Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κλίμα-Ενέργεια-Οικονομία
Γιατί η ΕΕ χρειάζεται μια Περιφερειακή Πράσινη Τράπεζα
Κυριακή, 22/01/2023

Με μια σωστά σχεδιασμένη πράσινη τράπεζα, η ΕΕ μπορεί να είναι σε θέση να ενθαρρύνει και να επωφεληθεί από επενδύσεις καθαρής ενέργειας για να επιτύχει τους επιθετικούς της στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EGD). 

Ο απώτερος στόχος για την ΕΕ είναι να δημιουργήσει ένα επεκτάσιμο μοντέλο χρηματοδότησης για να συγκεντρώσει ένα μεγαλύτερο, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και να διαμορφώσει καταλυτικές συνέργειες για τη γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης για το κλίμα και τη μείωση των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζει την ενεργειακή δικαιοσύνη .

Εάν προκύψει, ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας που πρότεινε πρόσφατα η φον ντερ Λάιεν στο Νταβός θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο για να συσταθεί μια Περιφερειακή Πράσινη Τράπεζα και δύσκολα, βεβαίως, θα υποστηρίξει την καθαρή τεχνολογία σε γενικές γραμμές, τόσο από την άποψη των απλών μοντέλων φοροαπαλλαγών σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και της ποικιλομορφίας των πολιτικών στην ήπειρο (σε αντίθεση πχ, με τον αμερικανικό νόμο IRA που ισχύει ενιαία για όλες τις ΗΠΑ). Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να δούμε την ΕΤΕπ, η οποία θεωρείται η Τράπεζα Κλίματος της ΕΕ, αλλά η παραδοσιακή οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει το ποσοστό επιτυχίας μιας καλά σχεδιασμένης πράσινης τράπεζας.

Οι πράσινες τράπεζες είναι δημόσιοι δανειοδοτικοί οργανισμοί που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων καθαρής ενέργειας και να αντιδρούν στην αργή κυβερνητική καινοτομία στις χρηματοδοτικές σχέσεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα. Ο IRA αξιοποιεί τις κρατικές και τοπικές πράσινες τράπεζες των ΗΠΑ και επίσης ιδρύει το  Ταμείο Μείωσης Αερίων Θερμοκηπίου  -μια πράσινη τράπεζα 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρέχει χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας και της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μειονεκτούσες κοινότητες.

Μια περιφερειακή πράσινη τράπεζα στην ΕΕ θα μπορούσε να δώσει ώθηση στο έργο των Ταμείων Κοινοτικής Ανάπτυξης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (CDFI), τοπικών και περιφερειακών τραπεζών, καθώς και να δημιουργήσει μια σταθερή αγορά για καθαρές τεχνολογίες παραγωγής στην ΕΕ, όπως η υποστήριξη του IRA άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ομοσπονδιακές προμήθειες αμερικανικών προμηθειών. καθαρές τεχνολογίες.

Ρητορική ερώτηση αναλυτών: Θα ήταν ένα καθεστώς στήριξης επιδοτήσεων κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ; Με τον ΠΟΕ σε αδιέξοδο, ένα κρίσιμο νομοθετικό κενό στους κανόνες της ΕΕ για το εμπόριο και τον ανταγωνισμό και τα εθνικά προγράμματα στήριξης επιδοτήσεων σε χώρες και περιοχές, ιδίως στις ΗΠΑ και την Κίνα, το «Buy European» φαίνεται το λιγότερο πρόβλημα που θα είχαν οι εμπορικοί δικηγόροι και διπλωμάτες της ΕΕ κληθούν να λύσουν κατά την τρέχουσα ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, πέραν των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI). Για το σκοπό αυτό, ο πρόσφατα συμφωνημένος μηχανισμός προσαρμογής των συνόρων άνθρακα της ΕΕ αποτελεί θετική πρόοδο για τη διευκόλυνση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ελαχιστοποίηση της διαρροής άνθρακα από χώρες εκτός ΕΕ.

Άρα, μια καλά σχεδιασμένη περιφερειακή πράσινη τράπεζα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα παράδοξα ρευστότητας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, ενώ θα συμμετάσχει σε μια ευρωπαϊκή απάντηση του IRA, όπως επιθυμούσε ο Πρόεδρος von der Leyen. Η εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το κλειδί για τη γεφύρωση του κενού χρηματοδότησης για το κλίμα και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Ενώ μια ανάλυση της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας, σχετικά με το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια επεκτείνεται σε σχεδόν 55% έως το 2027 στην ΕΕ, αυτό το επίτευγμα θα είναι πολύ χαμηλότερο από το 69% που έχει καθοριστεί για το σχέδιο REPowerEU.

