Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αύξηση του ελλείμματος των ΥΚΩ προβλέπει ο ΕΣΠΕΝ
Τρίτη, 09/07/2024

 

Ρυθμιστικό κενό που αφήνει ακάλυπτους τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, επιφέροντας οικονομική ζημία στους παρόχους διαπιστώνει στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για το net billing, ο ΕΣΠΕΝ, ο Σύνδεσμος του εκπροσωπεί τις εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης ζητά κίνητρα για τους προμηθευτές προκειμένου να στηρίξουν το net billing και ταυτόχρονα προειδοποεί για αύξηση του ελλείμματος στον Λογαριασό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, (ΥΚΩ) αν δεν υπαχθεί στη χρέωση αυτή και η ενέργεια που καταναλώνεται από τους αυτοπαραγωγούς. 

Σε επιστολή  προς τον υπουργό Περιβάλλοντος - Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη, που εστάλη στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σχεδίου της  υπουργικής απόφασης για το net billing , ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει ότι το σχέδιο δεν επιφέρει καμία διόρθωση όσον αφορά στον ενεργειακό συμψηφισμό για τις μη τηλεμετρούμενες παροχές στο διασυνδεμένο σύστημα , στο μικρό συνδεδεμένο σύστημα (ΜΣΣ) Κρήτης και στα μη συνδεδεμένα νησιά  καθώς και για στις τηλεμετρούμενες παροχές στην Κρήτη και τα νησιά. Το αποτέλεσμα είναι “το ρυθμιστικό κενό και η συνεπακόλουθη οικονομική ζημία των Προμηθευτών να συνεχίζουν να υφίστανται” αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος.

Τονίζει ότι ορθώς με το νέο σχέδιο λαμβάνονται υπόψη και οι  αρνητικές τιμές στον ενεργειακό συμψηφισμό, όμως η συγκεκριμένη διόρθωση δεν καθιστά τον ρόλο των Προμηθευτών πλήρως οικονομικά ουδέτερο, αναφέρει ο ΕΣΠΕΝ 

 Ειδικότερα, ο Σύδεσμος επισημαίνει ότι  : 

