Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
Αύξηση του WACC για τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά
Παρασκευή, 11/06/2021

Την αύξηση του WACC για τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά, από το 5% που προβλέπει η ΡΑΕ στους πίνακες που έθεσε σε διαβούλευση, στο 9%, 8% και 7% ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας, με τον υψηλότερο συντελεστή στα πάρκα ισχύος έως 1 MW και τον χαμηλότερο στις μεγάλες εγκαταστάσεις, ισχύος άνω των 10 ΜW ζητεί ο ΣΠΕΦ, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά.

Πρόκειται για μία από τις βασικές θέσεις που διατυπώνει ο Σύνδεσμος στη διαβούλευση της ΡΑΕ για το Cost of New Entry (CONE- κόστος νέας εισόδου), υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το μέσο κεφαλαιουχικό κόστος των 400.000 ευρώ/MW για τα φωτοβολταϊκά που αναφέρει ο πίνακας διαβούλευσης της Αρχής είναι εξαιρετικά χαμηλό και δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος που έχουν οι διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο αυτό ζητεί να αναγνωριστεί διαφορετικό κόστος ανά κατηγορία φωτοβολταϊκών πάρκων, ανάλογα με το μέγεθος της ισχύος τους.

Αναλυτικότερα, στο κείμενο που κατέθεσε ο  ΣΠΕΦ στη διαβούλευση τονίζει τα εξής :

  • Το Capital cost των 400 k€/MW που αναφέρει ο πίνακας της διαβούλευσης γενικώς και οριζόντια για τα επαγγελματικά Φ/Β πάρκα, είναι εξωπραγματικά χαμηλό αν όχι απολύτως εσφαλμένο για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα
  • Εν προκειμένω ανά υποκατηγορία τα τυπικά κόστη αφορούν ως εξής:

Α. Για  τα μικρότερα επαγγελματικά Φ/Β της κατηγορίας ισχύς έως 1 MW, το κόστος για ένα τυπικό πάρκο των 400 kW με πλήρεις προδιαγραφές (που αποτελούν σε αριθμό τον κύριο όγκο έργων), σταθερών βάσεων, το κόστος κατασκευής (αδειοδότηση, μελέτη, Φ/Β μέρος, καλώδια-γειώσεις, περίφραξη, σύστημα ασφαλείας, κάμερες, αλεξικέραυνο, χωματουργικά-διαμορφώσεις, οικοδομικά, εργασία, κλπ) με το «κλειδί στο χέρι» προ ΦΠΑ φθάνει τις 250. 000 ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι Όροι Σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ συνήθους εύρους από 50.000 έως 90.000 ευρώ, τότε το ανηγμένο κεφαλαιακό του κόστος κατά μέσο όρο φθάνει σε περίπου 800 χιλ €/MW.

Β. Στην ενδιάμεση κατηγορία (1-10 MW) το ανηγμένο κεφαλαιακό κόστος για Φ/Β με σταθερές βάσεις κυμαίνεται πέριξ των 600 χιλ. €/MW.

Γ. Στην κατηγορία άνω των 10MW το ανηγμένο κεφαλαιακό κόστος κυμαίνεται γύρω στα  500 χχιλ €/MW. με βάση την πληροφόρηση του ΣΠΕΦ από όσα γράφονται για τις δημοπρατήσεις μεγάλων Φ/Β πάρκων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Πτολεμαίδα

-  Σε ότι αφορά τον οικονομικό κύκλο ζωής (economic life time) των 22 ετών που αναφέρει ο πίνακας της ΡΑΕ  ο ΣΠΕΦ θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθεί  στα 20 χρόνια, με δεδομένο αφενός ότι οι συμβάσεις με ΔΑΠΕΕΠ εκτείνονται στα 20 χρόνια και αφετέρου πως για τα μικρότερα έργα η λειτουργία πέραν της 20ετίας με ή χωρίς repowering, αλλά εκτός συμβάσεων ΔΑΠΕΕΠ, ενδέχεται να μην είναι συμφέρουσα στο Target Model,  οπότε τα πάρκα να αποξηλωθούν.

