Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ενέργεια-ΕΕ
Κομισιόν: Μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων υψηλής χωρητικότητας
Δευτέρα, 23/01/2023

Η πρόσβαση σε δημόσια κτίρια, ο συντονισμός των πολιτικών έργων, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και τα ενιαία σημεία ενημέρωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της εκτελεστικής νομοθεσίας της ΕΕ για την ταχεία ανάπτυξη δικτύων υψηλής χωρητικότητας όπως το 5G, σύμφωνα με ένα προσχέδιο που αποκαλύφθηκε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει έναν κανονισμό σχετικά με μέτρα για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών gigabit, τον νόμο Gigabit Infrastructure Act. Η πρόταση αποτελεί αναθεώρηση της Οδηγίας για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικότητας (BCRD).

Η Οδηγία εκδόθηκε το 2014 για τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε ή παρερμηνεύτηκε από τα κράτη μέλη, ωθώντας την Επιτροπή να κινηθεί προς έναν κανονισμό που δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

«Αυτός ο κανονισμός στοχεύει να διευκολύνει και να τονώσει την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας προωθώντας την κοινή χρήση της υπάρχουσας φυσικής υποδομής και επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη νέας φυσικής υποδομής, έτσι ώστε τα δίκτυα αυτά να μπορούν να αναπτυχθούν με χαμηλότερο κόστος και ταχύτερα», αναφέρει η εισηγητική έκθεση του προσχεδίου.

Η αναθεώρηση του BCRD έγινε πιο επιτακτική λόγω της πιεστικής ανάγκης για επενδύσεις στην αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής για να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση εύρους ζώνης. Η BCRD εισήγαγε την υποχρέωση για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να παρέχουν πρόσβαση στις φυσικές υποδομές σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης που αναπτύσσουν στοιχεία νέων δικτύων επικοινωνιών.

Ο ορισμός του διαχειριστή δικτύου έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει παρόχους φυσικής ασύρματης υποδομής. Αυτή η ολοένα και πιο παρούσα επιχειρηματική πραγματικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 5G. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου επεκτείνει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υποδομές που ανήκουν ή ελέγχονται από φορείς του δημόσιου τομέα που λειτουργούν κατά την ανάπτυξη, εκτός από λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας, καθώς και για τις ιστορικές αξίες τους.

Όλα τα αιτήματα εύλογης πρόσβασης θα πρέπει να ικανοποιούνται υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους και προϋποθέσεις (FRAND), συμπεριλαμβανομένης της τιμής. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να δημιουργήσουν έναν φορέα για τον συντονισμό τέτοιων αιτημάτων πρόσβασης και την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τους όρους πρόσβασης.

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης μέσω ενός μόνο σημείου πληροφοριών σε ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές ιδίως τη θέση και τη διαδρομή, τον τύπο και τη χρήση και το σημείο επαφής.

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέσουν αυτές τις ελάχιστες πληροφορίες εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Αυτή η υποχρέωση διαφάνειας δεν ισχύει για υποδομές που θεωρούνται κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια ή όπου θα ήταν υπερβολικά δυσανάλογη.

Το κείμενο ορίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που εκτελούν έργα πολιτικού έργου που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο εν όλω ή εν μέρει θα πρέπει να ικανοποιούν κάθε εύλογο γραπτό αίτημα για συντονισμό με άλλους φορείς εκμετάλλευσης που αναπτύσσουν δίκτυα υψηλής χωρητικότητας υπό τους όρους FRAND.

Τα αιτήματα θα πρέπει να ικανοποιηθούν εφόσον δεν συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις και υποβάλλονται δύο μήνες πριν από την τελική υποβολή του έργου στις αρμόδιες αρχές για να ζητηθεί άδεια.

Για να καταστεί δυνατός αυτός ο συντονισμός, η πρόταση ορίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα πρέπει να διαθέτουν προληπτικά ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα προγραμματισμένα έργα πολιτικού μηχανικού τους σε πρώιμο στάδιο μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης.

Η πρόταση θεσπίζει μια νέα αρχή σύμφωνα με την οποία οι κανόνες που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών πρέπει να είναι συνεπείς σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ορίζει ότι τα τέλη για τέτοιες διαδικασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος.

Όλες οι υποβολές θα πρέπει να περάσουν από ένα μόνο σημείο πληροφοριών. Προστέθηκαν μέτρα για την εγγύηση της έγκαιρης έγκρισης των αδειών, ιδίως με τη μορφή σιωπηρής έγκρισης ή του δικαιώματος αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από μη τήρηση των νόμιμων προθεσμιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα νέα ή τα ριζικά ανακαινισμένα κτίρια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποδομής των κτιρίων, όπως σημεία πρόσβασης για δίκτυα και καλωδιώσεις οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών που ανακαινίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Ως αποτέλεσμα, θα καταστεί απαραίτητη μια υποχρεωτική «ετικέτα έτοιμη για ίνες» για την έκδοση οικοδομικών αδειών, εκτός από ορισμένες τοποθεσίες όπου η απαίτηση θα ήταν πολύ δυσανάλογη. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικά πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές για να πληρούν τις προϋποθέσεις για το σήμα.

