Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ταμείο Ανάκαμψης - Υπουργείο Ενέργειας
Διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τα διμερή συμβόλαια αγοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
Τρίτη, 23/02/2021

Σε διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν για τα διμερή συμβόλαια αγοράς ηλεκτρισμού (ΡΡΑ) από ΑΠΕ  βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας, με το ελληνικό σχέδιο να συναντά αρκετές δυσκολίες για να ξεπεράσει το σκόπελο των κρατικών ενισχύσεων, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, προσθέτοντας ότι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα είναι να εξασφαλιστούν  συνθήκες ισότιμης πρόσβασης των επιλέξιμων καταναλωτών στο νέο σχήμα.

Η έγκριση του παρεμφερούς ισπανικού σχήματος μπορεί να άνοιξε ένα δρόμο, αλλά όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, είναι μεγάλες οι διαφορές μεταξύ του ελληνικού σχεδίου και του ισπανικού, το οποίο προβλέπει εγγυήσεις και όχι επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ζητά η Αθήνα.

Τα πράσινα ΡΡΑ, που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος -Ενέργειας με τον διττό στόχο το πρασίνισμα της βιομηχανίας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις μεγάλες μεταποιητικές μονάδες   αφορούν σε διμερή  συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρισμού  μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και  επιλέξιμων καταναλωτών.  Με βάση δε την πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το ισπανικό σχήμα, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι  εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό Κύκλοι προσκείμενοι στον υπουργό Κώστα Σκρέκα δήλωσαν ότι το υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν για  τα πράσινα PPA (Power Purchase Agrement - σύμφωνα αγοράς ηλεκτρισμού), προκειμένου το κόστος τους να επιδοτηθεί εν μέρει από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες μάλιστα, το ύψος της επιδότησης που προτείνει η ελληνική πλευρά ανέρχεται γύρω στα 15 ευρώ/MWh, περίπου όσο χρειάζεται για να ανστισταθμιστεί τουλάχιστον το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης.

Ακόμα πάντως  δεν έχει διευκρινιστεί  η ποσότητα της ενέργειας από ΑΠΕ που θα διατίθεται μέσω των διμερών συμβολαίων, αλλά  ούτε και το πώς αυτή θα διατίθεται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Για να λειτουργήσουν τα ΡΡΑ ως μοχλός συμπίεσης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, υπολογίζεται ότι θα πρέπει να βγούν σε διμερή συμβόλαια  περί τα 3.000 “πράσινα” MW  Ας σημειωθεί εξάλλου, ότι στο σχέδιο του υπουργείου είναι ο θεσμός να λειτουργήσει και για άλλες επιχειρήσεις, πέραν των μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Το παρεμφερές ισπανικό σχήμα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την εν μέρει αποζημίωση των βιομηχανιών έντασης ενέργειας  για την προμήθεια ηλεκτρισμού από ΑΠΕ παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από την ελληνική πρόταση. Αφορά στην παροχή εγγυήσεων για τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μέσω ενός Aποθεματικού Ταμείου Εγγυήσεων των Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρισμού ( Reserve Fund to Guarantee Large Electricity Consumers, FERGEI ). To εγγυοδοτικό αυτό σχήμα στοχεύει στη διευκόλυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της χρήσης πράσινης ενέργειας. Η Κομισιόν ενέκρινε το ισπανικό σχήμα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις όσον αφορά στην παροχή εγγυήσεων, εκτιμώντας ότι δεν αποτελεί βοήθεια με την έννοια του άρθρου 107 (1) TFEU.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι  η έγκριση, υπό τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις, δόθηκε προκειμένου εν μέρει να αποζημιωθούν οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας για το κόστος που προκύπτει από τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και τη παραγωγή ενέργειας στα ισπανικά εδάφη που βρίσκονται εκτός της ιβηρικής χερσονήσου. Το σχήμα, το οποίο θα ισχύει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 θα έχει προσωρινό ετήσιο προϋπολογισμό €91,88 εκατ. ευρώ και θα ωφελήσει εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα σε κλάδους υψηλής έντασης ενέργειας  (μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρισμού σε σχέση με την προστιθέμενη αξία της παραγωγής) και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στο διεθνές εμπόριο. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποζημιωθούν ως 85% κατ’ ανώτατο όριο της συνεισφοράς τους  για τη χρηματοδότηση της παραγωγής των  ΑΠΕ, της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της παραγωγής ενέργειας σε ισπανικά εδάφη εκτός της ιβηρικής χερσονήσου. Το μέτρο αξιολογήθηκε από την Κομισιόν με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Ενέργεια 2014-20, η ισχύς των οποίων έχει παραταθεί ως το τέλος του 2021. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ επιτρέπουν εκπτώσεις - μέχρι ένα σημείο- στη συνεισφορά των βιομηχανιών έντασης ενέργειας που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς και είναι εκτεθειμένοι στο διεθνές εμπόριο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους.

