Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή με “καθαρούς Λογαριασμούς Ηλεκτρικού Ρεύματος"
Πέμπτη, 11/03/2021

Η ΕΚΠΟΙΖΩ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτήστις 15 Μάρτη, η οποία τυχαίνει να είναι Καθαρά Δευτέρα, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αναδείξει τοπρόβληματων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα των χρεώσεων υπέρ τρίτων(Χρεώσεις δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός φόρος/Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΕΡΤ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5‰ υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων). Ειδικότερα, η ΕΚΠΟΙΖΩ μετά από πολλές καταγγελίες καταναλωτώναλλά καιέρευνες που έκανε,έχει επανειλημμένα επισημάνει στα αρμόδια Υπουργείακαι Αρχές το πρόβλημα των πολύπλοκων, αδιαφανών και μη κατανοητών χρεώσεων, άσχετων με την κατανάλωση ενέργειας. Αποτέλεσμα,οι «φουσκωμένοι λογαριασμοί» τους οποίους δυσκολεύονται να πληρώσουν πολλά νοικοκυριά και ιδίως τα ευάλωτα, ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο της πανδημίας.Υπενθυμίζουμε ότι η ενέργεια είναι βασικό κοινωνικό αγαθό,εντάσσεται στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,και η Πολιτεία οφείλει να:-διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προσιτές τιμές,-βοηθά τους πολίτεςνα διάγουν αξιοπρεπή διαβίωση,-προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ιδίως των ευάλωτωνομάδων που κινδυνεύουν από ενεργειακή πενία, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί παίκτες της αγοράς,-αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις της αγοράςπρος όφελος των καταναλωτών. Η Ε.Ε. μέσω του πακέτου "Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" επιδιώκει μία ανταγωνιστική, ευέλικτη και χωρίς διακρίσεις αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας τους καταναλωτές στο επίκεντροτης ενεργειακής μετάβασης, με μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούςκαι μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνοςτου κοινωνικούαποκλεισμούκαι της ενεργειακής πενίας. Προς επίρρωση δε των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της1για την Ελλάδα ότι, μεταξύ των εμποδίων και αγκυλώσεων, που ηπορεία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και αερίου στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει, είναι και οι χρεώσεις που οι προμηθευτές ενέργειας καλούνται να εισπράξουν εκ μέρους τρίτων,οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον κλάδο της ενέργειας και παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τη σύννομη λειτουργία του ενλόγω κλάδου, αυξάνοντας τα κόστη και την μη προσιτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνει δε η είσπραξη των εν λόγω χρεώσεων να γίνεται με άλλους τρόπους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, μετά από μελέτη στους λογαριασμούς, διαπίστωσε ότι:-οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνουν 10 χρεώσεις από τις οποίες οι 72είναι άσχετεςμε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μόνο 3 αφορούν σε αυτήν (κατανάλωση ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ),-ο λογαριασμός ενός μέσου νοικοκυριού αυξάνεται κατά 30-35%με τις εν λόγω χρεώσεις (υπέρτρίτων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ),-το κόστος προμήθειας, μεταφοράς και διανομήςτης ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο κάθε καταναλωτής καλύπτει περίπου το 65% του συνολικού λογαριασμού του.Τι έδειξε η έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ σε 16 ευρωπαϊκές χώρεςΑπό τις 16 Ευρωπαϊκές3χώρες που είδαμε, μόνο η Πορτογαλία έχει το ίδιο σύστημα με την Ελλάδα και εισπράττει τέλη για τον Δήμο και την δημόσια τηλεόραση μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η Ιταλία εισπράττει μόνο το τέλος της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ οι υπόλοιπες 14 χώρες τα εισπράττουν, είτε απευθείας είτε μέσω Εφορίας.Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κύπρος και η Λιθουανία δεν επιβαρύνουν τους καταναλωτές με κάποιο κόστος για την δημόσια τηλεόραση. Γιατί θέλουμε “Καθαρούς λογαριασμούς”...-Για να μπορούμε να τους διαβάζουμε και να τους κατανοούμε ...-Για να μπορούμε να τους συγκρίνουμε και να αλλάζουμε εύκολα προμηθευτή ενέργειας...-Για να μπορούμε να τους πληρώνουμε...-Για να μπορούμε να ελέγχουμε την κατανάλωσή μας και να εξοικονομούμε ενέργεια...-Για να μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασηςτης χώρας...Τι πρέπει να γίνει...Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την Πολιτεία να ενεργήσει έτσι ώστε:1.Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματοςνα είναι απλοί, κατανοητοί, φιλικοί, περιεκτικοί και διαφανείς. 2.Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων να αποσχιστούναπό τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.2Χρεώσεις δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός φόρος/Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΕΡΤ, ΕΦΚ -(Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) (Ν.3336/05), Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν.2093/92) υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων, Λοιπές χρεώσεις, ΥΚΩ -Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ -Ειδικό ΤέλοςΜείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.3Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Λετονία, Πολωνία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Λιθουνία, Σλοβακία, Πορτογαλία και Ιταλία και εκτός Ε.Ε. Αγγλία.
Να συμβάλλει δυναμικά στηνλειτουργία μιαςουσιαστικά ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, βασισμένης στα Ευρωπαϊκά πρότυπα.Η ΕΚΠΟΙΖΩ προσκαλεί τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, τους προμηθευτές ενέργειας, τις αρμόδιες Αρχές και Υπουργεία να συνταχθούν με αυτή την πρωτοβουλία μας, δηλώνοντας την συμφωνία ή διαφωνία τους με τα παραπάνω, στο ερωτηματολόγιο“Καθαροί Λογαριασμοί”.

