Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αγορά Εξισορρόπησης
Ασπιρίνη τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΡΑΕ
Πέμπτη, 21/01/2021

“Ασπιρίνη” χαρακτήρισαν βιομηχανικοί κύκλοι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης, εκτιμώντας ότι δεν αρκούν για να εξαλείψουν τους παράγοντες εκείνους που εκτόξευσαν τις χρεώσεις ηλεκτρισμού το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά ούτε για να φέρουν πραγματικό ανταγωνισμό στην αγορά.

Οι ίδιοι κύκλοι επιμένουν ότι πρέπει απαραίτητα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να πάψει η αγορά να λειτουργεί σαν ολιγοπώλιο και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο σύνολό του.

Η μεγάλη άνοδος των τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης είχε προκαλέσει την παρέμβαση τόσο της Ρυθμιστικής Αρχής όσο και του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας, λόγω των επιπτώσεων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά την απόσυρση της αρχικής πρότασης της ΡΑΕ για την επιβολή πλαφόν, ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε τις προσφορές με βήματα. Η εισήγηση του Διαχειριστή τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και χθες η Αρχή ανακοίνωσε την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, αποφασίζοντας:

  • Tην αναστολή της δυνατότητας υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
  • Tην τροποποίηση των άρθρων 55 και 67  του Κανονισμού., θεσπίζοντας από 1 ως 10 βήματα στις προσφορές ανοδικής και καθοδικής ενέργειας Εξισορρόπησης.

Aναλυτικότερα  το άρθρο 55 του Κανονισμού τροποποιούνται ως εξής :

-« Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από 1 έως 10 βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με την τιμή προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήμα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής η ποσότητα του πρώτου βήματος της ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.»

-Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από 1 έως δέκα 10 βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να αυξάνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήματα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής η ποσότητα του τελευταίου βήματος της καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.»

Επίσης τροποποιείται το άρθρο 67 για την “Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης”  ως εξής:

« Η τιμή των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, πρέπει να είναι βελτιωμένη σε σχέση με την τιμή της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στην ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει την Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ. Με τον όρο βελτιωμένη τιμή εννοείται μικρότερη τιμή για τις ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης και μεγαλύτερη τιμή για τις καθοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι ποσότητες των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου δεν μπορούν να μεταβληθούν σε σχέση με τις ποσότητες της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στην ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει την Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ.»

Η ΡΑΕ κάλεσε τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει άμεσα στην  τροποποίηση/προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης και των σχετικών Τεχνικών Αποφάσεων, προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση από την πρώτη Ημέρα Κατανομής μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές πάντως είχαν ζητήσει, με επιστολή στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ,  να θεσπιστεί ένα μόνο βήμα στις προσφορές ισχύος και   ενέργειας εξισορρόπησης, καθώς και να  θεσμοθετηθεί   αποζημίωση pay as bid, “ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα χειραγώγησης της αγοράς,  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν υπάρχει στοιχειώδης ανταγωνισμός”.

Στις θέσεις που είχε καταθέσει στη διαβούλευση η  ΕΒΙΚΕΝ, ο φορέας που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας, επεσήμανε εξάλλου ότι η   υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού Εξισορρόπησης δεν περιορίζεται μόνο στις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο, αλλά πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις ενεργοποίησης προσφορών ανοδικής ή καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης. Τέλος ζητούσε να υπάρξει  μεγαλύτερη διαφάνεια στα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο ΑΔΜΗΕ σχετικά με τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων.

Σχετικοί όροι:
ΡΑΕ
Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ...
ΡAE
Η ΡΑΕ, με βάση τον πρώτο κύκλο του διαλόγου με τους παρόχους, καταλήγει σε τρεις ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται να συνδυαστούν ...
Αγορά εξισορρόπησης
Mε αιχμές κατά του ΑΔΜΗΕ (…και όχι μόνον) για την εκτόξευση των χρεώσεων ηλεκτρισμού στην Αγορά Εξισορρόπησης η  ΡΑΕ ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Ανοδικά κινούνται και πάλι οι τιμές των προσαυξήσεων στην Αγορά  Εξισορρόπησης ανεβάζοντας τις τιμές χονδρικής του ηλεκτρισμού, οι οποίες ...
Ενεργοβόρος βιομηχανία
Επιπλέον μέτρα που θα διασφαλίζουν περισσότερο ανταγωνισμό στην Αγορά Εξισορρόπησης ζητεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, τονίζοντας ότι δεν έχουν εκλείψει ...
Αγορά Εξισορρόπησης
Για πρακτικές που αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου λειτουργίας των ενεργειακών αγορών-target model-, όπως ...
ΡΑΕ
Ένα νέο πλαίσιο για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρισμού ακόμα και όταν ο πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην παλαιά του ...
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την απόφαση για την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των ...

Τεύχος 26

Μότορ Όιλ
Η Μότορ Όιλ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ...
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Οκτώ αιτήσεις αδειοδότησης για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW (Γιγαβάτ), κατέθεσε στη ΡΑΕ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χωρητικότητά ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
Πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίας - Υποδομών
Tη καθυστέρηση στην πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών παραδέχθηκαν τα ΕΛΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες θα “τραβήξουν” σε μάκρος, πέραν ...
Ελληνικά Πετρέλαια - Ανδρέας Σιάμισης
Δύσκολα θα είναι τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 για τα ΕΛΠΕ, τα οποία, όπως άλλωστε και  όλες τις εταιρίες διύλισης και πετρελαίου ...
Eλληνικά Πετρέλαια
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. ...
KYA
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη και του ...
Watt+Volt
Η Watt+Volt ξεκίνησε τη νέα χρονιά με το δεξί μιας και συμπλήρωσε στους πρώτους μήνες του 2021 τους 200.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Οπως ...
ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ΔΕΗ, εν όψει της λειτουργίας ...
ΔΕΠΑ Εμπορίας - ΔΕΔΔΗΕ
Aπό παράταση …σε παράταση φαίνεται να οδηγείται ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας με άγνωστη την τελική έκβαση , ενώ πέραν ...
EΛΠΕ
Βλέμματα και ώτα στραμμένα στις δύο τελευταίες μέρες της εβδομάδας έχουν οι επενδυτές. Ελληνικά Πετρέλαια, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, και ΟΤΕ την επόμενη ...