Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Piraeus Secutiries: Σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου για τη Μytilineos
Πέμπτη, 09/11/2023

Σε σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Μytilineos προχώρησε η Piraeus Secutiries, αναδεικνύοντας ως οδηγό της κερδοφορίας τα ΑΠΕ του ομίλου, την Μ Renewables, όπως  χαρακτηριστικά τα ονομάζει.

Ας  σημειωθεί ότι ο όμιλος ετοιμάζεται για dual listing, με παράλληλη εισαγωγή των μετοχών του στην αγορά του Λονδίνου, σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρία.  Η  Piraeus Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή στόχο στα €44,5 (από €34,5 προηγουμένως), με  ανοδικό δυναμικό περίπου 30%, εντός του εύρους του  consensus των αναλυτών, οι οποίοι  τους τελευταίους μήνες τοποθετούν την τιμή -στόχο μεταξύ €44-48.

Η μεθοδολογία αποτίμησης της Piraeus Secutiries για το τμήμα ΑΠΕ του ομίλου  παίρνει ως βασική υπόθεση ότι πράσινη ισχύς της τάξης των  3 GW από το υπάρχον pipeline θα αναπτυχθεί  για ίδια λειτουργία, κυρίως στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και το υπόλοιπο θα πουληθεί, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εναλλαγής Περιουσιακών Στοιχείων, με τα έσοδα να επανεπενδύονται σε νέα έργα. Οι πωλήσεις στη βάση του Asset Rotation, δηλαδή της εναλλαγής των περιουσιακών στοιχείων, εκτιμάται ότι  θα ολοκληρωθούν αρχικά με περιθώριο μετρητών περίπου 20%,  το οποίο σταδιακά θα μειώνεται

Η έκθεση της Piraeus Secutiries αποτιμά την αξία του χαρτοφυλακίου της M Renewables στα €3,3 δισ., υπογραμμίζοντας το  καλά διαφοροποιημένο και ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης ΑΠΕ του ομίλου, τόσο όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή τους όσο και στο στάδιο ανάπτυξης των διαφόρων έργων . ‘Οπως αναφέρει, η ειδοποιός διαφορά του μοντέλου της Μytilineos  έναντι του ανταγωνισμού είναι ότι παραθέτει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης με χαμηλότερες ανάγκες CAPEX, απέναντι στη μονόπλευρη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αργούν να συνεισφέρουν οικονομικά και απαιτούν σημαντικά κεφάλαια, τα οποία στη σημερινή συγκυρία προϋποθέτουν μεγαλύτερο κόστος δανεισμού.

Πρόκειται για ένα μοντέλο, που υιοθετούν όλο και περισσότεροι μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες τελευταία, καθώς είναι το μόνο που σε βάθος χρόνου θα μπορεί να συνεχίσει να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις για «πράσινη» ενέργεια, σε μία περίοδο που η προσφορά νέων έργων ΑΠΕ τίθεται σε αμφιβολία, αναφέρει η έκθεση.

Επιπρόσθετα, η Pireaeus Securities τονίζει ότι ο όμιλος ενισχύει σταθερά τη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, ως ολοκληρωμένο utility, προσφέροντας στην επενδυτική κοινότητα έναν συνδυασμό ανάπτυξης και αξίας, ο οποίος δύσκολα απαντάται είτε σε αμιγώς Ενεργειακές είτε σε αμιγώς Μεταλλευτικές εταιρείες.

Το συνόλου του ενεργειακού τομέα της Mytilineos, δηλαδή όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και όχι μόνον των ΑΠΕ, αποτιμάται από την Pireaeus Secutiries σε 6,15 δισ. ευρώ (43,8 ευρώ/μετοχή).