- Tο WACC των επαγγελματικών Φ/Β αδιακρίτως μεγέθους λαμβάνεται στον πίνακα μόλις στο 5% δηλαδή μικρότερο από των μεγάλων επενδύσεων μονάδων φυσικού αερίου αλλά και των υπολοίπων στον ίδιο πίνακα στο 7%. Ο ΣΠΕΦ υπενθυμίζει πως η Αρχή έχει δώσει  WACC στο ~7% ή και ακόμη υψηλότερο σε μονοπωλιακές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες διαχειριστών δικτύων ρεύματος και αερίου (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΔΑ κλπ), που το μακροπρόθεσμο ρίσκο επιβίωσης τους

είναι σαφέστατα μικρότερο έως και μηδενικό, σε σύγκριση με τις ιδιωτικές επαγγελματικές  Φ/Β μονάδες.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την αναθεώρηση του  WACC των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών και τη διαμόρφωσή του χωριστά ανά υποκατηγορία. Για τις Φ/Β μονάδες εγκατεστημένης ισχύος έως 1 MW προτείνει 9%, για τις μονάδες από 1-10MW προτείνει 8% και για τις άνω των 10 MW στο 7%.

“Η ραγδαία εξέλιξη της ανανεώσιμης τεχνολογίας, το country risk διαχρονικά της Ελλάδας, η δομική αρχιτεκτονική αστάθεια των οικονομικών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που ιδίως αφορά τα Φ/Β πάρκα των μη καθετοποιημένων ιδιωτών επενδυτών που δεν έχουν την δυνατότητα να τον εγκαταλείψουν και να στραφούν σε ενδοομιλικά PPAs,  η εισαγωγή γενικώς του μοντέλου των PPAs για τα νέα έργα με τρίτες εταιρείες-καταναλωτές και της επισφάλειας που αυτό εισάγει πέραν του βραχύτερου χρονικού ορίζοντα τους, καθώς και τα υψηλά κόστη και αβεβαιότητες που εισήγαγε το Target Model και η Αγορά Εξισορρόπησης, θέτουν συνεχείς και σημαντικές προκλήσεις οικονομικών απωλειών για τους ιδιώτες επενδυτές, παράγοντες που εν τέλει αυξάνουν σημαντικά το εύλογο κόστος χρήματος (WACC)” καταλήγει ο ΣΠΕΦ

Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 29

Μέτοχοι και στελέχη της Ιντρακάτ, είναι και μέτοχοι της ΓΑΙΑ Άνεμος που απορροφάται!
  Η Intrakat γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα σε συνέχεια του από 09.06.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του Τύπου σχετικών με ...
Σύσταση overwight
Με τιμή στόχο τα 14 ευρώ/μετοχή, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 41% από τα τρέχοντα επίπεδα, και σύσταση «overweight» ξεκινά την κάλυψη της μετοχής ...
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil
Nέα μονάδα ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, θα κατασκευάσουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Στο έργο που θα έχει ισχύει ...
Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των νησιών, το πλαίσιο για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων και η ...
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το φυσικό αέριο κυριάρχησε και τον Μάιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνεται σε σχέση με τον Απρίλιο, όπως ...
Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιαολικής Ενέργειας
Σε 45- 50 χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ υπολογίζει το ετήσιο λειτουργικό έξοδο των αιολικών πάρκων η ΕΛΕΤΑΕΝ, έναντι των 25.000 ευρώ/MW, που το ...
Φυσικό Αέριο
Στα 25 ευρώ/MWh ανέβηκε η μεσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Μάιο, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που είχε ...
Αλλάζει το αφήγημα των φωτοβολταϊκών;
Aύξηση στο κόστος των εξαρτημάτων και των υλικών που προορίζονται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών, καθώς και των ναύλων μεταφοράς φορτίων έχει αρχίσει να ...
Το σχέδιο του ΥΠΕΝ αναμένεται να σταλεί στις Βρυξέλλες για έγκριση
Διπλή γραμμή επιδοτήσεων, τόσο για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες όσο και για τις λειτουργικές, για τις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος- ...
Γενική συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ που θα πραγματοποιηθεί την 30 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των ...
Με μία εταιρεία που λέγεται Γαία Άνεμος
Το πρώτο συμπέρασμα από την είσοδο του Σωκράτη Κόκκαλη στην Ενέργεια είναι ότι «εξαφανίζει» τους μετόχους της Ιντρακόμ Κατασκευές, της Ιntrakat. Η συγχώνευση ...
Εσωτερικό λένε, νέες πληροφορίες
Για εσωτερική αναδιάρθρωση αναφέρουν Πρόκειται για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έγινε με 4% premium , δηλαδή στο 1,45 ευρώ. Αφορούσε ...