Μια προβλέψιμη τέτοια Τράπεζα θα αύξανε τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων αντί να επιδοτήσει έργα. Μεταξύ των μεσοπρόθεσμων στόχων, η Τράπεζα μπορεί να συγκεντρώσει μικρότερα έργα, όπως στον κοινοτικό ηλιακό χώρο, για να τα καταστήσει ελκυστικά στους παραδοσιακούς χρηματοδότες. Μεταξύ των μακροπρόθεσμων στόχων, έχοντας χτίσει την αξιοπιστία μέσω ενός επιτυχημένου χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα θα υποστήριζε τη χρηματοδότηση των πιο υποσχόμενων, αλλά ακόμα επικίνδυνων, τεχνολογιών καθαρής ενέργειας (π.χ. πράσινο υδρογόνο) υπό το πρίσμα της συμβολής τους στην ενεργειακή δικαιοσύνη. Ειδικοί επί του προκειμένου, συστήνουν, να επιδιωχθεί άμεσα η αυτάρκεια, μετά την αρχική πρόσβαση στο κεφάλαιο με μηδενικό κόστος. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα μπορεί να χρηματοδοτήσει, αντί να επιδοτεί, έργα καθαρής ενέργειας και να αξιοποιήσει περισσότερα κεφάλαια για να μπορέσει να διατηρήσει τα προγράμματά της σε λειτουργία για αρκετά χρόνια και να συσσωρεύσει ιδιωτικά κεφάλαια .

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της πρώτης πενταετίας της, η Τράπεζα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε οικιστικά και εμπορικά προγράμματα, τα οποία είναι συχνά μικρότερα και λιγότερο ευχάριστα για τους παραδοσιακούς χρηματοδότες από τα έργα κλίμακας κοινής ωφέλειας. Επιπλέον, τα έργα κλίμακας κοινής ωφέλειας ενδέχεται να μην παρέχουν ενεργειακή δικαιοσύνη επειδή τα οφέλη τους καρπώνονται μόνο από πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο κεντρικό δίκτυο. Αντίθετα, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα υψηλά επίπεδα διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μικρά, αποκεντρωμένα δίκτυα είναι τεχνικά εφικτά και απαιτούνται για την επίτευξη ενός οικονομικά αποδοτικού ενεργειακού συστήματος ικανού να ανταποκριθεί στους φιλόδοξους στόχους μετριασμού του κλίματος σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού και την ρυθμιστικά πλαίσια της ΕΕ, ιδίως για τους αγοραστές και τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
 
Αν και το χρηματοδοτικό κενό είναι τεράστιο
Ο δανεισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε έργα κυκλικής οικονομίας αυξήθηκε σταθερά με την πάροδο των ετών, ανερχόμενος σε 3,4 δισ. ευρώ ...
Περιοριστικοί όροι με επιμελητή
Δίχως ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, αλλά  ελεύθερη υπό όρους είναι, πλέον, η ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, μετά την τελευταία απόφαση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας Βρυξελλών. Ανάμεσα στις ...
Συμβούλιο Υπουργών
Επισημοποιήθηκε σήμερα από το Συμβούλιο των Υπουργών, η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024. Πρόκειται ...
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κύριο εργαλείο της περιοχής για τη διαχείριση των εκπομπών, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για τη ...
Παρά την ενεργειακή κρίση
Η ΕΕ έκαψε λιγότερο άνθρακα αυτόν τον χειμώνα κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διαλύοντας τους φόβους ...
Πέμπτος χαμηλότερος στην Ε.Ε.
Σε πορεία αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Ωστόσο ο δείκτης εξακολουθεί να παραμένει πάνω ...
ΕΒΕΠ-EuroCommerce-McKinsey
Στη μεγαλύτερη πτώση των περιθωρίων κέρδους των καταστημάτων τροφίμων τα τελευταία πέντε χρόνια οδήγησε το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός τομέας λιανικής πώλησης ειδών ...
Τι λένε οι οικονομολόγοι
Οικονομικά επωφελή θεωρούν οικονομολόγοι διεθνούς κύρους την αναδιανομή πλούτου πέραν των κεφαλαιούχων προς τους εργαζομένους μέσω υψηλότερων πραγματικών μισθών. Και εξηγούν ότι δεν ...
Παρά την ενεργειακή κρίση
Γυρίζει οριστικά την πλάτη της στα πυρηνικά η γερμανική κυβέρνηση, παρά τη γενικευμένη ενεργειακή κρίση της Ευρώπης.Το Σάββατο (15 Απριλίου), η χώρα κατεβάζει ...
Η Ελλάδα προσβλέπει ξανά στους Κινέζους τουρίστες
Στην Οικονομική Ενημέρωση για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό για τον Απρίλιο του 2023, με τίτλο "Αναβίωση της ανάπτυξης", η Παγκόσμια Τράπεζα ...
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Οι ηγέτες στις Βρυξέλλες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την απόφαση για απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, την οποία η ΕΕ σχεδίαζε να ...
Ήταν προσεκτική στις διατυπώσεις
Δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αποσυνδεθεί πλήρως από την Κίνα και το μπλοκ θα πρέπει αντ 'αυτού να εξετάσει τη ...