Το τμήμα Ενέργειας υποδιαιρείται, για την αποτίμηση, σε πέντε υπο-τμήματα που εκτιμώνται ξεχωριστά από τον οίκο, με  μεγαλύτερο και σημαντικότερο εκείνο των  ΑΠΕ, που ενσωματώνει δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Mytilineos αποτιμάται  σε 3,3 δισ. € (23,2 €/μετοχή). Πρόκειται για ένα  χαρτοφυλάκιο, έργων σε λειτουργία και έργων στο pipeline, που αυτή τη στιγμή ξεπερνά σε ισχύ τα 13 GW, κατανεμημένα σε έξι στοχευμένες περιοχές (Ελλάδα και γειτονικές χώρες, υπόλοιπη Ευρώπη, Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Ασία). Σε λειτουργία βρίσκονται περίπου   0,5 GW (0,26 GW στην Ελλάδα και 0,23 GW στην Αυστραλία),  ενώ 1,5 GW είναι υπό κατασκευή και 2,7 GW είναι έτοιμα προς κατασκευή (RTB) τους επόμενους 12 μήνες.

Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 262 MW σε λειτουργία (κυρίως αιολικά πάρκα) και ένα εκτεταμένο pipeline σε φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και αποθήκευση ενέργειας σε διάφορα στάδια αδειοδοτικής ωρίμανσης. Το σχέδιο ανάπτυξης προβλέπει κυρίως την εγκατάσταση 1,5 GW Φ/Β, τα οποία ο οίκος υποθέτει  ότι θα τεθούν σε λειτουργία εντός της περιόδου 2023-2027, με το IRR  (απόδοση κεφαλαίου) του έργου σε περίπου 9%.

Η εταιρία σταδιακά περνά και στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, με έργο μπαταριών 48 MW/96 MWh. Στο pipeline της αποθήκευσης ο όμιλος  έχει έργα πρώιμου σταδίου σε Ελλάδα και Ιταλία,  με μέγιστο χωρητικότητας c.1,3 GW, τα οποία  δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα αποτίμηση.

Στο εξωτερικό, η MYTIL έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων σε διαδικασία αδειοδότησης, το οποίο, προς το παρόν,  ξεπερνά τα 10 GW για σκοπούς μακροπρόθεσμης ιδιοκτησίας ή εκποίησης (Στρατηγική Εναλλαγής Περιουσιακών Στοιχείων) όταν το τελικό IRR είναι υψηλότερο.

Ιδιαίτερη σημασία τέλος, η έκθεση της Pireaus Securities δίνει στην πειθαρχημένη επενδυτική διαδικασία της Μytilineos, που  ξεκινά με την προσεκτική επιλογή έργων σε χώρες με ισχυρή οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, σταθερές συνδέσεις δικτύου και δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων για να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση έργων από τις κορυφαίες διεθνείς τράπεζες, που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Η τελική επένδυση απόφαση λαμβάνεται μόνο εάν το έργο περάσει ένα συγκεκριμένο όριο IRR, με βάση τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του και αφού αντιμετωπιστούν οι πιστωτικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι.

