Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υπέρ της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ η βιομηχανία
Τρίτη, 20/10/2020

Ανησυχίες και στη βιομηχανία φαίνεται ότι δημιουργεί το μεγάλο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ και των μέτρων που σχεδιάζει να λάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας για να «κλείσει η τρύπα». Στο πλαίσιο αυτό  τάσσεται τόσο υπέρ της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, όσο και υπέρ της κατάργησης της ρύθμισης για έναν υπολογαριασμό του ΕΛΑΠΕ, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να ισχύσει η νέα μέθοδος επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ στη βιομηχανία, όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας κ. Αντώνης Κοντολέων έστειλε επιστολή στον υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη.  υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί στις βιομηχανίες η νέα μεθοδολογία επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η νέα μεθοδολογία επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ για τη βιομηχανία, η οποία εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών ΕΕ, από το 2014, θωρακίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών έντασης ενέργειας της χώρας και αποτελεί οδηγό για τη μείωση και άλλων ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αναφέρει η επιστολή.

‘Οσον αφορά στο πρόβλημα του ΕΛΑΠΕ, ο οποίος τρέχει με έλλειμμα άνω των 280 εκατ. ευρώ ως το τέλος του χρόνου», η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή «… τα όποια μέτρα τελικώς προκριθούν, θα πρέπει παράλληλα να στοχεύουν στον εξορθολογισμό του κόστους των ΑΠΕ, έτσι ώστε να επιτευχθεί στην πράξη ο διττός στόχος της διασφάλισης των εσόδων και της διατήρησης της ισορροπίας του ΕΛΑΠΕ…Είναι αναγκαίο, αφενός να αναθεωρηθούν οι όροι των δημοπρασιών ΑΠΕ, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς και τις τιμές των αντίστοιχων δημοπρασιών στα κράτη μέλη ΕΕ, αφετέρου οι Φ/Β εγκαταστάσεις με ισχύ άνω των 2ΜW και οι αιολικές εγκαταστάσεις με ισχύ άνω των 10ΜW να συμμετέχουν εφεξής στην αγορά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 2 του κανονισμού 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, καθότι υπάρχει περιθώριο μείωσης των τιμολογίων στη ΧΤ, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο μείγμα καυσίμου (2% λιγνίτης), τις τρέχουσες τιμές του φυσικού αερίου και την ΟΤΣ στην αγορά.»

Επίσης με ξεχωριστή επιστολή της η ΕΒΙΚΕΝ ζητά την κατάργηση της ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία , ο Υπολογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου περιλαμβάνει ως έσοδο -μεταξύ άλλων-, ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές, στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, τα οποία αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών.

Πρόκειται για μία  ρύθμιση, όπως αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ,  που έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές που διέπουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως δε με τον 2019/943 κανονισμό λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος αποκλείει τη θέσπιση ανώτατων ή/και ελάχιστων ορίων στην τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στις χονδρεμπορικές αγορές, τόσο κατά το στάδιο υποβολής προσφορών , όσο και κατά την εκκαθάριση σε όλα τα χρονικά πλαίσια.

 Το επιπρόσθετο αυτό κόστος που εισάγει η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 3α περ. αα του Ν. 4001/2011 επενεργεί στο στάδιο της εκκαθάρισης της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά, και ως εκ τούτου δεν συνάδει με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και τη δέσμευση της χώρας για πλήρη εφαρμογή του Target Model στη νέα δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το επιπρόσθετο αυτό κόστος επιβαρύνει καταρχήν τους εκπροσώπους φορτίου, εντέλει όμως μετακυλίεται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, επαυξάνοντας την τελική τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. «Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε επιβεβλημένη την κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 143 παρ. 3α περ. αα του Ν. 4001/2011 με την έναρξη λειτουργίας της νέας αγοράς.» καταλήγει η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ, τονίζοντας ότι η  έναρξη λειτουργίας της νέας αγοράς στο πλαίσιο του target model  πρέπει να σηματοδοτήσει την ταυτόχρονη  άρση του συνόλου των στρεβλώσεων που κατακλύζουν την υφιστάμενη δομή της αγοράς, ώστε να είναι εφικτή η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας και η σύγκλιση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αγορές των λοιπών κρατών-μελών της ΕΕ

