Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή με “καθαρούς Λογαριασμούς Ηλεκτρικού Ρεύματος"
Πέμπτη, 11/03/2021

Η ΕΚΠΟΙΖΩ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτήστις 15 Μάρτη, η οποία τυχαίνει να είναι Καθαρά Δευτέρα, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αναδείξει τοπρόβληματων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα των χρεώσεων υπέρ τρίτων(Χρεώσεις δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός φόρος/Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΕΡΤ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5‰ υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων). Ειδικότερα, η ΕΚΠΟΙΖΩ μετά από πολλές καταγγελίες καταναλωτώναλλά καιέρευνες που έκανε,έχει επανειλημμένα επισημάνει στα αρμόδια Υπουργείακαι Αρχές το πρόβλημα των πολύπλοκων, αδιαφανών και μη κατανοητών χρεώσεων, άσχετων με την κατανάλωση ενέργειας. Αποτέλεσμα,οι «φουσκωμένοι λογαριασμοί» τους οποίους δυσκολεύονται να πληρώσουν πολλά νοικοκυριά και ιδίως τα ευάλωτα, ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο της πανδημίας.Υπενθυμίζουμε ότι η ενέργεια είναι βασικό κοινωνικό αγαθό,εντάσσεται στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,και η Πολιτεία οφείλει να:-διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προσιτές τιμές,-βοηθά τους πολίτεςνα διάγουν αξιοπρεπή διαβίωση,-προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ιδίως των ευάλωτωνομάδων που κινδυνεύουν από ενεργειακή πενία, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί παίκτες της αγοράς,-αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις της αγοράςπρος όφελος των καταναλωτών. Η Ε.Ε. μέσω του πακέτου "Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" επιδιώκει μία ανταγωνιστική, ευέλικτη και χωρίς διακρίσεις αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας τους καταναλωτές στο επίκεντροτης ενεργειακής μετάβασης, με μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούςκαι μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνοςτου κοινωνικούαποκλεισμούκαι της ενεργειακής πενίας. Προς επίρρωση δε των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της1για την Ελλάδα ότι, μεταξύ των εμποδίων και αγκυλώσεων, που ηπορεία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και αερίου στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει, είναι και οι χρεώσεις που οι προμηθευτές ενέργειας καλούνται να εισπράξουν εκ μέρους τρίτων,οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον κλάδο της ενέργειας και παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τη σύννομη λειτουργία του ενλόγω κλάδου, αυξάνοντας τα κόστη και την μη προσιτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνει δε η είσπραξη των εν λόγω χρεώσεων να γίνεται με άλλους τρόπους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, μετά από μελέτη στους λογαριασμούς, διαπίστωσε ότι:-οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνουν 10 χρεώσεις από τις οποίες οι 72είναι άσχετεςμε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μόνο 3 αφορούν σε αυτήν (κατανάλωση ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ),-ο λογαριασμός ενός μέσου νοικοκυριού αυξάνεται κατά 30-35%με τις εν λόγω χρεώσεις (υπέρτρίτων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ),-το κόστος προμήθειας, μεταφοράς και διανομήςτης ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο κάθε καταναλωτής καλύπτει περίπου το 65% του συνολικού λογαριασμού του.Τι έδειξε η έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ σε 16 ευρωπαϊκές χώρεςΑπό τις 16 Ευρωπαϊκές3χώρες που είδαμε, μόνο η Πορτογαλία έχει το ίδιο σύστημα με την Ελλάδα και εισπράττει τέλη για τον Δήμο και την δημόσια τηλεόραση μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η Ιταλία εισπράττει μόνο το τέλος της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ οι υπόλοιπες 14 χώρες τα εισπράττουν, είτε απευθείας είτε μέσω Εφορίας.Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κύπρος και η Λιθουανία δεν επιβαρύνουν τους καταναλωτές με κάποιο κόστος για την δημόσια τηλεόραση. Γιατί θέλουμε “Καθαρούς λογαριασμούς”...-Για να μπορούμε να τους διαβάζουμε και να τους κατανοούμε ...-Για να μπορούμε να τους συγκρίνουμε και να αλλάζουμε εύκολα προμηθευτή ενέργειας...-Για να μπορούμε να τους πληρώνουμε...-Για να μπορούμε να ελέγχουμε την κατανάλωσή μας και να εξοικονομούμε ενέργεια...-Για να μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασηςτης χώρας...Τι πρέπει να γίνει...Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την Πολιτεία να ενεργήσει έτσι ώστε:1.Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματοςνα είναι απλοί, κατανοητοί, φιλικοί, περιεκτικοί και διαφανείς. 2.Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων να αποσχιστούναπό τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.2Χρεώσεις δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός φόρος/Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΕΡΤ, ΕΦΚ -(Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) (Ν.3336/05), Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν.2093/92) υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων, Λοιπές χρεώσεις, ΥΚΩ -Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ -Ειδικό ΤέλοςΜείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.3Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Λετονία, Πολωνία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Λιθουνία, Σλοβακία, Πορτογαλία και Ιταλία και εκτός Ε.Ε. Αγγλία.
Να συμβάλλει δυναμικά στηνλειτουργία μιαςουσιαστικά ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, βασισμένης στα Ευρωπαϊκά πρότυπα.Η ΕΚΠΟΙΖΩ προσκαλεί τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, τους προμηθευτές ενέργειας, τις αρμόδιες Αρχές και Υπουργεία να συνταχθούν με αυτή την πρωτοβουλία μας, δηλώνοντας την συμφωνία ή διαφωνία τους με τα παραπάνω, στο ερωτηματολόγιο“Καθαροί Λογαριασμοί”.