Η συμφωνία για την απόκτηση πέντε ηλιακών έργων συνολικής ισχύος 1,4 GW που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Αλμπέρτα του Καναδά, έδωσε την τελευταία μεγάλη ώθηση στο διεθνές χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του ομίλου. Το συνολικό κεφάλαιο εκτιμάται σε 1,16 δισ. ευρώ, ωστόσο αν ληφθεί υπόψη η πίστωση φόρου 30%, τα tax credits που προσφέρει ως κίνητρα η καναδική κυβέρνηση, το  πραγματικό κόστος της  επένδυσης πέφτει σε περίπου 0,8 δισ ευρώ, που καταβάλλονται σταδιακά στα επόμενα 4-5 χρόνια. Ο συνδυασμός των tax credits και τo πολύ καλό ηλιακό δυναμικό της Αλμπέρτα, οδηγεί σε μια ελκυστική αποτίμηση για το έργο που υπολογίζεται στα €265 εκατ. χωρίς να εξετάζεται η επιλογή αποθήκευσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Piraeus Securities το έργο θα ολοκληρωθεί έως το 2027  και θα δημιουργήσει EBITDA περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Η MYTILINEOS Energy & Metals μέσω της Protergia, σε συνεργασία με την Powerledger, εισάγει στην Ελλάδα λειτουργίες παρακολούθησης και εντοπισμού προέλευσης της ...
Η MYTILINEOS Energy & Metals και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν μακροπρόθεσμη διμερή συμφωνία (PPA) για την παραγωγή και απορρόφηση «πράσινης» ενέργειας συνολικής ισχύος ...
Η MYTILINEOS Energy & Metals και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν μακροπρόθεσμη διμερή συμφωνία (PPA) για την παραγωγή και απορρόφηση «πράσινης» ενέργειας συνολικής ισχύος 210 MW από το ...
Σας καλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Protergia για να ενημερωθείτε για το ΝΕΟ 6μηνο πρόγραμμα Value Safe για οικιακούς πελάτες. Με το ...
Στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής για το 2024 στο ελληνικό χρηματιστήριο νέα υψηλότερη τιμή-στόχο για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνει ...
Η MYTILINEOS ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του 2ου αεριοστροβίλου στο έργο παραγωγής ενέργειας ...
Β. Μπουζάλη (MYTILINEOS)
“Η πράσινη μετάβαση δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, θα κοστίσει πολλά χρήματα και πρέπει ...
Από την S&P
Σε «ΒΒ+», ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, αναβάθμισε η S&P τη Mytilineos, θέτοντας σταθερό outlook. Αξίζει να ...
MYTILINEOS
Η MYTILINEOS Energy & Metals ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία - non-recourse financing), ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών ...
 
 
Κι ενώ οι αγορές τελούν εν αναμονή του χτυπήματος - απάντησης του Ισραήλ στην Τεχεράνη, το πετρέλαιο υποχωρεί στα 86 δολάρια το βαρέλι ...
Άνοιγμα στις 1364 μονάδες και με αντίδραση 0,54% ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση που κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τα ευρωπαίκά χρηματιστήρια. Κάτω ...
Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση κύμα απωλειών σαρώνει το Χ.Α., ενώ και οι ευρωπαϊκές αγορές βυθίζονται στο κόκκινο με τον Dax να υποχωρεί 1,18% ...
Συμπεριφορά, λες και ο πόλεμος γίνεται στην ίδια τη χώρα ή σε άμεσα γειτονική, αντιδρά ο γενικός δείκτης του Χ.Α. στις πολεμικές συγκρούσεις ...
H απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ μετά το χτύπημα του δεύτερου στην Ιρανική πρεσβεία της Δαμασκού την 1/4 ήταν μία φορά και δεν ...
Το γύρισαν οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες, μετά τον περιορισμό των απωλειών χθες στην Wall, το κλείσιμο σε θετικό πρόσημο του S&P που επαναπροσέγγισε ...
Ανησυχητικό το ξεκίνημα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μία μέρα μετά την ανακοίνωση για άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 3,5%. Πτώση 1,09% για ...
Άσχημα τα νέα από την υποβάθμιση της Κινέζικης οικονομίας από την Fitch αλλά σήμερα ανακοινώνεται στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός για το Μάρτιο που ...
Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ πρωτίστως και του Φουρλή δευτερευόντως, θα απασχολήσουν την Τρίτη την αγορά. Η πρώτη για πρώτη φορά μετά από ...
Πλησιάζει η ένταξη της αγοράς από κάποιον από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης S&P, MSCI, Stoxx και FTSE Russel, με περισσότερες πιθανότητες στους τρεις πρώτους και λιγότερο για τον τελευταίο, ...
Καταργούνται όλα τα… παραθυράκια του προηγούμενου Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α., συγκεκριμένα, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «όλα τα δύνανται…» για τις εισηγμένες και πάμε σε ...
Και πάλι ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές στο ξεκίνημα της εβδομάδας μετά το νέο πάρτι στην Wall την Παρασκευή, με τον S&P στις 5.204 μονάδες. Κέρδη 0,40% για ...