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Βιομηχανία
Στην προμήθεια αερίου που έρχεται στη χώρα μέσω αγωγών στρέφονται οι μεγάλες βιομηχανίες, καθώς οι τιμές του αερίου αγωγού ...
Βιομηχανία
Στις Βρυξέλλες είναι αποφασισμένη να φέρει σύντομα η ΕΒΙΚΕΝ, το πιθανότερο με επιστολή εντός της ερχόμενης εβδομάδας, την υπόθεση ...
ΣΕΒ-Κωστής Χατζηδάκης
Το υψηλό κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία αποτέλεσε για άλλη μία φορά το αντικείμενο της συζήτησης που είχε ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Λύση από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) προσδοκά η ...
Κόστος ρύπων
Nέο μηχανισμό αντιστάθμισης του κόστους ρύπων για τις βιομηχανίες θα πρέπει να κοινοποιήσει σύντομα το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας στη ...
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ
Στα 224,4 εκατ. ευρώ αναμένεται να φθάσει στο τέλος του χρόνου το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, με το ...
KYA
Σημαντική μείωση του διοικητικού βάρους για την Ελληνική Βιομηχανία, με το 25% των μεταποιητικών δραστηριοτήτων να μη χρειάζεται πλέον ...
Υπουργείο Οικονομίας
Υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Διυπουργική Επιτροπή ...
Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (μίας χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ) στη βιομηχανία, με ...

Τεύχος 23

Eλλάκτωρ
Στα €136 εκατ. ανήλθε το προσαρμοσμένο* EBITDA του Ομίλου στο 9μηνο 2020 έναντι €151 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα του ...
ΔΕΗ
Σε Β από Β- αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ ο οίκος  Standard and Poor's ενώ θέτει σταθερό outlook στην αξιολόγηση.  Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε κατά δυο ...
ΕΚΟ
Η ΕΚΟ βρίσκεται για άλλη μια φορά δίπλα στους καταναλωτές της, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης σε ακόμη χαμηλότερη ...
Υψηλές τιμές ηλεκτρισμού όχι μόνον στη Αγορά Επόμενης Ημέρας αλλά και στις χρεώσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης, ειδικά για τη λεγόμενη τριτεύουσα εφεδρεία, χρεώσεις ...
ΡΑΕ
Aίτηση στη ΡΑΕ για άδεια εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ, ισχύος 500 MW υπέβαλε η Αxpo Solutions, εταιρία του  ελβετικού ενεργειακού ομίλου Axpo, o οποίος ...
Λιγνίτες
Κοινωνικό πακέτο ύψους 107 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία (50 εκατ. ευρώ για το 2021 και 56,9 εκατ. ευρώ για το 2022) ...
ΔΕΗ
Tην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική και τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού για τον  υπολογισμό του κόστους σύνδεσης ζητά η ΔΕΗ, ...
Στη χθεσινή καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου, όπου για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, η Enelπεριέγραψε στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ...
Ταμείο Ανάκαμψης
Ακόμα και μέσα στον επόμενο μήνα ενδέχεται να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η κρατική δαπάνη θα ...
Πετρέλαιο
Οι ελπίδες για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ώθησαν χθες το πετρέλαιο στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαρτίου, με τις  διεθνείς τιμές ...
Ενέργεια
To υψηλό ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις του στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, ιδιαίτερα στα βιομηχανικά προϊόντα αλλά και όχι μόνον, απασχολούν την έκθεση ...
Κ. Καραμανλής
Σε τέσσερις άξονες θα κινηθεί το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση , σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ...

motori.gr