Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κομισιόν
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
Δευτέρα, 13/07/2020

Σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις μεθόδους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολίζεται η Κομισιόν, μετά από σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κοινή διαπίστωση των ευρωβουλευτών αλλά και των χωρών- μελών και της Κομισιόν είναι ότι παρότι το ενεργειακό δίκτυο του μέλλοντος προδιαγράφεται εξοπλισμένο με μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων αποθήκευσης, η κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης βρίσκεται ακόμα αντιμέτωπη με πολλά εμπόδια και δείχνει σαν να μην υπάρχει ενιαία αντίληψη για το θέμα.

Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε με ψήφισμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποθήκευση ενέργειας.

Στο ψήφισμα που αποτελεί πρωτοβουλία τής  Αυστριακής ευρωβουλευτού Claudia Gamon , προτείνεται  η δημιουργία μιας ειδικής ομάδας εντός της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα και της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας των διαφόρων τύπων αποθήκευσης ενέργειας.

Το κανονιστικό πλαίσιο θεωρείται απαραίτητο για να δημιουργηθούν οι τεράστιες εγκαταστάσεις  αποθήκευσης που προϋποθέτει η υλοποίηση της « Πράσινης Συμφωνίας”, η οποία  δίνει μεγάλη έμφαση στoν εξηλεκτρισμό σχεδόν όλων των τομέων της οικονομίας.

Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, που είναι ο στόχος της Επιτροπής για το 2050, προϋποθέτει την αύξηση της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το 25% σήμερα σε περίπου 50% έως το 2050.

Δεδομένου δε ότι μεγάλο μέρος της πρόσθετης αυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα  προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ότι το ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να απορροφά ισχυρότερες διακυμάνσεις, η ανάγκη αποθηκευτικής ικανότητας ηλεκτρισμού μπορεί να εξαπλασιαστεί.

Το πρώτο βήμα για το νέο κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά στην αποθήκευση ηλεκτρισμού είναι η συγκέντρωση διάφορων επιμέρους διατάξεων για τη αποθήκευση σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Η στρατηγική για την ολοκλήρωση των ενεργειακών συστημάτων της ΕΕ,  που  παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη (8 Ιουλίου), παρέχει μια καλή αφετηρία προς την κατεύθυνση αυτή.  Η Επιτροπή εξέθεσε για πρώτη φορά πώς θα προσαρμοστεί η ενεργειακή νομοθεσία τα επόμενα χρόνια για να συνδέσει τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με τη βιομηχανία, τα κτίρια και τους τομείς μεταφορών - τη λεγόμενη ζεύξη τομέων.

Η αντλησιοταμίευση, μία μορφή αποθήκευσης που στηρίζεται στην υδροηελεκτρική ενέργεια με τη μορφή μεγάλων αντλιών αποθήκευσης μεταξύ δύο λιμνών τεχνητών ή φυσικών, αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 90% της αποθήκευσης ενέργειας στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού. Υπάρχουν πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις, όπως τα συστήματα power-to-x, μπαταρίες και αποθήκευση θερμότητας, αλλά ακόμα η ευρεία εκμετάλλευση τέτοιων συστημάτων απέχει πολύ.

«Αυτό που θα βοηθούσε θα ήταν η άρση πολλών εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν για διάφορους τύπους αποθήκευσης», δήλωσε ευρωβουλευτής στο Euractiv, αναφέροντας ως παράδειγμα τη διπλή φορολόγηση της αποθήκευσης μέσω τελών δικτύου και ενεργειακών φόρων.

Όταν η Επιτροπή αναθεωρήσει την οδηγία για τον ενεργειακό φόρο τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ της τελικής χρήσης και της αποθήκευσης ενέργειας ή του μετασχηματισμού.

Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρισμού  είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Η ανακύκλωση αυτού του τύπου μπαταρίας θεωρείται μη επικερδής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ιδιαίτερη δραστηριότητα στην αγορά αυτή. Ούτε υφίσταται επαρκές νομικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση μπαταριών αυτοκινήτων, το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ενέργειας από τα  νοικοκυριά.

Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι πρέπει να εξεταστεί «ένας συγκεκριμένος στόχος ανακύκλωσης για μπαταρίες ιόντων λιθίου»  στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τις μπαταρίες.

Κόστος-‘Οφελος για τα αέρια χαμηλού CO2

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση όχι μόνο όσον αφορά στην άρση των  εμποδίων , αλλά και όσον αφορά στα πιθανά μέσα στήριξης των επενδύσεων για εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από το γραμμή διευκόλυνσης Connecting Europe

Στους κανονισμούς της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η μεταρρύθμιση των οποίων υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα του μήνα, οι ευρωβουλευτές ζητούν να δοθεί περισσότερος χώρος στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η συνεχιζόμενη αναθεώρηση της λεγόμενης οδηγίας ΤΕΝ-Ε  είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο σημαντική, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί ποια διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας θα υποστηριχθούν με χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η οδηγία TEN-E (Trans-European Networks - Energy) αφορά στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