Συναφείς αναρτήσεις
ΕΚΠΟΙΖΩ
"Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), με αφορμή καταγγελία μέλους της για επιβολή εξόδων δανείου σε ...
Τηλεπικοινωνίες
Η ΕΚΠΟΙΖΩ λαμβάνει πληθώρα καταγγελιών που αφορούν στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών το τελευταίο διάστημα. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν σε ...
ΕΚΠΟΙΖΩ - Σκανδαλο VW
Την άμεση αποζημίωση των καταναλωτών από την Volkswagen και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις εισαγωγικές εταιρίες ζητά από την ...
ΕΚΠΟΙΖΩ
«Κενό γράμμα» χαρακτηρίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πράξη της Τράπεζας της ...
 
 
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
Με δεδομένο το θετικό απολογισμό της αγοραστικής κίνησης κατά την περίοδο των Γιορτών στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας, οι έμποροι ...
Νίκος Κατσαρός
Εφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ο Δρ. Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", αντιπρόεδρος του New York ...
Υπουργείο Ανάπτυξης
Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, και στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνονταιοι καταναλωτέςότι η ...
Εξοικονομώ 2021
Σε λειτουργία τίθεται σήμερα, στις 12:00, ταυτόχρονα για όλη την Επικράτεια, η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων (https://exoikonomo2021.gov.gr/) για το «Εξοικονομώ 2021», με στόχο ...
Θα διπλασιαστεί η έκπτωση της ΔΕΠΑ προς τους πελάτες της
Eισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ θα αυξηθεί, ενδεχομένως ...
Το κάπνισμα βλάπτει την υγεία και το πορτοφόλι
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο ιατρικό περιοδικό The Lancet, ο αριθμός των ενεργών καπνιστών το 2019 αυξήθηκε σε 1,14 δισεκατομμύρια ...
ΕΚΠΟΙΖΩ
"Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), με αφορμή καταγγελία μέλους της για επιβολή εξόδων δανείου σε σύμβαση στεγαστικού δανείου, η ...
ΡΑΕ
Aπό σήμερα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΡΑΕ, στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος ...
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ημέρα της ΄΄Black Friday΄΄ θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία ...
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος
Την άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο  πετρέλαιο θέρμανσης, τουλάχιστον στο ύψος του 2010 , ζητά η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε  ...
Σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ ή 30.000 την ημέρα, απέσπασαν επιτήδειοι από Έλληνες συναλλασσόμενους το 2019 μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το 2018, σύμφωνα με ...
Δελεαστικές οι καλοκαιρινές εκπτώσεις αλλά με έρευνα τιμών
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές αρχίζουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις και θα τελειώσουν 31 Αυγούστου  ! Αυτό όμως  που ...