Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μελέτη της ΕΕ για σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων
Ψύξη - Θερμανση από ΑΠΕ
Παρασκευή, 23/08/2019

Τη δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς Θέρμανσης- Ψύξης, στην οποία θα ενσωματωθούν τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων, προτείνει μεταξύ άλλων μελέτη της ΕΕ για την προώθηση των συστημάτων Ψύξης και Θέρμανσης από ΑΠΕ και τη σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων.

Οι επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ και να δώσουν σημαντική ώθηση στην απασχόληση και την ανάπτυξη, υποστηρίζει η νέα μελέτη,  που δημοσιεύθηκε χθες από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μία μελέτη που χωρίζεται σε δύο μέρη και εστιάζεται στη σημαντική οικονομική συμβολή των  ΑΠΕ, εντοπίζοντας και  ορισμένες πιθανές λύσεις, ιδίως όσον αφορά στα διοικητικά εμπόδια,  που θα μπορούσαν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση σε ορισμένους τομείς.

Το πρώτο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο της βιομηχανίας θέρμανσης και ψύξης. Εκτιμά ότι οι τέσσερις κύριες λύσεις ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης (βιομάζα, βιοαέριο, αντλίες θερμότητας και ηλιακά-θερμικά συστήματα) αντιπροσωπεύουν ήδη πάνω από 650.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και συγκεντρώνουν συνολικό κύκλο εργασιών 67,2 δισ. Ευρώ, με βάση τα στοιχεία  του 2017. Δηλαδή αφορά  περίπου στο 50%  των εργαζομένων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ΕΕ (1,4 εκατομμύρια άτομα) και αντιστοιχεί στο 43% του συνολικού κύκλου εργασιών ΑΠΕ  (155 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017).

Ωστόσο, η μελέτη διαπιστώνει ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την  επίτευξη πλήρους ανταγωνιστικότητας. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, συνιστά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς θέρμανσης και ψύξης, στην οποία θα ενσωματωθούν οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής CO 2,  παρέχοντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού με τα ορυκτά καύσιμα και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των εναλλακτικών λύσεων που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε σύγκριση με τις λύσεις που βασίζονται  στα ορυκτά καύσιμα. Η μελέτη προτείνει επίσης την κατάργηση της υφιστάμενης διάκρισης υπέρ  των  λύσεων με ορυκτά καύσιμα, με μέτρα, όπως για παράδειγμα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της ευαισθητοποίησης των  εγκαταστατών και των  αγοραστών της  τεχνολογίας, τον εξορθολογισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών πιστοποίησης, καθώς και της τυποποίησης και της αδειοδότησης στην Ευρώπη για το άνοιγμα των τοπικών αγορών.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης εξετάζει την ανταγωνιστικότητα της προμήθειας ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από εταιρίες Πρόκειται για μία αγορά η οποία σημείωσε σημαντική ανάπτυξη το 2018. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εταιρική προμήθεια ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας βελτιώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών εταιρειών, αντιμετωπίζει όμως ακόμα ορισμένα εμπόδια, στην προσπάθεια εύρεσης  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η έκθεση δείχνει ότι εάν οι βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες με έδρα την ΕΕ δεσμευτούν να καλύψουν ως το 2030 το 30% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού τους από ΑΠΕ , τότε ο τομέας της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ θα δημιουργήσει πάνω από 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και 220.000 νέες θέσεις εργασίας.

Μελετώντας επίσης τους στόχους ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης του 2030 για κάθε κράτος μέλος, η μελέτη παρουσιάζει τα  εθνικά  ενεργειακά και κλιματικά προγράμματα (NECP) τα οποία τα κράτη μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν πριν από το τέλος του 2019, υπενθυμίζοντας ότι μόνο 16 από τα  κράτη -μέλη συμπεριέλαβαν στους στόχους για το 2030 την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές στα σχέδια NECP που υποβλήθηκαν φέτος. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των εμποδίων για την εταιρική προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ και παρέχει προτάσεις για τη διευκόλυνση της χρήσης συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ελλάδα

Οσον αφορά στους στόχους της Ελλάδας για την Θέρμανση και Ψύξη από ΑΠΕ, η μελέτη αναφέρει τα εξής:

Ο στόχος του 2030 για την Ελλάδα είναι η διείσδυση των ΑΠΕ-Θέρμανση/Ψύξη να φθάσει στο 32,3% και τον ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό στο 56,4%.Ο στόχος διασυνδεσιμότητας για την Ελλάδα είναι 15%.

Το πρόγραμμα “Προώθηση των ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής Θερμότητας για ιδιοκατανάλωση θέρμανσης “ στοχεύει στην εγκατάσταση συστημάτων Θέρμανσης-Ψύξης  και Συμπραγωγής Θερμότητας για ιδιοκατανάλωση και περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των συστημάτων ΑΠΕ Θέρμανσης- Ψύξης, δηλαδή τη χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιακής θερμότητας  και άλλων ΑΠΕ, καθώς και εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης με ΑΠΕ.

