Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Πιο φιλόδοξο και πιο εμπροσθοβαρές δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2021-30
Δευτέρα, 14/12/2020

Πιο φιλόδοξο και πιο εμπροσθοβαρές δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2021-30 ζητεί από τον ΑΔΜΗΕ ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), εκτιμώντας ότι ο Διαχειριστής  μπορεί να εξασφαλίσει και τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους  από τα κατάλληλα προγράμματα της ΕΕ και τους μετόχους του.

Οι σχετικές επισημάνσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο που κατέθεσε ο ΕΣΑΗ στη δημόσια διαβούλευση της  ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ  για το  το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων ο ΕΣΑΗ προτείνει:

1. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ να εκπονείται ανά διετία αντί σε ετήσια βάση. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθεί ο ENTSO-E για το  Ten Year Network Development Plan (TYNDP), αλλά και τέσσερις Διαχειριστές Συστήματος στη Γερμανία.

2. Η ανά διετία εκπόνηση θα δώσει τη χρονική δυνατότητα για λεπτομερή ανάπτυξη διαφορετικών σεναρίων ως προς το σχεδιασμό του προγράμματος ανάπτυξης στο οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί και ο νέος στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η συμμετοχή των ΑΠΕ σε ποσοστό 55% το 2030. Επομένως ο Διαχειριστής θα πρέπει να αναπτύξει, στο πλαίσιο του επόμενου ΔΠΑ, μια σειρά σεναρίων που θα οδηγούν στο στόχο αυτό.

3. Σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ειδικό κεφάλαιο που θα αποτυπώνει ποσοτικά την κατάσταση του Συστήματος όσον αφορά την ικανότητά του για ενσωμάτωση έργων ΑΠΕ, καθώς και τα απαραίτητα έργα χωρικής και ψηφιακής αναβάθμισης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι διείσδυσης των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρισμού που θέτει το ΕΣΕΚ για το 2030.

4. Η ενότητα για την Αγορά Εξισορρόπησης θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να συμπεριλαμβάνει και έναν σύντομο απολογισμό για την έως τώρα λειτουργία της αγοράς. Θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό για την ενσωμάτωση της ελληνικής Αγοράς Εξισορρόπησης στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή αγορά, ιδίως στις πλατφόρμες συνεργασίας MARΙ και PICASSO.

5. Το υπό διαβούλευση Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης(ΔΠΑ) προβλέπει για πρώτη φορά τη διασύνδεση, εκτός των Δωδεκανήσων, και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, για την περίοδο 2027-2030. Ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι είναι εφικτή η διασύνδεση της Δωδεκανήσου και των νησιών του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα μέχρι το 2026.

6. Το τελικό ΔΠΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη του, το πρόσφατο συμπέρασμα του ENTSO-E ότι η μεταφορική ικανότητα των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας πρέπει να αυξηθεί κατά 4 GW μέχρι το 2030. Αυτή η αύξηση είναι επιπλέον των έργων που έχουν προγραμματιστεί από τον ΑΔΜΗΕ και τους γειτονικούς Διαχειριστές με ορίζοντα το 2025. Το τελικό ΔΠΑ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επικαιροποιημένη πληροφορία όσον αφορά το νέο έργο East Balkan Corridor.

7. H ενότητα για την Πελοπόννησο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, καθώς  η μονάδα Μεγαλόπολη V λειτουργεί ήδη στα 800 MW και η περιοχή της Πελοποννήσου εμφανίζει συχνά κορεσμό των γραμμών μεταφοράς, με σημαντικές επιπτώσεις ιδίως στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.

8. Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις εξέλιξης φορτίου στις Κυκλάδες, οδηγούν στην ανάγκη να παραμείνουν -και μετά την υλοποίηση της Δ’ Φάσης- δύο πετρελαϊκές μονάδες σε εφεδρεία έκτακτης ανάγκης, αντί μίας που προέβλεπε το αρχικό ΔΠΑ 2021-2030. Για τη διαμόρφωση άποψης από τους Συμμετέχοντες στην αγορά αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να δημοσιευθούν οι δύο διαφορετικές προβλέψεις οι οποίες οδηγούν στον διπλασιασμό των αναγκαίων πετρελαϊκών μονάδων.

Ειδικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος του, ο ΕΣΑΗ αναφέρει ότι στην παρούσα συγκυρία, είναι διαθέσιμοι πρωτόγνωροι πόροι και συγκεκριμένα: 

  • Εδώ και δύο χρόνια υπάρχουν διαθέσιμα για την Ελλάδα 25 εκ. δικαιώματα εκπομπής EUA του ευρωπαϊκού αποθέματος με σκοπό τα έσοδα από τη δημοπράτησή τους να διατεθούν για τη διασύνδεση των νησιών.
  • Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ θα επιδοτήσει επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, άρα και δίκτυα μεταφοράς που συμβάλλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ. Το Ταμείο μπορεί επίσης να επιδοτήσει την κατασκευή διεθνών διασυνδέσεων που προάγουν το διασυνοριακό εμπόριο και άρα την ενσωμάτωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό Σύστημα.
  • Συνεχίζει να λειτουργεί το Connecting Europe Facility της ΕΕ για έργα που θα χαρακτηριστούν ως Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).