Για να ευνοήσουν την ψηφιοποίηση της εθνικής διαδικασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης, το οποίο θα μπορούσε να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σχετικοί όροι:
ΕΕ
FRAND
Συναφείς αναρτήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει το δρόμο για την έναρξη διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος κατά επτά κρατών-μελών, ...
Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, μιλώντας σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές του ιταλικού κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά της χώρας ...
Kρατική ενίσχυση ύψους 1 δισ. ευρώ, με τη μορφή των CfD (Συμβολαίων για τη Διαφορά) για δύο μεγάλες μονάδες ...
Φόρος άνθρακα σε εισαγόμενες πρώτες ύλες και προϊόντα από τρίτες χώρες
Παράταση ενός μήνα αναγκάστηκε να δώσει η Κομισιόν στην εφαρμογή της πρώτης φάσης του CBAM, του μέτρου για την ...
Γενικόλογο και ασαφές το νέο ΕΣΕΚ σύμφωνα με την Κομισιόν
Την απουσία  συγκεκριμένων ημερομηνιών για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, πολλές ασάφειες και γενικόλογα μέτρα εντοπίζει η Κομισιόν στο ...
Αγορά υδρογόνου που θα συνοδευτεί με φορέα σχεδιασμού δικτύου, ο οποίος σταδιακά θα γίνει ανεξάρτητος από τους υπάρχοντες φορείς ...
Στην αναθεώρηση των δημοπρασιών για τις ΑΠΕ και κυρίως των κριτηρίων, κατά τρόπο που η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή να ...
Tη μείωση της γραφειοκρατίας για την αδειοδότηση των ΑΠΕ και την προώθηση της απαραίτητης νομοθεσίας για να ξεκινήσουν περισσότερα ...
Παραγωγοί ηλεκτρισμού ΑΠΕ
Mε υποχρεωτικές περικοπές έγχυσης ηλεκτρισμού στο  σύστημα και τιμές σχεδόν μηδενικές στη χονδρική αγορά για κάποιες ώρες της ημέρας ...
 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει το δρόμο για την έναρξη διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος κατά επτά κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και ...
Το υψηλό ενεργειακό κόστος της  βιομηχανίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, ανάγεται πλέον σε ζήτημα που τίθεται στην ηγεσία των Βρυξελλών εν ...
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN. Tην Πέμπτη 11 ...
Χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν κινήθηκε ο ρυθμός του πληθωρισμού τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη, αν και στην Ελλάδα ακολούθησε αντίθετη πορεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ...
Επιφυλακτικές τοποθετήσεις, μικτά πρόσημα στο ταμπλό και οριακές διακυμάνσεις είναι η εικόνα και σήμερα στην Λεωφόρο Αθηνών, με τους επενδυτές να συνεχίζουν τρίτη ...
Χρηματιστήριο Αθηνών
Δύο πτωτικές συνεδριάσεις μετράει η αγορά, καθώς η αναμέτρηση με την περιοχή των 1410 μονάδων συναντά δυσκολίες μετά ;πό ένα ράλι διαρκείας στο ...
Μετά από τέσσερις συνεχόμενα ανοδικά συνεδριάσεις έρχονται οι πρώτες αναταράξεις κι ενώ ο γενικός δείκτης βρέθηκε σε υψηλό 6,5 ετών χθες. Στις 1338 ...
Κ. Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Εμπορίας στο 6ο AIF
Στους καθοριστικούς παράγοντες που επιτρέπουν σήμερα στην Ευρώπη να μην αντιμετωπίζει προβλήματα ενεργειακής τροφοδοσίας αλλά και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται στη βασική αγορά ...
Η ΕΚΟ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές και στη θέρμανση! Έτσι, τους δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτούν και ...
Toν κίνδυνο της ταχείας αποβιομηχάνισης της Ευρώπης - που ήδη έχει ξεκινήσει- που απορρέει από τη  ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία την οποία ...
Χρηματοδοτικό κενό παρατηρείται για την κάλυψη των απαραίτητων επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, πράγμα που προβληματίζει έντονα τους ευρωπαϊκούς φορείς, με ...
Σε 4,3% από 5,2% στην Ευρώπη
Κατά 2,4% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας αυτόν τον μήνα ετησίως, σε εναρμονισμένη βάση για να μπορούν να συγκριθούν με τις υπόλοιπες χώρες ...