Ρυθμιστικά μέτρα έχουν συμβάλει  στην προώθηση των ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη, όπως η υποχρεωτική κάλυψη του 60% των αναγκών σε ζεστό νερό από ηλιακά θερμικά συστήματα σε νέες κατασκευές ή σε ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων.

Οι κανονισμοί για την προώθηση της βιομάζας, της γεωθερμίας, των αντλιών θερμότητας και των ηλιακών θερμικών συστημάτων έχουν ήδη εισαχθεί , συνεισφέροντας σημαντικά στη διείσδυση των ΑΠΕ για θέρμανση-ψύξη, μέσω της άρσης ειδικών εμποδίων.

Οσον αφορά στην προώθηση της βιομάζας εκδόθηκε  υπουργική απόφαση  για τη ρύθμιση της λειτουργίας των συστημάτων καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και την παραγωγή ζεστού νερού, καθώς και για τις προδιαγραφές χρήσης καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση.

Η Ελλάδα σκοπεύει να κατασκευάσει νέα περιφερειακά δίκτυα θέρμανσης, ικανών να παρέχουν περί τις 30-40 MWth, τα οποία θα τροφοδοτούνται με στερεή βιομάζα και γεωθερμία. Τα δίκτυα αυτά προβλέπονται κυρίως για περιοχές της Βορείου Ελλάδος και κάποιων νησιών του Αιγαίου.

Σχετικοί όροι:
ΑΠΕ
Ε.Ε.
Συναφείς αναρτήσεις
Τρεις υπουργικές αποφάσεις για τις ΑΠΕ πρόκειται να εκδωθούν εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, ενώ στο τυπογραφείο βρίσκεται ...
Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει να ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο να διευθετήσει το αίτημα της Ελλάδας για τα Μάρμαρα ...
Δένδιας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει μια νέα ναυτική αποστολή στις λιβυκές ακτές με στόχο να εμποδισθεί η παράδοση όπλων ...
ΕΛΠΕ
Τη συμφωνία ανάμεσα στα Ελληνικά Πετρέλαια και τη γερμανική εταιρεία έργων ΑΠΕ Juwi για την κατασκευή του τέταρτου μεγαλύτερου ...
Ραγδαίες αλλαγές στην αγορά ενέργειας
Νέες εταιρίες και νέες δραστηριότητες δημιουργούν οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ και ...
ΔΑΠΕΕΠ
Ξεκινούν οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ για τον Νοέμβριο 2019, όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ ...
Σάλλας
Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το  οποίο εναρμονίζει τη χώρα με τους στόχους της ...
Α. Χανταβάς, Enel Green Power
Στη σημασία της βιωσιμότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ανάγκη επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών για αύξηση της διείσδυσης ...
Περιβάλλον
Επτά βιομηχανικοί τομείς, μεταξύ των οποίων τα λιπάσματα και η εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων αναμένεται να  διαγραφούν  από τη λίστα ...

ΔΕΠΑ Υποδομών
Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.» στο πλαίσιο της ...
Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Συνεχίστηκε τον Ιανουάριο η αύξηση  των εισαγωγών ηλεκτρισμού, παρότι η ζήτηση ρεύματος ήταν σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου ...
Διαγωγνισμός για την πώληση της ΔΕΠA
Σήμερα, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου και ώρα 5.00 το απόγευμα λήγει η προθεσμία κατάθεσης των μη δεσμευτικών προσφορών στο διαγωνισμό για την πώληση του ...
Με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη διαφάνεια
O ΔΑΠΕΕΠ θα είναι η πρώτη Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ο δεύτερος δημόσιος θεσμικός φορέας, μετά τη Βουλή των Ελλήνων, που θα ...
Τρεις υπουργικές αποφάσεις για τις ΑΠΕ πρόκειται να εκδωθούν εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, ενώ στο τυπογραφείο βρίσκεται το ΦΕΚ με τη ...
Ηλεκτροπαραγωγή
Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες φυσικού αερίου ήταν οι “πρωταγωνιστές” της αγοράς το 2019, με τις εισαγωγές να ...
Χατζηδάκης
Για την Ολλανδία αναχωρεί σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών ...
Πλαφόν στην ποσότητα ενέργειας που θα διαθέτουν στην προθεσμιακή αγορά ηλεκτρισμού όλες οι καθετοποιημένες εταιρίες, με μερίδιο άνω του 4%  και όχι μόνον ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει στο ...
ΕΔΑ Αττικής
Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Πιέρρο Χατζηγιάννη και το Προεδρείο της Ένωσης Εργαζομένων Φυσικού ...
ΕΛΠΕ
Ψήφο εμπιστοσύνης συνολικά για την ελληνική οικονομία, συνιστά η απόφαση του Ομίλου ΕΛΠΕ να προχωρήσει στη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Κοζάνη, συνολικής ...
Ρωσία
Ολλανδικό δικαστήριο επικύρωσε σε δεύτερο βαθμό την καταδίκη της Ρωσίας να καταβάλει αποζημίωση ύψους 50 δισ. δολ. στους πρώην μετόχους του πετρελαϊκού ομίλου Yukos που ...