Όλα αυτά, καταλήγει ο ΕΣΑΗ, σημαίνουν ότι ο ΑΔΜΗΕ -μαζί με την οικονομική δύναμη που του προσφέρουν οι μέτοχοί του- έχει στη διάθεσή του χρηματοδοτικά εργαλεία για να σχεδιάσει ένα Δεκαετές Πρόγραμμα φιλόδοξο και πιο εμπροσθοβαρές.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
AΔΜΗΕ
Σε καθεστώς ενεργειακής ανασφάλειας παραμένει η Πελοπόννησος μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων υπέρ της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που ...
ΑΔΜΗΕ
Aλμα 20% έκαναν οι χρεώσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης σε εβδομαδιαία βάση, προκαλώντας ανησυχίες για την μελλοντική τους πορεία, παρότι ...
AΔΜΗΕ
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ο κ. Χρήστος Αγιακλόγλου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων ...
ΑΔΜΗΕ
Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος επιδιώκει να αναλάβει τον σχεδιασμό και την ...
Ι. Μάργαρης
  Το κύριο αντικείμενο του ΑΔΜΗΕ εστιάζεται στον σχεδιασμό και την ορθολογική ανάπτυξη των απαραίτητων Δικτύων Υψηλής Τάσης. Για να ...
ΑΔΜΗΕ
Σχέδιο άμεσης δράσης για τη θωράκιση του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας σε συνέχεια του σοβαρού συμβάντος της 7ης Φεβρουαρίου και ...
Αγορά εξισορρόπησης
Mε αιχμές κατά του ΑΔΜΗΕ (…και όχι μόνον) για την εκτόξευση των χρεώσεων ηλεκτρισμού στην Αγορά Εξισορρόπησης η  ΡΑΕ ...
ΑΔΜΗΕ
O ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι το συμβάν της 7ης Φεβρουαρίου προκλήθηκε από ηλεκτρικό εσωτερικό σφάλμα σε αυτομετασχηματιστή 400/150/30kV ισχύος 280MVA ...
ΕΛΠΕ
Όπως έχει γίνει γνωστό και με σχετική ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, αργά το βράδυ της Κυριακής 07/02/2021 πολλές περιοχές στη ...

Τεύχος 26

Τιμές ηλεκτρισμού
Οι καιρικές συνθήκες καθόρισαν τις σποτ τιμές ηλεκτρισμού στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς, όπως προκύπτει από την τελευταία ...
Ετοιμες να αναλάβουν το demand response (απόκριση ζήτησης) στην Αγορά Εξισορρόπησης, μόλις το τεθεί σε εφαρμογή το σχετικό πλαίσιο, εμφανίζονται δύο εταιρίες του ...
Με τη φόρμουλα των συνεχών παρατάσεων προσπαθεί η ΔΕΗ να δώσει διέξοδο στις μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις με την ενεργοβόρο βιομηχανία για τις νέες συμβάσεις ...
AΔΜΗΕ
Σε καθεστώς ενεργειακής ανασφάλειας παραμένει η Πελοπόννησος μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων υπέρ της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν πέντε μοναχές της ...
Recovery Fund
Το σχέδιο «Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη στις ...
ΑΔΜΗΕ
Aλμα 20% έκαναν οι χρεώσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης σε εβδομαδιαία βάση, προκαλώντας ανησυχίες για την μελλοντική τους πορεία, παρότι ακόμα δεν δείχνουν να ...
Κομισιόν
Σωρεία ερωτημάτων προς το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας έχει θέσει η Κομισιόν σε σχέση με την πρόταση, που προκοινοποίησε στις Βρυξέλλες η ελληνική  πλευρά ...
WATT+VOLT
Η WATT+VOLT ξεκίνησε τη νέα χρονιά με το δεξί μιας και συμπλήρωσε στους πρώτους μήνες του 2021 τους 200.000 πελάτες σε όλη την ...
Απόσυρση λιγνιτικών μονάδων
Περισσότερα εμπόδια στο αίτημα της ΔΕΗ περί καταβολής αποζημίωσης για τις λιγντικές μονάδες που αποσύρονται πρόωρα θέτει η πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν να ...
EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η έρευνα για τις εισαγωγές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περατώνεται χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ ...
Φυσικό Αέριο
Aπό τα 3 ευρώ/MWh στις αρχές του καλοκαιριού 2020 οι τιμές χονδρικής  του φυσικού αερίου έκλεισαν την περυσινή χρονιά στα 19 ευρώ/ ΜWh ...
Σε κυρώσεις κατά της ΔΕΔΑ μπορεί να προχωρήσει η ΡΑΕ, καθώς ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής αερίου αρνείται  να συμμορφωθεί με την απόφαση ...