονταςδιπλό ...

Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Παρέχεται από το Investing.com
Mέχρι 21/5 η εκδήλωση ενδιαφέροντος
Προκηρύχθηκε η Α΄ φάση του διαγωνισμού για την εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα, έκτασης 9,8 km2, του Δημόσιου Μεταλλευτικού ...
O Πρίνος αναγνωρίζεται ως η πλέον κατάλληλη περιοχή
Την Ημέρα της Γης, η οποία διεθνώς τιμάται στις 22 Απριλίου, επέλεξε η Energean για να παρουσιάσει την επίσημη πολιτική της για την ...
Χωρίς να πλήττει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ
Εναλλακτικές λύσεις για  συμμετοχή του επενδυτή που θα αγοράσει το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ στο μάνατζμεντ του Διαχειριστή , κατά τρόπο όμως ...
Με στόχο την μείωση του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων
To ελληνικό σχέδιο για τα πράσινα PPAs, τις συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση ως τον Ιούνιο, ...
Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πορτογαλικής Προεδρίας
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε στους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα τους βασικούς άξονες της πολιτικής για τον ενεργειακό μετασχηματισμό ...
Αρχικό επιτόκιο το 2,5%
Άνοιξε μία ημέρα νωρίτερα το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της Μυτιληναίος. Το ομόλογο είναι «πράσινο», τύπου senior χωρίς ...
Πέριξ του 2,5% το επιτόκιο
Πέμπτη αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της άντλησης 500 εκατ. ευρώ μέσω πράσινου ομολόγου από τη Mytilineos. Η διαδικασία εκκίνησε με την αρχική ...
Τα αναλυτικά στοιχεία
Συνεχίζεται η αυξητική τάση στην κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ...
Πάνω από 3% οι απώλειες στο Χρηματιστήριο
Στα 6,12 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil Hellas το 2020 σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν xθες Τρίτη ...
ΔΕΗ - Οικονομικά αποτελέσματα
Oι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία το 2020, με την πτώση της τιμής των ορυκτών καυσίμων, του κόστους ρύπων,  των τιμών χονδρικής ...
ΔΕΗ
Με φυσικό αέριο από το 2025 θα λειτουργήσει η υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα της “Πτολεμαϊδα 5”, όπως ανακοινώθηκε χθες από τα διοικητικά στελέχη της ...
Μείωση καθαρού χρέους
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €885,8 εκατ. το 2020 έναντι €333,6 εκατ. το 2019 για ...