Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μετάβαση – «Καθαρό μηδέν»
Κομισιόν: 1,1 δις ευρώ στην Ουγγαρία για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
Πέμπτη, 22/06/2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ουγγρικό πρόγραμμα 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία καθαρού μηδενισμού. Το καθεστώς εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης για κρατικές ενισχύσεις , που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 για τη στήριξη μέτρων σε τομείς που είναι βασικοί για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη μείωση της εξάρτησης από τα καύσιμα στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το νέο Πλαίσιο τροποποιεί και παρατείνει εν μέρει το  Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση , που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης, που έχει ήδη τροποποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2022 και στις28 Οκτωβρίου 2022.

Η Ουγγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου για την Κρίση και τη Μετάβαση, ένα ουγγρικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της εγκατάστασης τουλάχιστον 800 MW/1600 MWh νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ευελιξίας του ουγγρικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζοντας επενδύσεις αποθήκευσης για τη διευκόλυνση της ομαλής ενσωμάτωσης υψηλής χωρητικότητας μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ουγγρικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα στην Ουγγαρία, με εξαίρεση τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα είναι επίσης ανοιχτό σε διασυνοριακή συμμετοχή (δηλ. εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε γειτονικά κράτη μέλη), εντός των ορίων της διαθέσιμης ικανότητας μεταφοράς και λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα γειτονικών κρατών μελών. Όλες οι τεχνολογίες αποθήκευσης θα είναι κατάλληλες.

Τα έργα αποθήκευσης που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα επιλεγούν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ανάθεση των συμβάσεων επιχορήγησης στα επιλεγμένα έργα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2024.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί σε δύο σωρευτικές μορφές: (i) επενδυτική επιχορήγηση, η οποία θα καταβληθεί κατά τη φάση κατασκευής των υποστηριζόμενων έργων. Και (ii) στήριξη με τη μορφή αμφίδρομης σύμβασης για τη διαφορά («CfD») που θα καταβάλλεται ετησίως κατά τα 10 πρώτα έτη της φάσης λειτουργίας των υποστηριζόμενων έργων.

Η επενδυτική επιχορήγηση θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εν μέρει από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ενώ η δεκαετής ετήσια στήριξη θα χρηματοδοτηθεί μέσω εισφοράς.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ουγγρικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για την κρίση και τη μετάβαση. Ειδικότερα, (i) το σύστημα θα είναι ανοιχτό σε όλες τις τεχνολογίες αποθήκευσης· ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών· iii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025· και (iv) οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία εντός 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ουγγρικό σύστημα είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή του σχεδίου ΕΕ REPower και του  βιομηχανικού σχεδίου Green Deal, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση και τη Μετάβαση.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Συναφείς αναρτήσεις
H επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της χημικής βιομηχανίας και συγχρόνως η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητάς της όπως και ...
Xωρίς το Green Rool, έναν μηχανισμό στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών καταναλωτών ενέργειας για τη σύναψη πράσινων PPA, έμεινε τελικώς ...
GlobalData – Έρευνα
Η Ευρώπη υπήρξε αποτελεσματική στην προώθηση των τάσεων του τομέα που είναι απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση μέσω ισχυρών ...
Αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης
Η SEE, στρατηγικός εταίρος των ευρωπαϊκών θεσμών και φωνή 2,8 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας, δημοσίευσε  μια ...
Τι λένε Γερμανοί επιστήμονες και μεγάλοι οργανισμοί
Γερμανοί ερευνητές λένε ότι η αναβάθμιση του δικτύου φυσικού αερίου για τη μεταφορά υδρογόνου, σε συνδυασμό με την επέκταση ...
Πράσινη συμφωνία – Βιώσιμη κατανάλωση
Nέους κανόνες προκειμένου να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες και βιώσιμες επιλογές όταν αγοράζουν κινητά, ασύρματα τηλέφωνα και, ...
Λόγω «κινδύνων εθνικής ασφαλείας»
Ανώτατος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε περισσότερες χώρες της ΕΕ να μπλοκάρουν τις κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών Huawei και ZTE ...
Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για ένα πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τις ανανεώσιμες ...
Φον ντερ Λάϊεν- Μελόνι- Ρούτε
Η ΕΕ είναι έτοιμη να προσφέρει στην Τυνησία ένα πακέτο 900 εκατομμυρίων ευρώ συν 150 εκατομμύρια ευρώ σε άμεση ...
 
 
Ολοκληρώθηκε το έργο των εγκαταστάσεων του Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG που ανέπτυξε ο ΔΕΣΦΑ για την προμήθεια της περιοχής της Κεντρικής και ...
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία πρόκειται να  ενταχθεί  ο ...
Στα 600 ευρώ/MWh θα φθάσει σήμερα στις 8-9 το βράδυ, η ανώτατη οριακή τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά,  μία τιμή που θυμίζει έντονα ...
Διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2023 έδωσε ο Υπουργός ...
Η διελκυνστίδα μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας (Κρήτη)- Κύπρου, Great Sea Interconnector, συνεχίστηκε χθές με την επίσημη ...
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμου θυμίζουν τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ...
Αυξητική τάση καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου ...
Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και ...
Ενα νέο κεφάλαιο για τα ΡΡΑ, τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε η γερμανική εταιρία ΡΝΑ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ...
Σε μία ατέρμονη διελκυνστίδα μεταξύ του ΔΑΠΕΕΠ και των προμηθευτών ηλεκτρισμού κοντεύει να εξελιχθεί η υπόθεση της είσπραξης  του οφειλόμενου ΕΤΜΕΑΡ από εταιρίες ...
  Ρυθμιστικό κενό που αφήνει ακάλυπτους τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, επιφέροντας οικονομική ζημία στους παρόχους διαπιστώνει στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για το net billing, ο ...
Έμφαση στην ιταλική αγορά, με εξαγορά τοπικής εταιρίας προμήθειας ηλεκτρισμού και ενδεχομένως και θερμικής μονάδας παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά που αναπτύσσει, καθώς και ...