  • Η πρόβλεψη για επιβάρυνση του αυτοπαραγωγού με χρεώσεις ΥΚΩ μόνο για την ενέργεια που απορροφάται από το σύστημα και όχι για την ενέργεια που καταναλώνει, θα έχει δυσμενείς συνέπειες ως προς το ισοζύγιο του  Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλεις (ΕΛΥΚΩ )το οποίο είναι ήδη ελλειμματικό. Ας σημειωθεί ότι ΥΚΩ πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρισμού μέσω ειδικής χρέωσης στον λογαριασμό ρεύματος,
  • Όσον αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό, για τις μη τηλεμετρούμενες περιοχές, όπως και αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι  δεν έχει επέλθει ακόμη οποιαδήποτε διόρθωση. Σχετικά με τη διενέργεια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες, απαιτείται η συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να εξορθολογιστεί η προβληματική διαδικασία εκκαθάρισης, αφενός ως προς τον καταμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας στις εκάστοτε παροχές κατανάλωσης, και αφετέρου ως προς τη διασφάλιση της οικονομικής ουδετερότητας των Προμηθευτών.
  • Οσον αφορά  στη διαστασιολόγηση της ισχύος των σταθμών παραγωγής που εντάσσονται σε σχήμα net billing, ο ΕΣΠΕΝ θεωρεί  ότι ορθώς τίθεται ανώτατο όριο σε σχέση με την ισχύ των αντίστοιχων συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.
  • Δεδομένου ότι στην τρέχουσα φάση οι  μικροί σταθμοί εκπροσωπούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ ως ΦΩΣΕ, ο Σύνδεσμος θωρεί ότι στο μέλλον και όσο ωριμάζει η αγορά  δεν θα πρέπει να τίθεται περιορισμός ως προς την επιλογή ΦοΣΕ από τους αυτοπαραγωγούς, καθότι η δραστηριότητα αυτή – ακόμη και για την εξυπηρέτηση των μικρότερων σταθμών – θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική.
  • Παροχή κινήτρων στους προμηθευτές για την στήριξη του net billing, καθώς οι προβλέψεις για την εκκαθάριση της Απορροφηθείσας και της Εγχυθείσας Ενέργειας απλώς διασφαλίζουν ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει μέχρι στιγμής στα σχήματα του εικονικού και απλού ενεργειακού συμψηφισμού (net metering & virtual net metering), οι Προμηθευτές δεν θα ζημιώνονται από την εμπλοκή τους στα σχήματα του net-billing. 
  • Οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς ή Διαχειριστές θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο των δικαιούχων που εντάσσονται στα σχήματα αυτά, και την παροχή στους Προμηθευτές και τους ΦοΣΕ, του συνόλου των πιστοποιημένων δεδομένων,  που είναι αναγκαία για την τιμολόγηση των καταναλωτών
Σχετικοί όροι:
ΥΚΩ
Συναφείς αναρτήσεις
Tην περίφημη υπόθεση των “35 KVA”, που αφορά στην επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος μικρών επιχειρήσεων με παροχή ισχύος ως ...
Την ενημέρωση της ΑΑΔΕ ή/και την αποκοπή ρεύματος για τις ανείσπρακτες οφειλές υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς ρεύματος όπως το ...
‘Ελλεμμα ύψους 230 εκατ, ευρώ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (YKΩ) στους λογαριασμούς ρεύματος αναλαμβάνει να καλύψει ο κρατικός ...
Σε σημαντικό πρόβλημα για την αγορά ηλεκτρισμού αναδεικνύεται το έλλειμμα τής τάξης των 300 εκατ. ευρώ που παρουσιάζει ο ...
Σύνδεσμος των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διογκώνεται το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας  και μαζί του οι οφειλές του Λογαριασμού προς τους ...
Οι αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας
H τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρισμού, για τον περιορισμό του “ενεργειακού τουρισμού” αναμένεται να είναι η ...
Οι επικεφαλής των τριών βασικών μετόχων του ΔΕΣΦΑ, της ιταλικής Snam, της ισπανικής Enagas και της βελγικής Fluxys συναντήθηκαν ...
Mειωμένη αλλά και ενοποιημένη χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ (χρέωσης υπέρ των ΑΠΕ)  και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στο ...
Η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για το Πράσινο Υδρογόνο, μπορεί να καθυστερεί εξ αιτίας και της επιφυλακτικής στάσης που ...
 
 
Ολοκληρώθηκε το έργο των εγκαταστάσεων του Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG που ανέπτυξε ο ΔΕΣΦΑ για την προμήθεια της περιοχής της Κεντρικής και ...
Στην τροποποίηση των κανόνων εξισορρόπησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας PICASSO, στην οποία πρόκειται να  ενταχθεί  ο ...
Στα 600 ευρώ/MWh θα φθάσει σήμερα στις 8-9 το βράδυ, η ανώτατη οριακή τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά,  μία τιμή που θυμίζει έντονα ...
Διευκρινίσεις για τον επανυπολογισμό των κρατικών ενισχύσεων που έλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2023 έδωσε ο Υπουργός ...
Η διελκυνστίδα μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας (Κρήτη)- Κύπρου, Great Sea Interconnector, συνεχίστηκε χθές με την επίσημη ...
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμου θυμίζουν τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ...
Αυξητική τάση καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου ...
Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και ...
Ενα νέο κεφάλαιο για τα ΡΡΑ, τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε η γερμανική εταιρία ΡΝΑ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ...
Σε μία ατέρμονη διελκυνστίδα μεταξύ του ΔΑΠΕΕΠ και των προμηθευτών ηλεκτρισμού κοντεύει να εξελιχθεί η υπόθεση της είσπραξης  του οφειλόμενου ΕΤΜΕΑΡ από εταιρίες ...
Έμφαση στην ιταλική αγορά, με εξαγορά τοπικής εταιρίας προμήθειας ηλεκτρισμού και ενδεχομένως και θερμικής μονάδας παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά που αναπτύσσει, καθώς και ...
Το τέταρτο τρίμηνο, το πιθανότερο τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του πλωτού σταθμού υγροποιημένου αερίου (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, μετά τα τεχνικά ...