Στο μέλλον, το ΤΕΝ-Ε  πρέπει να επιτρέψει τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, σύμφωνα με το πρόσφατο ψήφισμα της Ευρωβουλής.  Αυτό δεν είναι αυτονόητο, επειδή   οι περισσότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεν έχουν διασυνοριακή δομή και, επομένως, δεν δικαιούνται χρηματοδότηση από το ΤΕΝ -Ε

Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου, οι οποίες στο μέλλον θα πρέπει να μετατραπούν σε εγκαταστάσεις για  αέρια χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ή ακόμη και για αέριο χωρίς άνθρακα,  όπως το υδρογόνο. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον αυτή  η εκτεταμένη μετατροπή των αποθηκευτικών χώρων αξίζει σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους και μια μελέτη διαθεσιμότητας.

Ωστόσο, ενώ το πράσινο αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό δίκτυο, δεν αποτελεί πανάκεια καθώς το  υδρογόνο από μόνο του δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της εξάλειψης του άνθρακα και γι’αυτό  θα πρέπει να υπάρξει μια ποικιλία τεχνολογιών.

Συναφείς αναρτήσεις
Koμισιόν
Λήγει αύριο, 13 Αυγούστου, η προθεσμία για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων στον διάλογο για τον νέο τον “οδικό ...
Κομισιόν
Στην επανεξέταση των δύο οδηγιών για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Απόδοση με στόχο τη θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων ...
Κομισιόν
Tην πολιτική της για το υδρογόνο, με στόχο η Ευρώπη να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη νέα, υπό δημιουργία, αγορά ...
Κομισιόν-Θερινές προβλέψεις
Ύφεση 9% του ΑΕΠ το 2020 και ανάκαμψη 6% το 2021, δείχνουν οι βελτιωμένες θερινές προβλέψει της Κομισιόν για ...
Δυόμιση μήνες πίσω έχουν επιστρέψει τα ελληνικά 10ετή και 5ετή ομόλογα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο άτυπος ανταγωνισμός ...
Μητσοτάκης
Το πακέτο-μαμούθ που ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν ήταν το κύριο θέμα της εισήγησης του πρωθυπουργού στην συνεδρίαση του υπουργικού ...
Κομισιόν
Η “πράσινη” μετάβαση  και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας υπό την αυστηρή εποπτεία όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  είναι τα ...
Ανάπτυξη 1 με 2% το χρόνο σηματοδοτεί η πρόταση της Κομισιόν στο σκέλος που αφορά στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα ...
Έκθεση Κομισιόν
Ιδιαίτερα θετική για την Ελλάδα η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν, καθώς δίνει το πράσινο φως στο Eurogroup να ...

Τεύχος 20

Ενέργεια
Απομακρύνεται κι άλλο από τα 45 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου, επιστρέφοντας τα κέρδη αυτής της εβδομάδας, υπό την πίεση της ...
ΑΔΜΗΕ
Ανοίγει σήμερα στις 8.00 πμ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΔΜΗΕ για τη δημοπρασία ευελιξίας, μίας υπηρεσίας στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, η οποία επί ...
IEA
Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας μείωσε την πρόβλεψή της για τη ζήτηση πετρελαίου το 2020, προειδοποιώντας πως τα μειωμένα αεροπορικά ταξίδια λόγω της πανδημίας ...
Τελευταίο καταφύγιο
Μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού για τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας τελευταίου καταφυγίου, η ΡΑΕ προχώρησε στη  δεύτερη πρόσκληση ενδιαφερομένων, με βάση την ...
Xατζηδάκης
Στη γραμμή της αφετηρίας εισέρχεται το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής ...
Oruc Reis
Με ανάρτησή του στο Twitter ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ προανήγγειλε ότι το Oruc Reis θα ποντίσει στη Μεσόγειο και θα έχει ...
Μερίδια αγοράς
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του ΔΕΔΔΗΕ σε ένα μόλις χρόνο περίπου 600.000 καταναλωτές μετακινήθηκαν από πάροχο σε πάροχο με το ...
Koμισιόν
Λήγει αύριο, 13 Αυγούστου, η προθεσμία για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων στον διάλογο για τον νέο τον “οδικό χάρτη” της ΕΕ που ...
ΔΕΗ
Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει ηλεκτρονικά η δημοπρασία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) για την επιλογή του αναδόχου της εγκατάστασης δύο φωτοβολταϊκών μονάδων στη ...
Διϋπουργική
Η κατάρτιση ειδικού καθεστώτος φορολογικών κινήτρων για τις λιγνιτικές περιοχές (Φλώρινα, Κοζάνη, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη), η οριζόντια επέκταση της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης (που ...
TAIΠΕΔ
Μάχη με το χρόνο για να προλάβει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων φαίνεται ότι θα αναγκαστεί να δώσει το πρότζεκτ για τη ...
Nord Stream II
Συνεχίζονται οι τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας για τον αγωγό Nord Stream II, με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Heiko Maas να εκφράζει χθες ...

motori.gr