Συναφείς αναρτήσεις
ΕΚΠΟΙΖΩ
"Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), με αφορμή καταγγελία μέλους της για επιβολή εξόδων δανείου σε ...
Τηλεπικοινωνίες
Η ΕΚΠΟΙΖΩ λαμβάνει πληθώρα καταγγελιών που αφορούν στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών το τελευταίο διάστημα. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν σε ...
ΕΚΠΟΙΖΩ - Σκανδαλο VW
Την άμεση αποζημίωση των καταναλωτών από την Volkswagen και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις εισαγωγικές εταιρίες ζητά από την ...
ΕΚΠΟΙΖΩ
«Κενό γράμμα» χαρακτηρίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πράξη της Τράπεζας της ...
 
 
Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, συνοδευόμενου από την Αναπληρώτρια Συνήγορο του Καταναλωτή κα. Βασιλική Μπώλου και τον Βοηθό ...
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τα ...
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, πραγματοποίησε επίσκεψη σήμερα, Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ), προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την ...
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, κατάστημα μεγάλης αλυσίδας παιχνιδιών και εποχικών ειδών (Jumbo)  ενόψει της εορταστικής περιόδου ...
Στην ενημερωτική εκδήλωση «Εκπτώσεις; Προσφορές; Κάντο σωστά!» που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης από κοινού με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Εμπορικό ...
H Black Friday ξεκίνησε από την Αμερική την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου μετά την “Ημέρα των Ευχαριστιών” (Thanksgiving) ως η αρχή της Χριστουγεννιάτικης ...
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
Την πορεία των τιμών των ηλιακών θερμοσιφώνων τους τελευταίους μήνες καταγράφει σε έρευνά της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, χρησιμοποιώντας δείγμα εξήντα προϊόντων ...
Τη στήριξη της Βιομηχανίας Τροφίμων στη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» ζήτησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας κατά τη διάρκεια της συνάντησής ...
Στις 108,1 μονάδες ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος το Μάϊο
Ελαφρά υποχώρηση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος, στην Ελλάδα, μετά την ισχυρή άνοδο του προηγούμενου μήνα και διαμορφώνεται στις 108,1 μονάδες από 108,7 ...
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
Με δεδομένο το θετικό απολογισμό της αγοραστικής κίνησης κατά την περίοδο των Γιορτών στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας, οι έμποροι ...
Νίκος Κατσαρός
Εφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ο Δρ. Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", αντιπρόεδρος του New York ...
Υπουργείο Ανάπτυξης
Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, και στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνονταιοι καταναλωτέςότι η ...