Συναφείς αναρτήσεις
Βρυξέλλες
Για το Ελληνικό, η 9η ενδιάμεση έκθεση στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας της ελληνικής οικονομίας εκτιμά ότι τον Μάρτιο ...
Κομισιόν
Η έκθεση αποκαλύπτει εκτιμήσεις για συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης 11 δισ. ευρώ φέτος (6,5% του ΑΕΠ έναντι 9,4% του ΑΕΠ το ...
“White Dragon”
Οι περισσότεροι από τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους της χώρας συμμετέχουν στο σχέδιο παραγωγής υδρογόνου “White Dragon”, για το οποίο ...
YΠΟΙΚ για την έκθεση της Κομισιόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση των χειμερινών προβλέψεων για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στις εκτιμήσεις αυτές ...
Ενέργεια - ανασχηματισμός
“Ποδαρικό” με νέα πολιτική ηγεσία στο υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας έκανε το 2021, με τον κ. Κώστα Σκρέκα να ...
Ταμείο Ανάκαμψης
Ακόμα και μέσα στον επόμενο μήνα ενδέχεται να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ...
Ταμείο Ανάκαμψης
Με επιτόκιο μόλις 0,2% το 1 δις. ευρώ αποπληρωτέο σε 5 χρόνια και επιτόκιο 0,3% για 1 δισ. ακόμα ...
Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
Θετική ανταπόκριση από την  Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας βρίσκει η αναφορά της έκθεση της Κομισιόν για την οικονομία στο ...
Κομισιόν
Θετική όπως αναμενόταν είναι η 8η έκθεση για την ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας ανοίγοντας το δρόμο για εκταμίευση κερδών ...

Τεύχος 26

ΔΕΔΑ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής ...
ΡΑΕ
Tη φόρμουλα της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε συνδυασμό με τη τη μεταβίβαση ορισμένων παγίων δικτύου της ΔΕΗ, εν όψει της λειτουργίας ...
ΔΕΠΑ Εμπορίας - ΔΕΔΔΗΕ
Aπό παράταση …σε παράταση φαίνεται να οδηγείται ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας με άγνωστη την τελική έκβαση , ενώ πέραν ...
EΛΠΕ
Βλέμματα και ώτα στραμμένα στις δύο τελευταίες μέρες της εβδομάδας έχουν οι επενδυτές. Ελληνικά Πετρέλαια, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, και ΟΤΕ την επόμενη ...
Πετρέλαιο
Με νωπή ακόμη την ανάμνηση της θεαματικής κατάρρευσης της τιμής του πετρελαίου στο μυαλό πολλών traders, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν σενάρια ότι μέχρι ...
ΑΔΜΗΕ
Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος επιδιώκει να αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υποβρύχιων διασυνδέσεων ...
“White Dragon”
Οι περισσότεροι από τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους της χώρας συμμετέχουν στο σχέδιο παραγωγής υδρογόνου “White Dragon”, για το οποίο η ελληνική πλευρά πρόκειται ...
Ι. Μάργαρης
  Το κύριο αντικείμενο του ΑΔΜΗΕ εστιάζεται στον σχεδιασμό και την ορθολογική ανάπτυξη των απαραίτητων Δικτύων Υψηλής Τάσης. Για να γίνει αυτό, απαιτούνται παρεμβάσεις ...
"Μήδεια"
Εξώδικο προς τον ΔΕΔΔΗΕ απέστειλε και ο Δήμος Βριλησσίων, ζητώντας να αποζημιωθούν οι κάτοικοι για τις ζημιές που υπέστησαν από τις πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης.  Εχουν ...
Περιστέρης
Στην ανακοίνωση της συνεργασίας της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» με τον 4ο παγκόσμιο παραγωγό αιολικής ενέργειας, την πορτογαλική EDP Renewables και τη γαλλική ENGIE, προχώρησε ...
Αγορά ηλεκτρισμού Επόμενης Ημέρας
Στα ύψη εκτοξεύτηκε την περασμένη εβδομάδα εξ αιτίας της κακοκαιρίας η μέση τιμή εκκαθάρισης στην Αγορά ηλεκτρισμού Επόμενης Ημέρας, φθάνοντας στα  56,90 ευρώ/MWh, ...
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή ...